Máte pocit, že by mělo být vše dokonalé, ale přesto se i v tom nejharmoničtějším vztahu nevyhnete konfliktu? Na tom ale není nic nezvyklého. Může se dokonce stát, že tyto debaty přinesou do vztahu něco pozitivního a mohou ho i dlouhodobě posílit.

Než k tomu ale dojde, musí se nejdříve vyřešit aktuální spor a to často v zápalu emocí není snadné. V afektu můžeme snadno použít slova, kterých později litujeme.

Malá hádka může rychle vyeskalovat

Americký párový a rodinný terapeut Hal Runkel říká: „Když se hádáme se svým partnerem, často použijeme velice osobní informace, abychom ho urazili.“ Takto se může jednoduchá hádka snadno vystupňovat a skončit urážlivě a nespravedlivě nebo můžete druhého zranit. Aby k tomu ale nedošlo, musíte jednat včas.

Runkel má pro tyto chvíle jednoduchý tip. Jeden z partnerů musí nahlas vyslovit slovíčko „Au!“, aby tak vyjádřil svou bolest. „Pokud připustíte svou vlastní zranitelnost, hádka se otočí úplně jiným směrem,“ tvrdí Runkel. Místo dalšího prohlubování konfliktu ukazujete, že jste připraveni se s partnerem přiblížit. Runkel říká: „Tímto malým slůvkem dáte partnerovi najevo, že jste se mu otevřeli, a tím jste zranitelní. Takže se spolu pokusme mluvit jako lidé, kteří se milují.“

Změňte vzorce svárů

Slovíčkem „Au!“ byste měli prolomit staré vzorce hádky a upozornit svého partnera, že vás ranila slova, která v ní padla. Runkel k tomu navrhuje ještě použít větu: „Toto mě ranilo, nevím, jestli jsi mi chtěl ublížit, nevím, jestli sis uvědomil, jaký vliv na mě budou mít tvá slova, ale stalo se to,“ aby bylo partnerovi jasné, co se ve vás děje.

Když vám partner odpoví: „Tys mi ale taky ublížil,“ použijte to jako základ vzájemného usmíření. To je možné pouze, když obě strany najdou pochopení pro názor toho druhého a navzájem se dokážou vyslechnout. Jestliže je pár schopný se dostat takhle daleko, může být hádka pro vztah i posilující.