Ať vědomě či podvědomě, autenticitu hledáme v životě všichni. Kolikrát jste slyšeli, že se někdo musí najít, že se šel hledat nebo že musí konečně objevit, kdo doopravdy je? Pomiňme případy, kdy se za tato prohlášení schovávají uondaní taťkové snažící se uniknout domácím povinnostem. Ti se většinou hledají v nejbližší hospůdce. Být skutečně autentický znamená sladit své činy se svými hodnotami, vírou, preferencemi a motivací.

Sebastian Salicru, psycholog a psychoterapeut s pětadvacetiletou praxí ve svém článku Sedm cest k autenticitě říká: „Od svých pacientů s depresí často slýchám, že mají pocit, jako by nosili masku. Připadají si falešní, mají nízké sebevědomí, a to všechno proto, že nedostatek autenticity způsobuje, že se lidé nutí do nepřirozeného chování, a pak se cítí nedocenění a nenaplnění. Nejsou prostě sami sebou.“

V největším nebezpečí jsou dospívající. Ti totiž často předstírají chování a pocity, aby se zalíbili svým přátelům, aby měli úspěch u partnerů, prostě aby zapadli. Takže představují svou falešnou osobnost. Nosí masku, potlačují svoje skutečné pohnutky a motivy, myšlenky a city.

Sedm cest

Následujících sedm cest k autenticitě je založených na práci Alexe Wooda a jeho kolegů s názvem Škála autenticity (Wood et al., 2008).

  1. Snažte se být sami sebou, ne oblíbení.
  2. Zaměřte se na to, jak se doopravdy cítíte.
  3. Všímejte si, kdy máte potřebu něco dělat jen proto, že se to od vás čeká.
  4. Nedělejte automaticky to, co se od vás čeká nebo co vám někdo řekne.
  5. Nenechte se ovlivnit názory ostatních.
  6. Stůjte si za svým názorem.
  7. Žijte v souladu se svými hodnotami a přesvědčeními.

Budete-li se řídit těmito pravidly, brzy zjistíte, jaké výhody to má. Budete přesněji vědět, kdo jste – díky tomu, že poznáte svoje pocity, touhy a potřeby. Budete asertivnější a naučíte se argumentovat a přednášet svoje názory klidně a s autoritou. Budete schopni se lépe rozhodovat, protože budete vědět, kam směřujete. Budete ve svém světě aktivní činitel, ne pasivní kulisa. Budete na sebe pyšní, zvýší se vám sebevědomí, překonáte svá stará traumata, která pramení z touhy zalíbit se ostatním.

Díky poznání svého autentického já se naučíte lépe kontrolovat, budete zodpovědnější a přitom svobodnější. Snáze budete bojovat s překážkami (nebo je budete obcházet) a postupovat ke svému cíli.

Prohlášení z titulku není ani trochu přehnané – poznání svého pravého já vám opravdu může zachránit život. Život, který byste jinak vyplýtvali na předstírání, nespokojenost a naplňování vzorce někoho jiného.

Sebastian Salicru svůj text zakončuje prohlášením: „Nikdy se nestyďte vydat se na cestu za svým opravdovým já! Vzdáváte se tím sice pohodlí, ale posílíte svou odvahu.“ A kdyby vám to samotným nešlo, určitě vám pomůže empatický terapeut.

Zdroj:orthsidepsychology.com.au; https://www.psychologytoday.com; https://www.researchgate.net