Plicní choroby jsou společně se srdečními a neurologickými nemocemi nejčastější příčinou úmrtí v Evropě. Podle mortalitního žebříčku se v první desítce zabijáků drží hned tři respirační onemocnění, a to nádory plic, chronická obstrukční plicní choroba a pneumonie, tedy zápal plic.

Mezi nejrozšířenější méně závažné plicní choroby pak patří zánět a zápal průdušek a plic, chřipka, zápal plic způsobený bakterií pneumokoka, průduškové astma, pneumotorax, či vdechnutí cizího tělesa.

VIDEO: TOP 10 nejzajímavějších faktů o kouření

Zdroj: Youtube

Samoopravné plíce

Úžasnou schopností plic je pak to, že po méně závažné nemoci se dokáží samy obnovit a zreparovat do částečného nebo zcela normálního stavu, v jakém byly před nemocí. Za jak dlouho se jim to ale podaří, ale nelze s jistotou říct, je to u každého člověka individuální.

Kdy už se zrenovovat nedokážou

Nevratné poškození plicního vaziva ovšem nastává u chronických chorob, například tuberkulózy, dále vdechnutím cizího předmětu, třeba kosti nebo tablety, o němž člověk neví, v plicích ho má několik dní či týdnů, a předmět začne prostor deformovat, a také kouřením cigaret.

„Během kouření člověk vdechuje desítky či spíše stovky karcinogenních látek – acetaldehyd, benzen, polyaromatické uhlovodíky, kadmium, beryllium, olovo, dokonce i polonium z hnojiva v půdě, na které se pěstuje tabák – jimiž plíce poškozují. Mají sice poměrně dobrou schopnost samočištění, ale pokud je zanášíme dennodenně pořád dokola, už si s tím neporadí a karcinogeny tam zůstanou. Stejně jako v cévách, ledvinách, mozku, kostech nebo chrupavkách, které cigaretový kouř také ničí,“ upozorňuje přednosta plicní kliniky FN Hradec Králové Vladimír Koblížek.

Skoncování s cigaretami prokazatelně prodlužuje život

Zkrátka kdo jednou kouřil, už nikdy plíce nebude mít jako předtím. Pokud se však dotyčný rozhodne svoji závislost, která je dle Vladimíra Koblížka srovnatelná se závislostí na heroinu nebo pervitinu, řešit a cigaret se vzdá, už za rok může pocítit zlepšení zdravotního stavu. „Je prokázáno, že když někdo přestane kouřit i v pozdějším věku – například kolem šedesátky – může mu to celkově prodloužit život až o několik let. Zkrátka čím dříve člověk přestane, tím delší život bude mít,“ nabádá pneumolog. Po letech nekouře navíc prokazatelně klesá i pravděpodobnost vzniku zhoubného plicního nádoru. Aktuálně mohou cigarety za rakovinu plic u mužů z 90-95 %, u žen asi z 75 %.

Zdroj: vlasta.cz Smoking and Lung Cancer: How Does Smoking Increase Your Risk? (healthline.com) Fakultní nemocnice Hradec Králové (fnhk.cz)

Související články