K takovému informačnímu sdělení patří například nakreslená ruka držící nůž. Obrázek má varovat před obsaženým násilím v následujícím vysílaném programu. Od otců a matek se ovšem očekává, že nebudou ten vyobrazený nůž omylem pokládat za upozornění, že televizní pořad bude věnován řezbářskému umění.

Stejně tak je radno správně pochopit symbol, na kterém se vyskytuje spolu se sklenkou i zobrazená injekce. Má jít o varování, že v navazujícím vysílání se bude v jeho obsahu vyskytovat alkohol či jiné návykové látky. V přítomné době však existuje možnost, že někdo by si tu znázorněnou injekci mohl mylně vyložit i jako sdělení, že půjde o pořad zabývající se proticovidovým očkováním.

U dalšího z piktogramů je zamýšleno, aby varoval před skutečností, že ve filmu se budou pronášet i vulgární slova. Na obrázku jsou otevřená ústa s přeškrtnutím mezi rty. Je ovšem možné, že někdo si to vyloží jako pokyn, aby u sledování navazujícího pořadu zachoval ticho a v zájmu soustředění zbytečně nebreptal, což by bylo chvályhodné u jakéhokoliv vysílání.

Tři spermie

Zajímavým piktogramem je i upozornění, že nadcházející pořad není vhodný pro děti proto, že se v něm vyskytuje sex. Na varovném obrázku jsou v této souvislosti kresebně ztvárněny tři spermie. Bylo tak učiněno zřejmě s předpokladem, že všichni rodiče tu symboliku rozluští. A že nikdo z nich se nebude domnívat, že jde o tři pulce předznamenávající naučný dokument o žábách.

Další z piktogramů zobrazuje vytřeštěné oko. Toto memento se vyskytuje především před obrazovkovými horory. Nevylučuji však, že pro někoho z dospělých může jít bezděčně i o připomínku, že by měl zajít na pravidelnou prohlídku k očnímu lékaři. Všech pět zmíněných piktogramů vzniklo jistě v dobré vůli a se záslužným úmyslem. Umím si však představit, že rozhodování, který z nich umístit v předsíni toho kterého filmu, je úkolem zapeklitým.

Například: které slovo je ještě vulgární a které už za takové někdy pokládat nelze? Dejme tomu oslovení Ty vole. Aniž bych se takového titulování jakkoliv zastával, existovaly i případy, kdy bylo vyjádřením uznání, když si tak po zdařilém vystoupení říkali Voskovec s Werichem. A co facka? Je vždycky násilím? Nebo někdy i výchovným prostředkem? Případně tradičním způsobem konverzace mezi některými poslanci?

Pro televizní pracovníky umísťující jednotlivé piktogramy musí být obtížné i rozhodování, zda sklenice piva, vyskytující se v tolik českých filmech, patří do této kategorie neblahého zobrazení. A co u rozličných vysílaných přípitků se šampaňským v ruce?

Varujte i dospělé

Zmíněnými otazníky nijak nesnižuji smysl jednotlivých piktogramů. Jen chci naznačit, že někdy může být jejich příslušné zařazování složité. Navíc záleží na tom, do jaké míry rodiče respektují ta doporučení. A pak – co si budeme povídat – děti mají na svých počítačích přístup k lecčemu bez rodičovské supervize.

Když už jsem se dal do mudrování nad dotyčnými piktogramy, provázejícími od počátku roku 2020 některé pořady ČT, navrhoval bych, aby taky vznikla nějaká obdobná varování pro nás dospělé diváky. Například před kýčovými filmy, kterých je na obrazovkách k vidění nemálo. Symbolem by mohl být zahradní trpaslík. Nebo jako varování před dokola opakovanými a výsledně už omšelými televizními pořady, seriály či filmy. Piktogramovým symbolem by mohla být symbolická stará obnošená vesta.

Před vysíláním nejdramatičtějších fotbalových a hokejových utkání by určitě nebyl od věci nějaký piktogram varující kardiaky, aby před sledováním přenosu zvážili možnosti klepotu svého srdce. Nějaké upozornění by dozajista bylo užitečné taky pro televizní diváky politických diskusí. Ti se u obrazovky nejednou rozčilují a nadskakují metr do výšky. Vhodný piktogram by pro ně mohl být užitečnou vybídkou, aby radši zůstali při zemi. Možná by se k tomu hodil tradiční technický symbol pro uzemnění.

Autor

Autor

je český spisovatel a novinář. První fejeton zveřejnil v 16 letech a od té doby jich publikoval přes dva tisíce. Byl jednou z hlavních postav časopisu Mladý svět, působil v něm skoro 30 let. Je na volné noze. Vydal dvacet knih. Jeho žena Magdalena je malířka.