Bolí vás záda? U žen bývá na vině zatahování břicha a špatné dýchání

Markéta Grosmanová | 10. 6. 2021

Dech ovlivňuje držení těla a to má zase zásadní vliv na to, zda vás budou bolet záda, nebo ne. Největší potíže způsobuje takzvané mělké dýchání, ke kterému se člověk uchyluje zejména ve stresu. Dochází pak k blokacím hrudní páteře. Změnit to jde správným cvičením.

Problém se špatným dýcháním se týká zejména žen. Zatímco u mužů převládá brániční dýchání, ženy dýchají spíš do hrudníku. „Důvodů hrudního dýchání u žen bývá několik. V pubertě chce většina slečen vypadat štíhleji, už v mládí vědomě stahují pas a s ním i břišní svaly, čímž přesouvají svůj dech z břicha do hrudníku. Přitom platí, že co opakujeme vědomě několikrát za den po dobu několika týdnů až měsíců, stane se novým pohybovým stereotypem, který přeprogramovaný mozek považuje za hlavní pohybový program. Když se dechový stereotyp dívek nezmění v pubertě, stane se tak v těhotenství, kdy roste v bříšku plod, znovu se mění prostor pro nádech a opět se dech přesouvá do hrudního koše a stává se povrchnějším,“ vysvětluje Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

Barva menstruační krve: Co je v pořádku a co značí, že máte potíže?
Zdraví

Barva menstruační krve: Co je v pořádku a co značí, že máte potíže?


Blokáda žeber a stres

Dlouhodobě špatný dechový stereotyp se projeví na pohybovém aparátu. Například nesprávné mělké dýchání, ke kterému člověk inklinuje třeba ve stresu nebo při blokádě žeber, totiž nepoužívá bránici jako hlavní dechový sval, ale neustále přetěžuje takzvané pomocné nádechové svaly.


„Práci bránice přebírají svaly krku, horní fixátory lopatek a vzpřimovače bederní páteře. To mimo jiné znamená zvýšenou zátěž na krční a bederní páteř. Důsledkem takového typu dýchání pak není jen omezená kapacita plic, kdy se mělkým nádechem naplní pouze jejich horní laloky, ale i vznik bolestivých syndromů, svalových dysbalancí nebo blokád žeber či obratlů a výhřezů plotének, a to krční i bederní páteře,“ upozorňuje Bílková.

Rady od lékárníků: Čím podpořit imunitu a proč pomůže i zhubnutí
Zdraví

Rady od lékárníků: Čím podpořit imunitu a proč pomůže i zhubnutí


Provázanost dechu s kosterními svaly je velká. Hlavní dechový sval – bránice – totiž mimo jiné udržuje pozici těla a jeho části ve stále se měnícím prostředí. “Spolu s bránicí se dále na dechovém stereotypu podílí celá řada kosterních svalů, například svaly v nejhlubší vrstvě na páteři, svaly břišní, mezižeberní a samozřejmě svaly pánevního dna, které jako celek uzavírají a kooperují se všemi zmíněnými svaly na nitrobřišním tlaku. Ten je zásadní pro kvalitní napřímení páteře a ochranu meziobratlových plotének před jejich fyzickým poškozením. Proto jsou dýchací funkce a fyzioterapeuticky správné držení těla vzájemně významně propojeny,“ vysvětluje fyzioterapeutka.

Inkontinence v menopauze může otřást sebevědomím a změnit přístup k sexu
Zdraví

Inkontinence v menopauze může otřást sebevědomím a změnit přístup k sexu

Roztáhni hrudník


Běžně se člověk nadechne 13–20× za minutu, proto je tak důležité se stereotypů zbavit a tím odstranit i bolesti. Nutné je dát do pořádku pružnost hrudní páteře a celého hrudníku. „Chceme-li si roztáhnout hrudní koš, spíš než na hloubce nádechu záleží, kam nádech směřujeme, tedy jakými svaly ho provedeme. Je třeba zapudit představu ‚rozcvičkového‘ postoje s vypnutou hrudí. Místo toho pusťte s výdechem hrudník trochu dolů, jako by i spodní žebra klesla dolů a do stran. Zároveň lehce otevřete ramena do stran, jako byste chtěli roztlačit dvě stěny, které na vás zprava a zleva tlačí. Pošlete nádech dolů do břicha a do třísel, pocitově se snažte nádechem vyplnit pánev. Správný dechový stereotyp je dobré aktivovat několikrát denně, pomáhá ke zklidnění ve stresových situacích i k mentální relaxaci večer před spaním,“ doporučuje Bílková.


Kromě toho je dobré soustředit nejen na nádech, ale i výdech. Správné dýchání probíhá výhradně nosem, který funguje jako filtr proti nečistotám a bakteriím. Zatímco západní svět dosud přisuzoval vyšší důležitost nádechu, východní filozofie staví do popředí výdech. „Právě hluboký a táhlý výdech je základem dýchání, bez kterého, jak tvrdí jogíni, není ani správný nádech. S prodlouženým kontrolovaným výdechem se lépe vyprázdní plíce, což vede ke zkvalitnění celého dýchání. V klidovém režimu není pro člověka přirozené dýchat ústy, k tomu by ho měla nutit až intenzivní pohybová aktivita,“ uvádí dále Bílková.

Když na alkohol nemáte stopku, máte problém, říká odborník na závislosti
Zdraví

Když na alkohol nemáte stopku, máte problém, říká odborník na závislosti

Pomalejší dech vede k relaxaci

Dech je pomyslným pojítkem mezi tělem a myslí – změnami v dýchání reaguje lidský mozek na vnější vlivy, ale platí to i obráceně, kdy řízeným dechem lze ovlivnit vlastní duševní rozpoložení.

Naopak rychlejší dýchání člověka posiluje, dodává mu energii. „Čím je dech pomalejší, tím víc vede k relaxaci. Když jsme klidní, náš stav se odráží v pomalém dýchání a pravidelném rytmu dechu. Při rozrušení se dýchání zrychlí a jeho rytmus je nepravidelný. V případě, že se hodně soustředíme, dech instinktivně zadržujeme. Prodlouženým výdechem a zádrží dechu po výdechu se obecně snižuje nervosvalová dráždivost, což má zklidňující efekt, a můžeme tak tímto způsobem podpořit svalovou relaxaci. Naopak dlouhé zvýrazněné nádechy a zádrže dechu po nádechu aktivují organismus,“ radí odborncie s tím, že pomoc je dobré hledat právě u fyzioterapetu.

Ženy jsou před vysokým tlakem chráněny do přechodu. Pak se to srovná s muži
Zdraví

Ženy jsou před vysokým tlakem chráněny do přechodu. Pak se to srovná s muži

Tagy břicho hrudník relax stereotyp stres