Blížíte se do věku, kdy si budete žádat o řádný starobní důchod? Pak si to nenechávejte na poslední chvíli, mohlo by se totiž stát, že zažijete pořádný šok, kdy zjistíte, že na důchod nemáte nárok. Pro získání starobního důchodu musíte totiž splnit dvě základní podmínky – dosáhnout důchodového věku (k tomu vám poslouží Informativní důchodová aplikace na stránkách České správy sociálního zabezpečení) a získat za život minimální počet let důchodového pojištění. V současnosti je nutné mít aspoň 35 let pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Hranice 35 let by se v budoucna měla snížit v rámci rozsáhlé důchodové reformy, která se připravuje.

Co znamená "náhradní doba pojištění"

Náhradní doba pojištění znamená, že člověk sice neodvádí žádné pojistné, ale i tak se mu tahle doba započítává do potřebné doby pojištění. „Podmínkou, aby náhradní doba pojištění byla započtena, je až na výjimky, že byla získaná na území České republiky, popřípadě byl dotyčný v České republice účastný důchodového pojištění z jiného důvodu, nemocenského pojištění nebo zdravotního pojištění, a že získal v průběhu života aspoň 1 rok pojištění jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečná činná,“ vysvětluje tisková mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. Pravidla, jak vypočítáte tyhle náhradní doby pojištění, najdete v Příručce budoucího důchodce na straně 10 až 13.

Co se nepočítá do náhradní doby pojištění

Studium od roku 2010

Pokud jste studovali na střední či vysoké škole do roku 2010, tato doba se do náhradní doby pojištění započítává, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení 18 let. Všichni, kteří studovali po roce 2010, mají smůlu, těm se tato doba nezapočítává.

Brigády a dohody o provedení práce

Pracovali jste po celý život formou brigád, nebo jste vždy měli menší úvazky či dohodu o provedení práce (DPP)? V případě dohody o provedení práce s výdělkem nižším než 10 tisíc korun, nebo dohod o provedení pracovní činnosti s výdělkem méně než 3500 Kč, není povinnost platit odvádět pojistné. Proto se ani nezapočítávají do potřebné doby důchodového pojištění.

Péče o dítě nad 4 roky

Péče o dítě do 4 je považovaná za náhradní dobu pojištění, takže se započítává do potřebné doby pojištění. Pokud jste se ale rozhodla pečovat o dítě dále, máte smůlu. Přestože péče o dítě je taky práce a mnohdy velice náročná, status „žena v domácnosti“ nemá v zákoně o důchodovém pojištění žádnou oporu. „Obecně lze říct, že účast na důchodovém pojištění je podle platných právních předpisů povinná pouze pro občany, kteří vykonávají výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění,“ vysvětluje tisková mluvčí Jitka Drmolová.

Podnikání bez pojištění

Může se stát, že máte také příjmy z takzvané vedlejší samostatné výdělečné činnosti, které ale nedosahují rozhodné částky a nemusíte tedy odvádět pojištění. Pokud chcete, můžete se ale přihlásit k pojištění a platit pojistné dobrovolně.

Dvě nebo tři práce

Máte více pracovních úvazků, z nichž odvádíte poctivě pojistné a domníváte se, že si tím „naženete body“ a budete mít napracováno? Bohužel to tak není. Do důchodu se vám jako odpracovaná doba započítá pouze jedna činnost. Znamená to, že za jeden rok nemůžete získat víc než 365 nebo 366 dnů. Výdělky se ale do důchodu počítají (od roku 1986) a pokud jste měli víc úvazků, sčítají se.

Dlouhodobá nezaměstnanost

Doba v evidenci úřadu práce se do rozhodné doby počítá, ale jen v omezené míře. Pokud jste byli nezaměstnaní a neměli jste nárok na podporu, započítávají se maximálně 3 roky, a to zpětně od žádosti o důchod (v období před 55. rokem se započítává jen 1 rok). Pokud jste byli nezaměstnaní a nebyli jste ani v evidenci úřadu práce, je jasné, že se tato doba započítávat nebude.

Invalidita

Do důchodu se jako náhradní doba započítává pouze invalidita III. stupně, která se ale krátí na 80 procent. Invalidita II. a I. stupně se do důchodu nepočítá vůbec.

Co dělat, když vám chybí doba pojištění?

Není třeba hned panikařit, že zůstanete bez důchodu. Pokud víte, že vám chybí (nebo bude chybět) minimální doba pojištění, můžete si nepojištěnou dobu doplatit formou dobrovolného důchodového pojištění. „Jde ale jen o omezené možnosti, proto se nedá používat všestranně. Zákon totiž přesně stanoví, z jakých důvodů se můžete k dobrovolnému pojištění přihlásit a za jakou dobu zpětně můžete pojištění doplatit,“ varuje Jitka Drmolová z ČSSZ. K dobrovolnému důchodovému pojištění se sice lze přihlásit i bez udání důvodu, kde lze předpokládat, že by to mohly využít právě ženy v domácnosti, ale Česká správa sociálního pojištění nemá možnost, jak je odlišit od jiných pojištěnců.

V praxi to tedy znamená, že pokud chcete doplatit důchodové „nedoplatky“, lze to jen v rozsahu nejvýše 15 let a platí, že před dnem podání přihlášky musíte aspoň 1 rok platit pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti. Doporučuje se konzultovat dobrovolné pojištění s odborníky OSSZ, kteří vám pomůžou stanovit období, které je možné nebo vhodné pomocí dobrovolného důchodového pojištění řešit.

Zjistili jste, že vám chybí potřebných 35 let (včetně náhradních dob), nebo 30 let „čistého“ pojištění? Žádost o důchod vám zamítnout a bude pak záležet na tom, kolik doby vám schází. V případě kratší doby se dá chybějící doba „dopracovat“, pokud je to ale více let, řešením je požádat o přiznání důchodu až při dosažení věku o 5 let vyššího, než by byl důchodový věk muže se stejným datem narození. Máte, nebo nemáte mezery ve vašem důchodovém pojištění, kolik jste skutečně odpracovali, to se dozvíte v Příručce budoucího důchodce (strana 19-21) a v letáku Dokládání dob důchodového pojištění.

Kdy se začít zajímat

Kontrolu, jestli máte nebo nemáte vše v pořádku, si rozhodně nenechávejte na poslední chvíli, protože hrozí komplikace v dohledávání a doplňování. Naštěstí existuje možnost, jak si vše pravidelně „ohlídat“. Průběžně si totiž každý může sledovat dobu pojištění, buď si jednou za rok požádáte ČSSZ o informativní osobní list důchodového pojištění (z něj zjistíte, co vám případně chybí), nebo můžete využít Informativní důchodovou aplikaci (IDA), což je online služba ePortálu ČSSZ. Myslete na to, počet zamítnutých žádostí o důchodu pořád roste, a taky na to, že důchod není automatický.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Ing. Jitka Drmolová, tisková mluvčí

Související články