Uttarabhadra - Dvojčata

18.3.-31.3.

Smyslem života Dvojčat je předávat zkušenosti ostatním. Proto také často pracují jako poradci nebo učitelé. Mají dar přirozené autority, kterou z nich ostatní cítí. Dokážou se pro druhé obětovat, nehledí jen na svůj vlastní prospěch. Dobré vzdělání je pro ně největším štěstím. Během života se musejí naučit nelpět na hmotných statcích, na vztazích ani světské slávě. Sní o nebeském spojení se svým dvojčetem, duálním partnerem, který by je ideálně doplňoval ve všech oblastech.


Révatí - Ryba

1.4.-13.4.

Ryby jsou citlivé, dokážou se vžít do pocitů druhých lidí, mnohdy jsou ostatními nedoceněny a jejich pomoc je brána jako samozřejmost. To je vede k roli oběti nebo do izolace. Jejich důležitým úkolem je pochopit, že dostali obrovský dar služby a pomoci. Tím, že se dokážou obětovat, mohou být skutečně nenahraditelnou pomocí pro druhé. Je pro ně ovšem velmi těžké uvěřit lásce. Musejí pracovat na budování vlastního sebevědomí a pocitu, že jsou lásky hodni. Někdy mohou setrvávat ve vztazích, které jsou destruktivní a bez budoucnosti.

Ašviní - Koňská hlava

14.4.-27.4.

Koňské hlavy jsou příjemní lidé, kteří se snaží ostatním pomáhat v materiální i duchovní oblasti. Na své okolí mají prokazatelně pozitivní vliv, protože jsou rozenými optimisty, a dokážou si se vším poradit. Snaží se o soulad duchovního a fyzického světa. Velmi často jsou organizátory různých setkání a akcí, pokoušejí se propojovat různé společenské skupiny, a poukázat tak na vědomí sounáležitosti všech bytostí. Od partnerských vztahů čekají ideální propojení v oblasti duševní, duchovní i fyzické.


Bharaní Jóni - Vagina

28.4.-11.5.

Bharaní touží po přepychu a slávě. Bývají hodně nároční a marniví, velmi je zajímají hmotné statky, mívají jen málokdy zájem o věci duchovního charakteru. Přitahuje je umění a vše krásné, proto také často propadají vášním, ať již ve sféře partnerské, nebo různým sběratelským či nakupovacím horečkám. Ve vztazích bývají velmi vybíraví a také nestálí. Nesnášejí odpor, ale poddajnými lidmi opovrhují.


Krttiky - Břitva

12.5.-25.5.

Tito lidé si dokážou poradit v každé situaci. Mají nadměrné možnosti tvořit i bořit. Jejich největším úkolem je ovládnout své impulzivní chování, kterým si mohou v životě mnohé pokazit. Bývají velmi pracovití, dokážou i nemožné, mohou však opovrhovat lidmi méně schopnými. Bývají umělecky nadaní a mají tvůrčího ducha, a když se umějí ukáznit, mohou vytvořit úžasná díla. Stále doufají, že někdo jejich složitou povahu pochopí.


Róhiní - Kočár

26.5.-8.6.

Zrozenci tohoto znamení rádi požívají privilegia a snaží se zviditelnit. Bývají všestranně nadaní a život se snaží prožívat vášnivě a naplno. Někdy zaplétají sebe i ostatní do složitých vztahů. Touží najít dokonalé partnerské spojení, proto jsou věčnými hledači lásky. Často se tak vmanévrují do vlastních emocionálních labyrintů. Jejich nálada i cíle se mohou rychle měnit, proto potřebují mít kolem sebe přátele a spolupracovníky, kteří dokážou jejich geniální myšlenky realizovat. Podporu potřebují i od svých partnerů a rodiny.


Mrgašírša - Hlava gazely

9.6.-21.6.

Lidé narození uprostřed června jsou bystří, neklidní, stále v pohybu a něco hledají. Dokážou se jen s velkým úsilím soustředit na jeden cíl, protože je stále něco rozptyluje. Potřebují se v životě naučit spolehlivosti a řádu. Pro ostatní jsou přitažliví fyzicky i intelektuálně a dokážou je inspirovat. Nespokojí se s podřadným postavením, ale může jim chybět vůle k dotažení důležitých věcí - jak v pracovním, tak osobním životě. K méně nadaným jedincům se mohou chovat nadřazeně a dávat jim najevo svoji intelektuální převahu.


