Lidé s depresivními příznaky mluví odlišným jazykem, což je neočekávaný negativní důsledek tohoto psychického onemocnění. Podle nové studie publikované v časopise Clinical Psychological Science, která se zaměřila na vztah mezi depresí a jazykem, můžete snadno osobu s depresemi identifikovat, a to díky analýze psaného a mluveného slova.

Vědci došli k závěru, že to, jak mluvíte a jak se vyjadřujete, hodně vypoví i o tom, zda netrpíte depresí. Tým odborníků studoval osobní eseje a deníkové záznamy depresivních osob, včetně takových lidí, jako například Kurt Cobain. Závěr studie byl jasný – deprese do značné míry ovlivňuje jazyk, styl mluvení, slovní zásobu a psaní. A někdy může mít tento „depresivní jazyk“ silný vliv na ostatní.

Negativní emoce

Jazyk lze rozdělit na dvě složky: obsah a styl. Obsah souvisí s tím, co vyjadřujeme, tedy s významem nebo předmětem prohlášení. Nikoho možná nepřekvapí, že podle výzkumu lidé s depresí používají jazykové styly, které naznačují jejich špatnou náladu nebo emoční zkušenosti. Nadměrně používají slova vyjadřující negativní emoce, konkrétně negativní adjektiva a příslovce, například „osamělý“, „smutný“ nebo „mizerný“, „bezmocný“ či „vystrašený“.

Zajímavé je také použití zájmen. Ti, kteří mají příznaky deprese, používají podstatně více singulárních zájmen v první osobě, například „já“, a podstatně méně zájmen ve druhé a třetí osobě, například „oni“, „on“ nebo „ona“. Tento vzorec používání zájmen naznačuje, že lidé s depresí jsou více zaměřeni na sebe a méně propojeni s ostatními. Vědci uvedli, že zájmena jsou ve skutečnosti při identifikaci deprese spolehlivější než slova vyjadřující negativní emoce.