Není těžké najít například na internetu informace o tom, jaké jsou fyzické i psychické příznaky různých poruch příjmu potravy, ale málokdo si dá dvě a dvě dohromady, když vidí ve svém okolí něco podobného. Přitom včasné rozeznání potíží je důležité, protože v momentě, kdy už jsou nepřehlédnutelné, má terapie mnohem menší šanci na úspěch. Platí také, že čím déle porucha příjmu potravy trvá, tím obtížnější je ji léčit, tím vyšší je míra recidivy a bohužel tím horší jsou fyzické a psychické následky.

Na druhou stranu, ne každý, kdo má trochu problematický vztah k jídlu a není úplně srovnaný se svou postavou, která je přitom v normě, se nakonec bude potýkat s poruchou příjmu potravy. Ale každopádně má cenu si všímat možných náznaků a začít je řešit včas.

7 příznaků možné poruchy příjmu potravy

Zde jsou některé ze subtilnějších příznaků, které naznačují, že někdo může mít problémy s jídlem nebo s vnímáním svého těla. Přítomnost jednoho nebo více z těchto příznaků nutně neznamená, že na obzoru je porucha příjmu potravy, ale berte to třeba jako výstražnou vlajku.

1. Obavy z hmotnosti

 • Vyjadřuje obavy ze své postavy, neustále ventiluje touhu zhubnout nebo vypadat jinak.
 • Nadměrně mluví o jídle a zdravém stravování.
 • Často mluví o dietě nebo ji aktivně drží.

2. Cvičení

 • Neustále zvyšuje objem cvičení.
 • Pokud nemůže cvičit, začne být nervózní nebo rozrušený/á.

3. Příprava jídla

 • Začne se neobvykle zajímat o vaření, ale ve skutečnosti pak jídlo nesní, i když ho připraví.
 • Dělá si vlastní, „zdravější“ jídla, místo aby jedl/a to, co ostatní.

4. Kontrola nad jídlem

 • Je neobyčejně rozrušený/á, když nemá kontrolu nad situací související s jídlem, například když se změní dohoda o tom, co bude k večeři, nebo když v restauraci nemají jídlo, které si plánoval/a objednat.

5. Zvláštní chování během jídla a po něm

 • Často se vymlouvá na to, že hned po jídle musí na WC.
 • Odmítá jíst v cizí přítomnosti.
 • Objevují se podivné rituály kolem jídla, jako například krájení na malé kousky nebo jedení věcí v určitém pořadí.

6. Nálada

 • Působí depresivněji, úzkostněji, podrážděněji nebo unaveněji než obvykle. (Je pravda, že téměř všichni teenageři zažívají během dospívání výkyvy nálad. Deprese a úzkost však mohou souviset s poruchami příjmu potravy. Vždy je důležité sledovat duševní zdraví dospívajících, zvláště pokud máte obavy z jejich stravovacích návyků.)

7. Energie

 • Zdá se, že má méně energie, je méně temperamentní a méně se zajímá o činnosti, které kdysi miloval/a.
 • Někdy se z člověka naopak stává nadčlověk, který na sebe bere nejrůznější povinnosti a aktivity a věnuje jim skoro všechen čas, může to a nemusí být doprovázeno perfekcionismem.

Stres a trauma v pozadí?

Někdy lze odpovědi na to, proč se člověk chová jinak než dříve a proč směřuje k vývoji poruchy příjmu potravy, najít v tom, čím si prošel. Udála se v jeho rodině nějaká změna, potkala ji nějaká tragédie? Zažil dotyčný nějaké osobní trauma? Je šikanován, zejména kvůli váze nebo postavě? Bojí se neúspěchu ve škole či v zaměstnání?

Pokud je odpověď na kteroukoli z výše uvedených otázek „ano“, je namístě být ostražitý. U lidí s genetickou predispozicí k poruchám příjmu potravy mohou být stres, úzkost a trauma spouštěčem k jejich rozvinutí.

Pokud si myslíte, že váš přítel, dcera, syn, partner, manželka, spolupracovník nebo jiná blízká osoba vykazuje některé z těchto příznaků, nepropadejte panice. Proberte to s lékařem, kterému důvěřujete, a snažte se dostat k otevřenému rozhovoru s tím, koho se to týká. Bez většího nátlaku vyjádřete své obavy a nabídněte, že jste kdykoli k dispozici, pokud by to chtěl probrat. A dejte dotyčnému najevo, že ho máte rádi.

Zdroj:

https://www.nationaleatingdisorders.org/blog/7-signs-your-friend-or-loved-one-might-be-struggling-eating-disorder