Jelikož patří nakupování takřka k každodenním činnostem, závislost na nakupování může propuknout téměř u kohokoliv. Zásadní roli však hraje momentální psychické rozpoložení. Lidé, kteří si své negativní nálady kompenzují nákupy nebo pořizování věcí upřednostňují před jinými činnostmi, dosti možná shopaholismem trpí.

V digitálním věku a nakupováním po internetu se k této chorobné závislosti může dostat každý. Dnes již zákazníci využívají e-shopy téměř na všechno. Obchody jako eObuv nebo Footshop těží právě z internetové doby, přitom ještě několik let zpět si málokdo dovedl představit, že si pořídí boty online, navíc bez vyzkoušení.

Ovšem existence online obchodů není podmínkou. Stačí si představit den v nákupním centru. Člověk navštíví nejprve obchod Zara, Sinsay, dále pak supermarket, další obchody a peněženka trpí.

Nemusí se ihned jednat o problém. Pokud však nákupy v uvedených obchodech jako Zara, Sinsay, eObuv nebo Footshop daná osoba praktikuje několikrát za týden, pravděpodobně se jedná o závislost na nakupování.

Jak se projevuje závislost na nakupování?

Lidé trpící nedostatkem sebevědomí nebo nacházející se v tíživé životní situaci svými nákupy přehlušují osobní bolest. Zpravidla se jedná o nákupy bez rozmyslu, navíc věcí, které člověk nepotřebuje.

Závislost na nakupování se projevuje zejména přehnanou touhou po nákupech, vyhledáváním nákupů za účelem zlepšení nálady, odkládání povinností pro možnost nakupovat a v neposlední řadě také podrážděností v situacích, kdy daná osoba nakupovat nemůže.

Kdy je nutné vyhledat odborníka?

Pro shopaholiky představují nákupy tu nejsnadnější činnost, jak si ulevit od životních těžkostí. Nadměrné utrácení však mnohdy vede k finanční tísni, zadlužení a v krajních případech i exekuci. I proto je nutné těmto lidem pomoci a ideálně vyhledat odborníka.

Pokud na sobě člověk pozoruje výše uvedené symptomy, měl by zcela jistě zpozornět. Závislostí na nakupování mohou ohrožovat celou rodinu, právě kvůli destrukci rodinného rozpočtu. A jakým způsobem se dá shopaholismus léčit?

Stejně jako u jiných závislostí, i zde je nejprve nutné, aby osoba závislá sama chtěla léčbu podstoupit. Přiznání si vlastního problému a motivace chtít se ho zbavit je pravděpodobně tím nejzásadnějším krokem. Nakupování se člověk v běžném životě nevyhne, tudíž je nutné naučit sebeovládání a umět si nepotřebné věci odepřít.

Léčba závislosti na nakupování spadá do kompetencí psychologa a psychiatra, přesto je možné, aby člověk nejprve závislost odboural sám, kupříkladu s pomocí rodiny. Umět pracovat se stresem, naučit se plánování nákupů a jejich koordinaci, to vše je důležitým aspektem samotné léčby.

Následným krokem je pak postupné vrácení se k nakupování. Nejprve by měla osoba zbavující se závislosti na nakupování podstupovat pouze drobné nákupy, ideálně pod dohledem odborníka či jiné osoby.

Jak závislosti na nakupování předejít?

Predispozice pro upadnutí do shopaholismu mají převážně lidé, kterým v dětství nebylo takřka nic odepřeno. Naopak ti, kteří si na konkrétní věci museli počkat, nebo pro ně museli vyvinout určité úsilí, jsou vůči podobným situacím odolnější. Předejití závislostí na nakupování tkví tedy již v samotné výchově.

Další možností, jak být vůči shopaholismu odolnější, je záliba v nějakém koníčku, ideálně sportu. Negativní emoce pak lze utopit právě ve vyvinutí těchto aktivit, a tak člověk nehledá utěšení právě v nákupech.

Blíže se této problematice věnuje ve svém článku i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která zde uvádí i konkrétní otázky, po jejichž zodpovězení může člověk skutečně zpozorovat, zda se závislosti na nakupování blíží či nikoliv.