Árdra - Drahokam

22.6.-5.7.

Drahokamy bývají velmi činorodí, ale mají křehčí psychiku. Společnost a komunikace je jejich největší zábavou. Snaží se být vždy tam, kde se děje něco zajímavého. Důležité pro ně je, aby v životě poznali duchovní rozměr a neulpívali na povrchních věcech. Jestliže mají někoho rádi, dokážou pro něj udělat maximum. Je tomu tak ovšem i obráceně - neumějí odpouštět. Stydí se za svoji romantickou povahu a zvláště muži ji raději skrývají. Na ostatní mohou působit trochu komplikovaně, ale většinou mívají v osobním i pracovním životě úspěch.


Punarvasu - Luk

6.7.-19.7.

Zrozenci Luku jsou plní nápadů a vzruchů. Musejí neustále něco vymýšlet. Ve svých projektech myslí i na druhé, mají dar propojovat lidi různých názorů i postavení. Touží po životě naplněném zajímavými zážitky, neumějí být dlouho v nečinnosti. Jde o vřelé a láskyplné lidi, a jestliže mají správnou odezvu, dokážou pro druhé dělat i zázraky. Jejich partneři a rodiny na ně mohou žárlit pro čas, který věnují své práci, koníčkům či přátelům.


Pušja - Květina

20.7.-2.8.

Tvůrčí jedinci, kteří však pro svoji práci potřebují dostatek klidu a také materiálního zázemí. Dokážou se ovládat a i při komplikovaných životních situacích si umějí poradit. Mnoho negací však potlačují, což někdy může vést k problémům ve fyzické oblasti. Proto je pro ně důležité naučit se uvolnit a relaxovat. Mohou být výbornými přáteli, ale v partnerských vztazích vytvářejí napětí, protože nedokážou používat emoční inteligenci.


Ášléša - Hlava kobry

3.8.-16.8.

Lidé v tomto znamení bývají nadprůměrně inteligentní, ale pohodlní. Potřebují silné impulzy, aby se dokázali pro nějakou věc nadchnout. Mají rádi klid a samotu, snění o věcech budoucích. Jsou to přemýšliví jedinci, věční studenti života, kteří netouží po světské slávě ani materiálních hodnotách. Největším štěstím je pro ně uznání ostatních, k jejich srdci se proto nejlépe dostanou různí pochlebovači. Ve vztazích bývají pasivnější, protože očekávají, že ostatní chápou a náležitě ocení jejich kvality.


Mágha - Nosítka

17.8.-30.8.

Jedinci narození v tomto znamení usilují ze všech sil o zviditelnění a nespokojí se s podřadným postavením. Z tohoto důvodu jsou také velmi učenliví a nevynechávají žádnou příležitost ke vzdělání. Největším nebezpečím v jejich životním vývoji je pýcha, proto se musejí učit skromnosti, službě a pomoci ostatním. V tomto znamení se rodí mnoho politiků a vedoucích činitelů ve všech odvětvích lidské činnosti. Mívají také nadprůměrná očekávání vzhledem ke svým partnerům. Jestliže nenajdou, po čem touží, raději jsou buď sami, nebo zůstávají věčnými hledači.


Púrvaphalguní - Krb

31.8.-13.9.

Zrozenci tohoto období jsou energičtí a pracovití, dokážou z každé situace vytěžit maximum. Nedělají si velké starosti, jen málokdy podléhají stresu, protože se i přes nezdary lehce přenesou. I v materiální oblasti mívají štěstí, jejich práce, kariéra i výdělky bývají nadprůměrné. Rádi se před ostatními předvádějí svými úspěchy, nejsou však sobečtí - pomohou i poradí. Jako „miláčci bohů“ mívají štěstí i v partnerských a rodinných vztazích a považují si dobrého rodinného zázemí.


Uttaraphalguní - Čtyři nohy postele

14.9.-26.9.

Tito lidé vyžadují mnohem více než druzí stabilitu a řád. V životě hledají jistotu. Berou, ale snaží se ostatním pomáhat. Bývají spolehliví a pracovití, jako zaměstnanci podávají nadprůměrné výkony. Vědí, co znamená vážit si důvěry, a jednají zodpovědně. Problémem u nich může být vlastní příznivé sebehodnocení. To se musí učit. I ve vztazích upřednostňují fair play a mnohokrát jednají tak, jak očekává jejich protějšek. S city a jejich vyjádřením mohou mít problémy, při volbě životního partnera u nich hraje hlavní roli rozum.


