Pojem manifestace zpopularizovala kniha Tajemství a zákon přitažlivosti, kterou psychologové tak trochu pohrdají, protože jde o popularizační pseudoteorii. Nicméně samotný pojem manifestace má vědecký základ. Jaké průzkumy ji potvrzují?

Věřte ve svůj cíl a on se vám přiblíží

Výzkum doktorky Carol Dweckové dokázal, že pokud něčemu věříme, je vyšší pravděpodobnost, že se nám toho podaří dosáhnout. To znamená, že naše víra v naši schopnost učit se, růst a uspět může ovlivnit to, jestli dokážeme účinně manifestovat to, po čem toužíme. Je to jednoduché – tento výzkum prostě potvrdil, že pokud něčemu věříme, jsme ochotni na tom mnohem více pracovat. Samotná víra nás k cíli nepřiblíží. Ale ovlivní třeba i to, jestli nám pomohou ostatní.

Čemu jdete naproti, to se vyplní

Jiné výzkumy prokázaly, že naše očekávání, ať už pozitivní, nebo negativní, mají tendenci se vyplnit. Tomu se říká sebenaplňující se proroctví. A to potvrzuje, že pokud si v něčem věříme, snáze toho dosáhneme. A naopak: řekněme, že si nemyslíte, že někdy dosáhnete svého vysněného zaměstnání. O to méně hledáte inzeráty, o to méně o tom mluvíte mezi lidmi, kteří by o takovém místě mohli vědět, a o to rezignovaněji se chováte na přijímacím pohovoru.

Špatná nálada přitahuje špatné události

Výzkumy taky dokazují, že když se cítíme špatně a máme mizernou náladu, vnímáme i neutrální děje a okolnosti negativně. Pozitivní a optimistické ladění naopak způsobuje, že věnujeme víc pozornosti tomu, co se daří nebo aspoň dobře postupuje. Takže úplně stejné věci vnímáme podle své nálady odlišně. Manifestujeme-li tedy něco příjemného, je větší pravděpodobnost, že uvidíme neutrální událost jako úspěch.

Dobrá nálada podporuje kreativitu

To prokázala prostřednictvím svého výzkumu doktorka Barbara Fredricksonová. Doktorka Sonja Lyubomirská zase prokázala, že štěstí vede k úspěchu, a ne naopak. Obecně šťastně ladění lidé s pozitivním pohledem na svět přitahují více možností, mají lepší mezilidské vztahy a lépe tak manifestují, po čem touží.

Jak na úspěšnou manifestaci

Když nám tedy věda potvrdila, že manifestace funguje, podíváme se, co si věda myslí o tom, jak se to správně dělá:

  1. Ujasněte si, co přesně chcete manifestovat. Promyslete si to, meditujte nad tím, poraďte se s kamarádem, zkuste zkrátka to, co vám funguje.
  2. Manifestuje to, na čem záleží vám. Měly by to být věci, které vás udělají šťastnými, přinesou vám dobrý pocit a nikomu jimi neublížíte.
  3. Vizualizujte si své přání, abyste vyvolali dobrý pocit. Když si svůj cíl přesně představíte a prožijete pozitivní emoci, kterou vám jeho naplnění přinese, budete si více věřit při jeho dosahování.