Odpovězte si na otázku, jestli je pro vás důležitější mít pravdu, nebo něco pochopit. To je základní ukazatel jevu zvaného intelektuální pokora, který pochází z knihy Zamyslete se znova: Jak je důležité vědět, co nevíme. Autorem je psycholog Adam Grant a tvrdí v ní, že v dnešní chaotickém světě je stále důležitější nejen myslet a učit se, ale i měnit své názory a opouštět ty, které se neukázaly správné. Což může být pro některé lidi těžší, než se v padesáti naučit salto vzad. Jenže bez salta se žít dá, ale se syndromem chytrolína dojdete akorát k životu bez kamarádů a s rodinou, co se vám směje za zády.

Intelektuální pokora není salónní termín psychologických elit. Například Google, když najímá nové zaměstnance, považuje tuhle hodnotu za klíčovou. Definují ji jako otevřenost k novým myšlenkám a vůli akceptovat nové informace. Profesor Edward Hess z University of Virginia tvrdí, že bez intelektuální pokory se v životě nikam nepohneme a rozhodně nejsme schopni vyrůst, tvořit nebo se přizpůsobovat měnícímu se světu kolem nás.