Lidé s depresivními příznaky mluví odlišným jazykem, což je neočekávaný negativní důsledek tohoto psychického onemocnění. Podle nové studie publikované v časopise Clinical Psychological Science, která se zaměřila na vztah mezi depresí a jazykem, můžete snadno osobu s depresemi identifikovat, a to díky analýze psaného a mluveného slova.

Čtěte také

Erika Bezdíčková 2017

Čtěte také

V Osvětimi ztratila rodiče. Z pochodu smrti šla pěšky až do Rumunska za sestrou

Vědci došli k závěru, že to, jak mluvíte a jak se vyjadřujete, hodně vypoví i o tom, zda netrpíte depresí. Tým odborníků studoval osobní eseje a deníkové záznamy depresivních osob, včetně takových lidí, jako například Kurt Cobain. Závěr studie byl jasný – deprese do značné míry ovlivňuje jazyk, styl mluvení, slovní zásobu a psaní. A někdy může mít tento „depresivní jazyk“ silný vliv na ostatní.

Čtěte také

Pečlivé mytí rukou mýdlem a teplou vodou je zásadní

Čtěte také

Covid: Co dělat, když nechcete nakazit rodinu a musíte zůstat v jednom bytě

Negativní emoce

Jazyk lze rozdělit na dvě složky: obsah a styl. Obsah souvisí s tím, co vyjadřujeme, tedy s významem nebo předmětem prohlášení. Nikoho možná nepřekvapí, že podle výzkumu lidé s depresí používají jazykové styly, které naznačují jejich špatnou náladu nebo emoční zkušenosti. Nadměrně používají slova vyjadřující negativní emoce, konkrétně negativní adjektiva a příslovce, například „osamělý“, „smutný“ nebo „mizerný“, „bezmocný“ či „vystrašený“.

Čtěte také

V ovoci je mnoho cukru, hlídejte si jeho příjem

Čtěte také

Sedm největších dietních hříchů. Pozor si dávejte na ovoce, ale také na večeři

Zajímavé je také použití zájmen. Ti, kteří mají příznaky deprese, používají podstatně více singulárních zájmen v první osobě, například „já“, a podstatně méně zájmen ve druhé a třetí osobě, například „oni“, „on“ nebo „ona“. Tento vzorec používání zájmen naznačuje, že lidé s depresí jsou více zaměřeni na sebe a méně propojeni s ostatními. Vědci uvedli, že zájmena jsou ve skutečnosti při identifikaci deprese spolehlivější než slova vyjadřující negativní emoce.

Čtěte také

Jste ráda sama se sebou?

Čtěte také

Klady introvertů: Umí naslouchat, mají analytické myšlení a jsou empatičtí