Hasta - Otevřená dlaň

27.9.-10.10.

Lidé tohoto znamení vypadají klidně, ale v jejich nitru to často vře. Bývají úzkostliví a náladoví. Udržet s nimi krok je velmi těžké. Jsou sice okouzlující, ale mají komplikovanou a nestálou povahu. Lze je nazvat typickými lunetiky, protože je velmi ovlivňují fáze Měsíce. Důležité je pro ně nalezení duševní rovnováhy, která ovlivňuje i jejich zdravotní stav. Zdají se na první pohled sebejistí, ale trpí vnitřní rozervaností a citovou nestálostí. To jim brání v kvalitním partnerském životě.


Čitra - Perla

11.10.-23.10.

Perly dlouho zrají a na základě svých osobních zkoušek dospívají velmi pomalu. Mají vrozený dar intuice, podle které se také řídí. Bývají nedůvěřiví ke svému okolí a pustí k sobě málokoho. Známých mají spoustu, ale opravdových přátel málo. Protože většinou vyčnívají z davu, často jim jejich okolí závidí úspěchy, ať již na poli profesním, nebo v materiální sféře. Toto znamení je velmi přitažlivé, v lásce však nemívá úspěch, hlavně pro svoji složitou povahu a také neustálou chuť poznávat něco jiného a experimentovat.


Svátí - Korál

24.10.-6.11.

Ambiciózní znamení, které dokáže mistrně manipulovat. Touží po materiálním blahobytu, a proto se snaží pracovat v oblastech, kde si může finance snadno opatřit. Zrozenci Korálu se ovládají jako hráči pokeru. Nepoznáte na nich, co si myslí, do svého nitra nechávají ostatním nahlédnout jen stěží, jsou nedůvěřiví. V jejich řadách se rodí mnoho význačných osobností, ať již ze světa obchodu, nebo umění. V lásce mají přímo nadprůměrné požadavky a málokterý smrtelník může jejich nároky splnit.


Višákha - Hrnčířský kruh

7.11.-19.11.

Bývají nadaní v mnoha oborech. A právě to jim může přinášet problémy. Neradi prohrávají a je pro ně těžké vzdát se svých plánů, protože jsou rození bojovníci. Umějí motivovat k pozitivním výkonům i své okolí, jsou oblíbení a cenění. K tomu, aby přijali druhého člověka, musejí nejprve pochopit sami sebe. A to je úkol na celý život. I jejich soukromí bývá plné zvratů a nenadálých změn, při kterých trpí i okolí. Ze všeho nejvíce touží po velkých, pozitivních změnách v oblasti duchovní i materiální.


Anúrádha - Lotosový květ

20.11.-2.12.

Tito lidé jsou nositelé moudrosti. V jejich řadách se rodí mnoho novátorů - ať již v oblasti práva, politiky, umění, nebo obchodu. Většinou je jejich život velmi pestrý, protože se beze strachu pouštějí do různých změn a dobrodružství. Zažívají více než jiní vzestupy a pády, jejich úkolem je najít pravou míru, takzvanou zlatou střední cestu. Touží po nadpozemské lásce, která dokáže překonat všechny překážky a nad vším zvítězit. Pro osudový vztah jsou schopni obětovat mnohé a nebojí se ničeho, ani odsouzení, ztráty dobré pověsti či materiálního zabezpečení.


Džjéštha - Náušnice

3.12.-15.12.

Rodí se mezi nimi mnoho duchovních vůdců a lidí, kteří touží pozvednout svět. Někteří zástupci tohoto znamení se orientují na prosperitu v materiálním světě a touží se zviditelnit, druzí pracují ve skrytu na svém duchovním potenciálu. Chtějí uspět a také se jim to daří, protože disponují velkou duševní silou. Zajímá je i vše tajemné, rádi zkoumají různé duchovní směry. Potřebují mít zázemí v kvalitních přátelských vztazích. I v oblasti partnerství hledají podobně nadané jedince, a jestliže se jim to nedaří, raději zůstávají sami.


Múla - Lví ohon

16.12.-28.12.

