Je tam krásné dětské hřiště, v létě kino, koncerty a spousta akcí. Na Střeláku, jak mu tady familiárně říkáme, byl právě v nejlepším festival Prague Pride, setkání lidí, kteří mají náklonost ke stejnému pohlaví.

Když jsem šla okolo, zrovna mluvil jeden z řečníků o nutnosti coming-outu, tedy zveřejnění své homosexuální orientace. Mluvil hezky, měl ve všem pravdu. Jenže ono se to dobře říká, ale blbě dělá...

Zvlášť když třeba vaši rodiče nejsou odlišnostem nakloněni. Mám ve svém okolí několik šťastných párů holek a kluků, kteří žijí dlouhodobě v souladu, lásce a spokojenosti. Měli štěstí na snášenlivé rodiče, příbuzné, kamarády, okolí.

Pak taky znám případy těch, kteří se kvůli „jiné“ orientaci a nulové toleranci ze strany rodičů odstěhovali buď o pár desítek či stovek kilometrů dál, nebo až na druhý konec zeměkoule. Aby mohli žít svobodně.

Obecně o nutnosti tolerance a přijetí cizího názoru moc hezky mluví v hlavním rozhovoru tohoto čísla zajímavá a inspirativní žena Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, ekonomka a možná i kandidátka na českou prezidentku. Tolerantní zbytek léta a hezké čtení!

Tento a další články si můžete přečíst v nejnovějším časopise Vlasta (číslo 33), který je nyní na stáncích: