Každý z nás vnímá pojem fyzická aktivita jinak. Pro někoho je naprosto samozřejmé být pořád v pohybu. Po práci si jde například zaběhat a dovolenou má spojenou s turistikou a sportováním. Jinému pak stačí dojít si nakoupit nebo obejít blok s pejskem, a hned se rychle vrací domů do křesla nebo na gauč, protože nejspokojenější je, když se nemusí moc hýbat. A zdaleka přitom nejde jen o seniory vyššího věku, pro které je už každý pohyb obtížný. Problém nedostatečné fyzické aktivity (nebo spíš pohodlnosti či lenosti) se týká především mladších lidí v produktivním věku, kteří mnohdy ani netuší, jak velké zdravotní problémy si tím mohou v budoucnu způsobit.

„Naše tělo je pro pohyb stvořené a k normálnímu fungování ho nutně potřebuje. Když se pravidelně nehýbeme, trpí cévy, kosti, klouby, přibýváme na váze… Je prokázáno, že pohyb je možné považovat za prevenci i lék mnoha zdravotních obtíží, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, osteoporóza či deprese. Proto například Světová zdravotnická organizace doporučuje 5x 30 minut pohybové aktivity týdně pro dospělého člověka (pro dítě je to min. 60 minut denně), což představuje 150 minut mírné aerobní aktivity nebo 75 minut aktivity s vyšší zátěží týdně. Pokud tyto hodnoty převedeme na chůzi, měli bychom svižnou chůzí zvládnout minimálně 6 000 kroků, což je denní limit, který by měl zdravý člověk bez problémů ujít,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

O chůzi

O chůzi

  • měla by být základní pohybovou aktivitou každého člověka
  • denně člověk ujde 4 000 až 18 000 kroků
  • intenzita chůze se pohybuje v rozmezí 64 až 170 kroků za minutu
  • optimální zátěž střední intenzity vyvolá chůze o frekvenci 100 kroků za minutu
  • doporučuje se každých 30 minut sezení přerušit 2–5 minutami pohybové aktivity

Co dokáže 1 000 kroků za den navíc?

Může to být překvapivé, ale mezi počtem denních kroků a rizikem úmrtí, kardiovaskulárních onemocnění a dalších civilizačních chorob existuje nesporný vztah. Zaznamenal to několikaletý rozsáhlý zahraniční průzkum, který zahrnoval 17 studií a probíhal ve více než 40 zemích světa. Z výsledků pak vyplývá, že pokud uděláme denně aspoň o 1 000 kroků víc, než jsme zvyklí, můžeme svůj život o poznání prodloužit a zkvalitnit. "Navíc nebyla prokázána žádná souvislost s věkem, pohlavím, zdravotním stavem nebo chováním (kouření, konzumace alkoholu, dieta). Závěr vědců je tedy zcela jednoznačný – každý krok nad doporučovaných 6 000 denně může každému z nás přinést delší a příjemnější život," nabádá profesor Jiří Suchý z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Zdroj: ijbnpa.biomedcentral.com