Pokud jste dosáhli nebo dosáhnete svého důchodového věku v roce 2022 požádejte o přiznání řádného starobního důchodu nejpozději ke dni 31. 12. 2022. Stejně tak je výhodné požádat o předčasný důchod, pokud věk splníte až v roce 2023. „Váš důchod Vám bude stanoven na základě výpočtu platného pro rok 2022 a ihned bude mimořádně valorizován. Další valorizaci očekávejte od 1. ledna 2023,“ vysvětluje mimořádně výhodnou situaci Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze Freedom Financial Services.

Berete-li například 25 000 korun, váš důchod po dvojité valorizaci, tedy pokud si o něj požádáte ještě do konce letošního roku, bude o 2074 korun měsíčně vyšší, než kdybyste žádost dali v lednu. Pokud máte mzdu 40 000 korun, rozdíl už dělá 2498 korun. Za rok tak tedy můžete získat o 24 888, resp. 29976 víc. Do důchodu přitom odcházet nemusíte, pouze požádáte o odložení výplaty. Navýšení pro vás bude platit stejně.

Žádost o výhodný důchod stihnete, i když je na úřadech sociálního zabezpečení v celé ČR přeplněno. Podle údajů z úřadů už není do konce roku jediné volné místo na objednání k osobnímu podání žádosti. Dá se to ale vyřešit jinak. Podejte žádost elektronicky, nebo poštou. Tím se zaregistrujete a máte šest měsíců na to, abyste si vyřídili všechny potřebné náležitosti. Jedná se o formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, který najdete na webových stránkách ČSSZ, nebo v podatelnách úřadů) kde se také dá vyplněná žádost podat). Vyplněním a odesláním žádosti si pojistíte letošní navýšení a zároveň získáte čas navíc na to získat termín na úřadě, až opadnou největší návaly. „Prostřednictvím tiskopisu si pojištěnec zachová letošní datum uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění v souvislosti s budoucím podáním žádosti o důchod v případě, kdy z důvodu vysokého zájmu ze strany klientů nemůže žádost na okresní správě sociálního zabezpečení řádně sepsat,“ ubezpečují úředníci na webu, že takto si lidé pojistí letošní dvojitou mimořádnou valorizaci.

Specialistka na penze Jiřina Holubová navíc uklidňuje, že o přiznání řádného starobního důchodu lze požádat i zpětně, nejpozději však do pěti let. I v tomto případě se podle Holubové bude dvojitá valorizace počítat.

Výkřik 1: Berete-li například 25 000 korun, váš důchod po dvojité valorizaci, tedy pokud si o něj požádáte ještě do konce letošního roku, bude o více než 2000 korun vyšší, než kdybyste žádost dali v lednu.

Výkřik 2: Narvaný úřad? Nestůjte fronty, podejte žádost online, nebo poštou.

Pozn: Výše důchodů závisí na započitatelných příjmech a získané době pojištění, pro srovnání jsou zvoleny varianty výpočtu podle výše příjmů, konkrétně podle tzv. osobního vyměřovacího základu, který zjednodušeně představuje průměrný měsíční příjem pojištěnce za období jeho výdělečné činnosti, přepočítaný na současnou hodnotu peněz, doba pojištění byla zvolena v délce 45 let.

ZDROJ: Freedom Financial Services

Související články