Pomáháte obětem domácího násilí. Hrají v něm digitální technologie roli?

Hrají, nejčastěji jsou zneužívány jako nástroj sledování a zastrašování. Partner může kontrolovat svou partnerku prostřednictvím mobilní aplikace na sledování polohy. Má také přehled, s kým a jak dlouho telefonuje… Někdy k tomu zneužije i děti. Třeba poté, co žena z násilného vztahu odejde. K jejímu mobilu se sice nedostane, ale často právě dětem pořídí nový přístroj a skrze něj se pak pokouší jejich maminku vystopovat a kontrolovat.

Přibývá případů kyberšikany v souvislosti se sociálními sítěmi?

Ano, s jejich užíváním rostou rizika, například u zmíněného sledování. Žena na Facebooku zveřejní výletní fotku s dětmi, aniž by si uvědomila, že je možné podle geolokace identifikovat místo pobytu. Pokud nefiltruje soukromí – kdo ji může na sítích vidět –, je opět snadné ji vysledovat. A nestačí zablokovat si v přátelích jen násilníka. Je třeba myslet na to, kdo z dalších přátel má k němu jaký vztah, aby se k ní přes tyto lidi nedostal.

Jaké bývají další formy online ohrožení v partnerských vztazích?

Technologie mohou být prostředkem, jak nad ženou držet kontrolu a moc. A to se týká i platebních karet. Pokud mají partneři společný účet, není neobvyklé, že jeho vlastníkem je muž a žena jen dostane kartu. Častokrát bez pinu, takže může nakupovat pouze do 500 Kč. Ale mnohdy její plat chodí právě na účet, k němuž má oprávnění jen partner. To je forma ekonomické kontroly a nátlaku. Velmi nebezpečná, pokud od něho žena nakonec odejde, ale on podle plateb kartou ví, kam chodí pravidelně nakupovat a kde si na ni může počkat.

Uvědomují si ženy tuto formu manipulace i obecně digitální rizika?

Pokud o sledování vědí, tak ano. Ale často na to přijdou náhodou nebo jim to dojde poté, co začnou dostávat SMS typu: „Vím o každém tvém kroku…“ Sledované mohou být přes sdílené rodinné aplikace, které vám pomohou najít ztracený mobil apod. Pokud jsou ženy vystavené doma i fyzickému násilí, bývá jejich ostražitost ve virtuálním prostoru nižší. Ale stává se také, že oběť kybernásilí násilníka vůbec nezná.

A to jsou jaké případy?

Nejčastěji kyberšikana se sexuálním podtextem, vydírání skrze intimní fotografie… Ohrožené bývají většinou dívky a mladé ženy. Nebo když žena odepíše někomu v diskusním fóru na sociálních sítích a pak je vystavena slovnímu ponižování či zastrašování. Nebo se může agresor dostat přímo do jejího počítače otevřením přílohy v e-mailové schránce.

Když se vrátíme do domácího prostředí – kdy je to ze strany muže nevinná ochrana a kdy už omezování svobody?

Ta hranice může být velmi tenká. Ale málokdy zůstává kyberstalking bez dalšího psychického nátlaku a vyvolávání pocitu viny, což může být klíčové. Začíná to nenápadnými otázkami: „Proč máš zaheslovaný mobil, když já nic neskrývám?“ Jakmile partner zesiluje nátlak a vzbuzuje pocit viny, byla bych pozornější. Každý máme právo na soukromí – stejně jako se respektuje listovní tajemství. Není správné otevřít dopis adresovaný někomu jinému. Člověk také není povinen dávat všanc svá osobní data a přístupová hesla.

Takže zaheslovat si mobil a počítač by mělo být samozřejmé?

Virtuální prostor není bezhraniční a každý v něm má svůj kus. Obsah mého telefonu je můj obsah. Dveře bytu také nenechávám otevřené. Hůře se nám představuje, že si někdo prohlíží naše data. Ale je to stejné, jako by nám lezl do šuplíku s prádlem. Jako mám právo rozhodovat o svém těle, mám právo rozhodovat o svém virtuálním těle. Proto je i na sociálních sítích potřeba více si cenit svého soukromí.

Co když jsou ženy méně technicky zdatné než muži?

To je časté, nebo si to ženy často myslí. Muž koupí ženě mobil s tím, že jí tam vše nastaví. A ona o těch aplikacích vůbec nemá představu. Ale nemusí jít jen o partnerské vztahy. Uvedu příklad: při seznámení nebo na první schůzce si od vás muž půjčí mobil, že vám do něj uloží své číslo. Jakmile ho dáte z ruky, během pár vteřin vám může nainstalovat sledovací či odposlouchávací program. Nedávno jsem o tom mluvila s jedním britským kriminalistou. Ve veřejných prostorech vůbec nedávejte mobil z ruky! Často takoví lidé vypadají důvěryhodně a velmi mile, místo hrubé síly ale používají lest.

Ještě nějaká praktická rada?

Zajít do obchodu svého mobilního operátora a nechat si zjistit, zda v telefonu nemám aplikaci na sledování polohy. To když si opravdu nejsem jistá. Nebo telefon nechat doma či ho úplně vypnout, když někam jdu a mám podezření, že mě partner sleduje. Ženy to často podceňují. Měly by dát více na svůj instinkt a myslet na své bezpečí. I ony by ale měly respektovat soukromí svého partnera a nikomu nelézt do jeho telefonu ani počítače.

Bright Sky – aplikace pro ženy ohrožené domácím násilím

Bright Sky – aplikace pro ženy ohrožené domácím násilím

Pomůže ohroženým i těm, kteří hledají radu pro jiné. Jak odhalit nežádoucí aplikace v telefonu? Jak zvýšit ochranu e-mailů? Čeho se vyvarovat na sociálních sítích? Aplikaci uvede Nadace Vodafone spolu s Rosou, policií a ministerstvem vnitra. Ke stažení zdarma na Google Play a App Store.