Určitě už se vám stalo, že jste byli do nějakého úkolu, třeba i náročného, ponořeni tak moc, že jste téměř nevnímali okolní svět. Kdy jste měli pocit, že stačí jen pomyslet a všechno, co v tu chvíli uděláte, zvládnete bez námahy a s úsměvem na rtech. Stav, ve kterém jste zcela propojeni s tím, co děláte, kdy vám práce sama odsýpá, prostě plyne. Proto se takový jev nazývá flow, což se dá volně přeložit jako tok, plynutí. První tento stav identifikoval a popsal Mihaly Csikszentmihalyi, jeden ze spoluzakladatelů pozitivní psychologie. Jeho studie zabývající se štěstím vedly k závěru, že štěstí je vnitřní stav bytí, nikoli vnější. Jeho populární kniha Flow: The Psychology of Optimal Experience, z roku 1990, je založena na předpokladu, že úrovně štěstí lze posunout právě tím, že budeme praktikovat flow. „Štěstí není strnulý, neměnný stav. Naopak, projevy štěstí vyžadují zaujaté úsilí,“ říká. Během svých výzkumů se vyptával sportovců, umělců i hudebníků na to, kdy zažívají optimální výkonnostní úroveň. Zajímalo ho také, jak se při tom cítili. Většina z nich uvedla, že k optimálnímu výkonu docházelo ve chvílích, kdy jejich práce jednoduše plynula bez velkého úsilí.

Proč být ve flow

„Flow znamená absolutní důvěru v to, co člověk dělá, tedy plně se odevzdat přítomnému okamžiku. V takové chvíli dosahujeme s lehkostí mnohem lepších výsledků ve všech sférách života,“ říká koučka a psycholožka Jitka Nesnídalová. Podle výzkumu, který prováděli na univerzitě v Sydney, je člověk ve stavu flow o 430% kreativnější! Je zřejmé, že dosažení tohoto stavu je něco, čeho by mnozí rádi dosahovali pravidelně. Naštěstí flow není „určeno“ pouze elitním sportovcům či umělcům. Tohoto stavu lze dosáhnout při řadě činností, například v práci či při provozování svého koníčku. Zejména v zaměstnání může být ponoření se do stavu flow skvělým pomocníkem. „Flow nám dává vyšší výkonnost, dokážeme se plně koncentrovat na danou činnost a to tak, že se s ní propojíme. Ve flow se rozšiřuje naše vědomí a dokážeme být mnohem kreativnější, jsme otevřeni dalším idejím, vizím, nápadům a činnosti vykonáváme s lehkostí, protože v sobě nemáme žádný odpor. Proto jde taková práce rychleji a snáze,“ říká koučka. Protože dochází k lepšímu soustředění na danou činnost, nevyrušují nás žádné okolní vlivy.

Cesty k dosažení

Je vůbec možné, ponořit se do takového stavu? A dokáže to každý? Přestože i psycholožka Jitka Nesnídalová říká, že flow je samozřejmě přístupné každému, ve světě stresu není jednoduché do něj vstoupit. „Flow je opak stresu, strachu, nedůvěry, ale většina lidí v sobě tyto negativní pocity uchovává. Tím se přístup do flow uzavírá. Aby se tedy člověk dostal do tohoto stavu, musí věřit tomu, co dělá, svým schopnostem a musí být uvolněný,“ radí koučka. Vytvořit si vnější správné podmínky je sice vhodné, ale jen to nestačí. „Pokud člověk neumí pustit z hlavy nekonečně negativní myšlenky, pak se do flow nedostane. Flow klade na člověka specifické požadavky uvolnění, soustředění a důvěry.“ Nelze tedy zažít „proudění“, pokud tento stav bude narušovat rozptylování. První krok podle odborníků, pokud chcete zažívat flow? Vypnout chytrý telefon, soustředit se na konkrétní úkol či výkon, neutíkat k myšlenkám na běžné starosti.

