Míra úmrtí na Alzheimerovu chorobu vzrostla mezi lety 1999 a 2014 o více než 50 procent a Alzheimerova choroba je podle Centers for Disease Control and Prevention šestou nejčastější příčinou úmrtí mezi všemi dospělými v USA.

Demence a Alzheimerova choroba

Demence je důsledek chorobného procesu, který postihuje mozek. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba, druhou nejčastější příčinou jsou poruchy cévního zásobení mozku (například multiinfarktová demence). Demence je tedy vždy výsledek chorobného procesu a není normální součástí stárnutí. Pojem „senilní či stařecká demence“ je podle České alzheimerovské společnosti chybný a zavádějící. Stáří nepřináší kognitivní poruchu či demenci.

Co je Alzheimerova choroba

Nemoc narušuje tu část mozku, která řídí myšlení, paměť a jazykové schopnosti. Nemoc začíná pomalu a nenápadně, postupně se ale zhoršuje. Prozatím neexistují léky, které by dokázaly nemoc vyléčit, ale existují léky, které pokles kognitivních funkcí zpomalují. Alzheimerova choroba postihuje všechny skupiny lidí a není omezena na jednu sociální vrstvu, pohlaví či etnikum. Není tedy pravda, že by postihovala třeba častěji vzdělané osoby, nebo naopak osoby se základním vzděláním. Vyskytuje se nejčastěji u starších lidí, ale postihnou může i mladší jedince.

První příznaky choroby

Alzheimerova choroba postihuje každého člověka jiným způsobem, její projevy jsou ovlivněny tím, o jakou osobnost šlo před začátkem nemoci, jaká byla jeho kondice, jaké měl člověk zájmy a životní styl. Ne každý postižený má tedy všechny příznaky nemoci. Nemoc odborníci člení na několik fází podle stupně postižení. První příznaky obvykle zaznamená rodina, tedy nejbližší okolí. Mezi úplně první patří poruchy krátkodobé paměti. Lidé s touto diagnózou si naopak velmi dobře pamatují vše, co se událo v minulosti. Podle zprávy, kterou vydala Alzheimerovská asociace, až 81 procent pacientů věří, že symptomy rané fáze poruchy kognitivních funkcí, jsou součástí „normálního stárnutí“.

Změnu by měla odhalit rodina

Odborníci říkají, že zachycení poklesu kognitivních funkcí může být obtížné, protože to znamená, aby si ti nejbližší všimli vzorce změny chování, které samozřejmě ti, kteří je zažívají, často přehlédnou. Z tohoto důvodu lékaři často spoléhají na informace od blízkých rodinných příslušníků nebo manželů, aby pomohli posoudit, zda tento stav může někoho ovlivnit. Podle Pierre Tariota, ředitele Banner Alzheimer's Institute v Arizoně, je mnoho změn přehlídnuto, protože ještě neovlivňují schopnost fungovat v každodenním životě.

Čtyři věci, které mohou signalizovat problém:

Problémy s prováděním každodenních úkolů

Většina z nás provádí svou každodenní rutinu automaticky s minimálním úsilím a přemýšlením. Tyto domácí práce, pochůzky a zvyky mohou zahrnovat činnosti, jako je praní prádla, oblékání nebo vaření. Ale běžným příznakem, zejména Alzheimerovy choroby, je neschopnost vykonávat tyto každodenní úkoly. A někdy je to kombinace fyzických problémů a ztráty paměti, která vede k tomu, že každodenní úkoly začínají být obtížné nebo dokonce nebezpečné. Má-li váš blízký bez vaší pomoci potíže zapamatovat si důležité schůzky, může to být varovný signál, který znamená, že byste měli navštívit odborníka (nejčastěji neurologa), který provede podrobná vyšetření. Jako první se provádí takzvaný MMSE test, což je orientační diagnostický test na kognitivní funkce.

Problémy s pamětí

V rané fázi nemoci dochází k tomu, že postižený zapomíná jména, příběhy či události. Zapomíná zejména nedávné události, zatímto staré vzpomínky jsou dobře zachované. Má problémy s vyjadřováním a hledáním slov. Zhoršuje se orientace v čase i prostoru, člověk s AN mívá potíže s rozhodováním.

Problémy s chováním

Mezi první příznaky často patří také změny chování, například náladovost, apatie nebo naopak podrážděnost nebo agresivita. Doprovodným příznakem bývá také deprese nebo úzkosti. Tento stav může taky ovlivnit jeho úsudek a člověk se stává impulzivnější. Zvyšující se věk taky může zvýšit riziko cukrovky, vysokého krevního tlaku, cholesterolu. Lidé v této fázi taky ztrácí zájem o koníčky a oblíbené činnosti, pokud si tedy všimnete, že váš partner nebo tatínek nechce dělat to, co mu dřív dělalo radost, měli byste zbystřit.

Problémy s finančními návyky

I když je to nenápadné, způsob, jakým člověk nakládá se svými financemi, může být časným varovným signálem nemoci, která způsobuje kognitivní pokles. Současné příznaky demence, jako je ztráta paměti a kognitivní problémy, mohou vést k tomu, že lidi s touto diagnózou problematicky manipulují s penězi nebo placením účtů. Opakované finanční chyby mohou být časným příznakem nemoci. Pokud zaznamenáte, že váš partner například několikrát nezaplatil účet za elektřinu, nebo si pro změnu pětkrát za sebou objednal přes internet stejnou věc, je to rozhodně signál, abyste co nejrychleji přijali potřebná opatření.

Zdroj: Vlasta.cz, Česká alzheimerovská společnost, Help for the Caregivers, Alzheimer´s Disease International, https://bestlifeonline.com/ignoring-early-dementia-symptoms-news/