V tomto znamení se rodí velcí vůdci, odvážní, plní touhy po zkoumání nových věcí a obzorů. S potížemi se lehce vyrovnávají, bývají velkou oporou i pro své okolí. Mnoha lidem mohou být vzorem, protože k životu přistupují s optimistickým nadhledem. Netouží po velkém majetku, ale zpravidla bývají dobře finančně zajištění, jsou pracovití a mají štěstí. Oblast vztahů je pro ně bitevním polem, rádi žijí v napětí, klidný partnerský život je neláká. Proto si mohou podvědomě vybírat a přitahovat složité, nestálé nebo charakterově labilnější partnery.


Púrvášádha - Sloní kel

29.12.-11.1.

Tito lidé mívají mnoho nadání, ale jejich problémem je, že mají malou sebedůvěru. Dokážou být mimořádně přizpůsobiví a reagují velmi rychle na nové podněty. Tvůrčí nadání, umělecké ambice - to vše jim bylo dáno do vínku, ale může jim chybět prvek vůle a ctižádosti. Materiální zabezpečení a svět financí je nezajímají, spíš se snaží rozvíjet duševně. Touží mít vedle sebe velmi flexibilní a zajímavé partnery, kteří s nimi udrží krok, potřebují jim věřit a podporovat je na jejich životní cestě.


Uttarášádha - Prkna postele

12.1.-24.1.

Musejí mít dostatek klidu, proto vyhledávají samotu, v níž mohou plánovat svoje životní kroky. Jsou velmi šikovní a bystří, ale jejich velkým nedostatkem je malá flexibilita a také neschopnost vyrovnávat se s životními nezdary. V případě problémů a potíží mohou podléhat útlumu nebo volí útěky od reality. Ani ve vztazích se jim příliš nedaří, mají velké nároky a nedokážou být vůči chybám partnerů tolerantní. Proto také často volí život bez partnera. Než by se někomu přizpůsobovali, raději zůstávají sami.


Šrávana - Ucho

25.1.-6.2.

Jak naznačuje jejich symbol, tito lidé ostatním naslouchají s porozuměním a podporou. Jsou velmi sociálně orientovaní a zajímá je vlastní osud, ale i životy ostatních, a to nejen těch nejbližších. Citlivost je jejich důležitou vlastností, kterou se někdy snaží před druhými skrývat. Proto také potřebují více času pro sebe, aby dokázali regenerovat svoje síly, což může vést zvláště v partnerských vztazích k nedorozumění. Touží mít nesobeckého a vnímavého partnera, který dokáže ocenit jejich empatii k lidem, světu i dalším formám života.


Dhaništha - Buben

7.2.-19.2.

Veselí a optimističtí lidé, kteří nezištně pomáhají svému okolí. Někdy myslí na druhé více než na sebe. Mívají mnoho nadání a velmi rozvinutý duchovní potenciál. Materiální statky a světský úspěch je nezajímají a neuspokojují. V partnerských vztazích mívají štěstí v případě, že svůj protějšek naleznou již v mládí. Jinak mohou na vztahy rezignovat a raději se soustřeďují na pomoc ostatním.


Šatabhišadž - Sto hvězd

20.2.-4.3.

Lidé tohoto typu bývají velmi nároční, zvláště pak na sebe. Tato vlastnost jim může kazit radost ze života, protože jsou stále nespokojení se svými dosaženými výsledky. Mají silnou intuici, ale postrádají řád, leckdy se poddají chaosu a zmatkům. Propadají depresivním náladám - z vědomí, že nic není tak, jak si přáli. Jejich životní lekcí je porozumět rovnováze dobra a zla. V osobních vztazích mohou napáchat spousty zmatků, protože nedokážou vyjádřit, po čem ve skrytu duše touží.


Púrvabhadra - Meč

5.3.-17.3.

Silné a charismatické znamení. Tito lidé jsou vždy připraveni a ochotni bojovat a zasadit se o lepší svět. Mnoho ze svého času a síly dokážou vynaložit na idealistické projekty. Ve snaze chránit dobro se mohou chovat i agresivně. Někdy se jim může zdát, že patří jakoby na jinou planetu a že jim nikdo nerozumí. Lásku a vztahy vidí velmi idealisticky, propadají zklamání. Partnery musejí hledat mezi stejně idealisticky založenými lidmi, ryze pragmatický nebo materialistický typ je nedokáže pochopit.

ZDROJ: E.M.A. Europe, časopis Vlasta