„Tradiční maskuliní stereotypy jsou agresivita, emoční zastydlost, sex jako hybná síla. Naštěstí se ale už mění,“ píše psycholog Mickey A. Feher ve svém článku pro Psychology Today. „Není to ale jednoznačný a jednosměrný proces. Tradice bojují a v některých skupinách se dokonce chtějí vracet.“

Představa muže jako drsného ochránce a jediného živitele rodiny na něj klade extrémní zátěž, proto se moderní psychologie snaží o její změkčení. Ovlivňuje totiž i vztahy v práci, doma a mezi přáteli. Doktor Feher má pro tu tradiční představu název Atlasův komplex a pro muže představuje povinnost nést váhu světa na svých ramenou a strach, že pokud povolí, svět se zhroutí.

Ve snaze začít konstruktivní debatu na téma moderní mužnost, uspořádal institut Mantorshift kvalitativní průzkum v USA, Francii, Německu, Rakousku, Jordánu a Iráku. Vyzpovídají přes dvě stě mužů z různých společenských vrstev a z výsledků sestavil jakousi příručku moderního muže, která by měla zajímat i moderní ženy.

Empatie a vstřícnost

Z výzkumu vyplynulo, že pět hlavních vlastností moderní maskulinity jsou empatie, vstřícnost, otevřenost, sebeuvědomění a emoční inteligence. Mezi dalšími se objevila ohleduplnost k životnímu prostředí, etika, zvídavost, cílevědomost a schopnost týmového hráče.

Napříč zeměmi vyjádřili účastníci výzkumu touhu mít nějaký vzor, ale i zklamání, že ho mezi veřejnými figurami nemohou najít. Většina z nich žádný svůj současný vzor nejmenovala. Občas se objevil nějaký politik, jako dobrý ale i špatný příklad. Například několik mužů nepocházejích z Francie jmenovalo prezidenta Macrona jako vzor moderní mužnosti, ale Francouzi nesouhlasili. Jako špatný příklad byl mnohokrát jmenovaný i Donald Trump.

„Logická otázka je, pokud víme, co to znamená moderní muž, proč tyto poznatky neuplatňujeme v životě,“ píše doktor Faher. „Velká překážka je očekávání společnosti, která pořád trestá zranitelnost a glorifikuje moc a schopnost vydělávat peníze. Ve světě, kde vládne vnější obraz věcí a lidí a vnitřní hodnoty se opomíjejí, se mužům obtížně snímá maska hrdiny.“

Respondenti zmíněného výzkumu měli na závěr poradit mladým mužům, jak se vyhnout návratu ke špatné tradici. Hodně z nich radilo cestu zvídavosti a učení. Za důležitou také považovali společenskou debatu a podporu změn. A v neposlední řadě to, aby byla přijímána i jejich zranitelnost a projevy emocí.

„Tahle debata se musí odehrávat i mezi muži a ženami,“ píše psycholog. „Jestli chceme mít víc a víc moderních mužů, je nutné opustit neshody, zda patriarchát stále ještě existuje, a věnovat se diskuzi o tom, jaké změny muži a ženy chtějí a vítají.“

Z výzkumu institutu Mantorshift vyplynulo deset znaků mužského chování, které jsou žádoucí pro jejich zdravou identitu:

  1. Naslouchat názorům, se kterými nesouhlasím, a přemýšlet o nich.
  2. Potkávat se a debatovat s lidmi s odlišným pohledem na svět.
  3. Cestovat a poznávat jiné kultury.
  4. Ověřovat zdroje svých informací a přemýšlet samostatně.
  5. Věnovat pozornost tomu, co mohu změnit ve své rodině a zaměstnání, a stát se spojencem žen.
  6. Nevšímat si malicherných rozporů a hledat v konfliktech vyšší cíl.
  7. Nepoužívat zastaralé a konfliktní termíny jako levice, pravice, konzervativec nebo liberál a zaměřit se spíš na zdravou komunikaci, vytváření silných vztahů, udržení duševního zdraví a výchovu šťastných dětí.
  8. Komunikovat se svojí partnerkou o svých cílech a rolích.
  9. Rozvíjet se a vyvíjet se v tom, co chápu jako moderní mužství. Neustrnout.
  10. Spojovat své dvě složky (tradičně nazývané mužská a ženská) do funkčního celku. Využívat pomoci odborníků a podpůrných skupin.