Nejnovější studie amerických odborníků potvrdila, že kouření marihuany zvyšuje četnost sexu. Průzkumu, jenž byl uveřejněn v odborném žurnálu The Journal of Sexual Medicine, se zúčastnilo přes 50 tisíc mužů a žen. Jeho výsledky ukazují, že lidé, kteří denně marihuanu užívají, mají o celých 20 procent více sexuálních styků než ti, kdo konopí neužívají. Odborníci navíc ve studii vyvrátili rozšířený mýtus, že užívání této látky může způsobit sexuální dysfunkce.


Vztahu mezi užíváním marihuany a jejím vlivem na sexuální život se věnovala i další studie uveřejněná v žurnálu The Journal of Sexual Medicine. Ta se zaměřila výhradně na ženy a zkoumala, jaký vliv má kouření marihuany před sexem na to, jak ženy následný akt vnímají. Celkem 68 procent žen označilo svůj sex po užití marihuany za lepší, horší prožitek naopak zaznamenalo 16 procent žen. Pro téměř tři čtvrtiny žen pak konopí představuje způsob, jak zvýšit erotickou rozkoš, 62 procent díky němu cítí zlepšení orgasmu a libida celkově. Více než šestina žen také prozradila, že marihuanu před sexem užívá záměrně.


Problematické užívání


Tím však ale dobré zprávy končí. V Česku totiž stále přibývá lidí, které lze považovat za problematické. Například podle poslední velké vládní zprávy v roce 2012 vykazovala přibližně třetina uživatelů problémy související s užíváním konopí, v roce 2016 to byla již polovina uživatelů konopí. K nárůstu podílu intenzivních uživatelů došlo u mužů i u žen a ve všech věkových kategoriích. „Problémové užívání konopí od roku 2012 narostlo zejména ve starších věkových skupinách obyvatel, zatímco ve věku 15–20 let míra užívání klesá. To potvrzuje Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách, kde v rámci šetření vyplynul pokles užívání konopí mezi šestnáctiletými,“ uvedl ve zprávě drogový expert Viktor Mravčík.


I když mnoho lidí užívá marihuanu bez toho, aniž by na sobě pozorovalo nějaké obtíže, stále platí, že je to droga, na které může vzniknout závislost. Její dlouhodobé užívání zhoršuje paměť a koncentraci a může také vyvolat psychické potíže.

Poškození spermií

Vzhledem k tomu, že mezi nejčastější konzumenty marihuany patří – nejen v České republice – muži v plodném věku, je třeba upozornit také na její vliv na reprodukční schopnosti. Kateřina Veselá, lékařka a ředitelka reprodukční kliniky Repromeda, která patří patří mezi přední české i světově uznávané odborníky v oblasti reprodukční medicíny a preimplantační genetiky, k tomu říká: „Co se však týká lidského reprodukčního zdraví, objevují se důkazy o tom, že pravidelné užívání marihuany může mít závažné negativní důsledky.“


Znepokojivé výsledky přinesl také výzkum univerzity v Bostonu, který ukázal, že konzumenti marihuany mohou mít s reprodukcí závažné potíže. Do studie se zapojilo na 1 400 dvojic, které se rozhodly počít dítě. Bylo přitom zjištěno, že muži, kteří si dopřávají marihuanu alespoň jednou týdně, vystavují své partnerky až dvakrát vyššímu riziku samovolného potratu. Hlavním důvodem těchto potratů byla pravděpodobně degenerace spermií v důsledku kouření konopí. Poškozená spermie vajíčko sice dovede oplodnit, její vady ale zabrání správnému vývoji plodu, následkem čehož dojde k potratu.


Vědci z římské Univerzity Tor Vergata vydali koncem roku 2019 studii, která popisuje působení kanabinoidů, látek obsažených v rostlinách konopí, na lidský endokanabinoidní systém, jenž má klíčový vliv na celou řadu životních funkcí včetně příjmu potravy či rozmnožování. Během výzkumu se zjistilo, že kanabinoidy hrají zásadní roli při vzniku nových spermií a že každé narušení systému tvorby spermií vede k poruše mužské plodnosti.


“U pravidelných uživatelů marihuany může docházet k potratům. K početí často ale vůbec nedojde, neboť je snížena jak pohyblivost spermií, tak i jejich schopnost přežití. Pravidelným kuřákům proto doporučujeme se proti početí chránit a snahu o dítě zahájit až po určité době abstinence,“ uzavírá Kateřina Veselá.