„Neplyňte“ sami

Podle studie, kterou prováděli na univerzitě St. Bonaventure, zažijeme kvalitnější flow, jestliže budeme v týmu. Studenti, kteří se výzkumu zúčastnili, hodnotili flow jako příjemnější, když byli v týmu, než když byli sami. „Pokud tedy chcete z flow dostat více radosti, zkuste se zapojit do společných aktivit s někým, s kým se cítíte dobře,“ říká psycholog Christopher Peterson. Ten v podstatě celý výzkum shrnul do jedné věty: „Na ostatních lidech záleží.“ Kouč Andy Seth říká, že týmový flow je důležitý, protože se při něm zlepšuje nejen produktivita a výkony, ale poskytuje individuálním členům týmu pocit uspokojení a vášeň z práce. „Flow způsobí, že jednotlivci z takového týmu se nemohou dočkat, až budou se svými spolupracovníky pracovat na dalším projektu,“ říká Andy Seth. Protože je flow jeden z nejproduktivnějších a nejšťastnějších stavů, v němž se můžeme nacházet, zkuste jej vyhledávat tak často, jak jen můžete.

Soustředění a příprava

  • Eliminujte vnější rušivé vlivy: Výzkumy dokázaly, že k dosažení flow musíte odstranit vše, co vás ruší. Pokaždé když se dostanete mimo svou pozornost, budete vzdáleni od kýženého stavu. Pouze když se dokážete soustředit s plnou pozorností po dobu aspoň 10–15 minut, můžete se do tohoto stavu dostat.
  • Odstraňte vnitřní rušivé vlivy: Kdykoli zažíváte stres nebo se vám honí hlavou mnoho myšlenek, je těžké udržet mysl soustředěnou na váš úkol. Využijte své biologické hodiny: Dostat se do flow je těžké i tehdy, když máte málo energie. Nemůžete být unavení, ospalí, hladoví, vyčerpaní z cvičení. Pak se pokusy stanou nepřiměřeně namáhavou bitvou, kterou nemůžete vyhrát. Sova se bude těžko koncentrovat v 6 hodin ráno a ranní ptáče nemá šanci po deváté večer.
  • Mějte jasný cíl nebo úkol: Když nemáte jasno, čeho chcete dosáhnout, váš mozek se nemůže dostat do optimální koncentrace. Jasně si stanovte, co chcete. Když nemáte jasný cíl, nevíte přesně, kdy jste s úkolem skončili.
  • Své schopnosti přizpůsobte danému úkolu: Podle Mihaly Csikszentmihalyiho k flow pravděpodobně dojde, když je úroveň vašich dovedností dokonale sladěná s výzvou, kterou daná aktivita představuje. Zjednodušeně – běžec může zažít flow během maratonu, na který je ale dobře připraven. Praxe, zkušenosti a odborné znalosti v konkrétní činnosti zvýší pravděpodobnost, že v budoucnu dosáhnete flow.
  • Úkol musí být dost náročný, ale ne příliš: Jestli chcete dosáhnout stavu flow, úkol, na kterém pracujete, musí být dostatečně náročný, aby se váš mozek plně zapojil, ale ne příliš, protože to by vedlo k frustraci a stresu. Pokud je naopak příliš snadný, začnete se nudit a vaše mysl začne bloudit, takže se do flow opět nedostanete.
  • Zaměřte se na proces, nikoli na konečný stav: Mít cíl je samozřejmě důležité, ale flow vyžaduje, abyste si cestu k cíli užívali a nesoustředili se jen na konečný výsledek. Dovolte si žít v přítomném okamžiku, aniž byste se připravili o finální výsledek svého snažení.

ZDROJ: časopis Vlasta, https://jnesnidalova.cz, https://www.thepositiveencourager.global/christopher-petersons-work-on-positive-psychology-with-videos/, kniha Flow Mihaly Csikszentmihalyi