V České republice se s migrénou potýká asi milion lidí, což je kolem deseti procent populace. Ti, kteří mají tři záchvaty měsíčně, ztratí za deset let téměř rok života! A podle průzkumů šedesát procent lidí migrénu před svým okolím raději tají. Společnost totiž lidi s touto nemocí stigmatizuje a velmi často považuje za „simulanty“, které „jen“ bolí hlava. Podle Eleny Ruiz de la Torre, ředitelky Evropské aliance pro migrénu a bolesti hlavy, jsou lidé s migrénou takoví superhrdinové, protože i přes ataky nemoci často plní všechny svoje povinnosti. „V mnoha zemích se migréna považuje jenom za větší bolest hlavy a tohle vnímání je potřeba změnit. Okolí migréně nerozumí, vidí jen to, že občas chybíme v práci nebo se nemůžeme zúčastnit nějaké aktivity,“ říká Elena Ruiz de le Torre, která sama trpí migrénou od dvanácti let.

Příznaky a možnost léčby

Migréna se projevuje opakovanými záchvaty bolestí hlavy s nepříjemnými doprovodnými příznaky. „Bolest hlavy je nejčastěji jednostranná, může být i oboustranná, střední až vysoké intenzity a trvá 4–72 hodin. Obvykle je doprovázená nevolností, zvracením, světloplachostí a přecitlivělostí na zvuky. Typicky se zhoršuje jakoukoli fyzickou aktivitou. Pokud pacient dokáže pokračovat v běžných denních aktivitách, je jeho výkonnost snížená,“ říká Pavel Řehulka z Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Zásadní je podle něj fakt, že k největšímu výskytu záchvatů dochází v produktivním věku, což zpravidla dopadá i na rodinný a pracovní život. V dospělém věku převažuje až trojnásobné postižení žen nad muži. „Hlavní roli v tom hrají hormony, ačkoli migréna je multifaktoriální onemocnění a na rozvoji se spolupodílí i genetika a vlivy zevního prostředí,“ dodává lékař. O tom, zda jde o lehkou, či těžší formu migrény, rozhoduje počet dnů, kdy člověk zažívá záchvaty bolesti. V nejtěžším případě se jedná i o 15 až 30 dnů. Pokud jde o léčbu, v principu existují dvě strategie – často je potřeba užívat obě současně. „Akutní léčba slouží ke zkrácení délky záchvatu nebo snížení intenzity příznaků při jednotlivém záchvatu migrény. Druhým postupem je preventivní léčba, kdy pacient užívá dlouhodobě léky s cílem snížit riziko rozvoje záchvatů. Profylaktickou léčbu je lepší zahájit včas, aby se zamezilo přechodu do těžké formy migrény, která je hůře léčitelná,“ zdůrazňuje neurolog Pavel Řehulka.

Práce pro zdravé?

Z průzkumu, který provedla organizace European Migraine and Headache Alliance mezi zhruba třemi tisíci mladých lidí trpících migrénou ze sedmi evropských zemí (Španělsko, Itálie, Velká Británie, Francie, Irsko, Německo a Portugalsko), vyplynulo, že skoro polovina respondentů měla kvůli migréně potíže s prodloužením pracovní smlouvy. Problém vůbec práci získat měla 43 % a 33 % dostala od svého šéfa výtku, například kvůli tomu, že jim záchvat migrény znemožnil přijít do práce. Elena Ruiz de la Torre tvrdí, že je nutné o migréně mluvit a zaměstnavatele s nemocí seznamovat a vysvětlovat. A vlastně nejen zaměstnavatele. Velmi často je zapotřebí informovat i ty nejbližší, protože často ani oni nechápou, jak náročný život s migrénou je. To ostatně potvrdila během loňské první konference pro lidi s migrénou i moderátorka Ester Janečková. „I můj manžel musel pochopit, že to není jen tak a začal mít větší ohledy. Ale mám to štěstí, že mi počty záchvatů s věkem spíše ubývají.“

Pavel Řehulka

Je léčba migrény obtížná? A lze ji vůbec vyléčit?

Migréna je i při adekvátní léčbě dost rezistentní onemocnění. Řada pacientů se proto snaží nemoc vyřešit vlastní cestou. Při neléčení se ale problémy zvětšují. Důležitá je každopádně jakákoli úleva a snížení zátěže, která na pacienty dopadá.

Kolik lidí s migrénou lékaře nevyhledá?

Počet pacientů s těžkou formou migrény a neúspěšnou preventivní léčbou je u nás odhadován na 23 tisíc dospělých, což je vysoké číslo. Zásadní je osobní motivace každého a odhodlání nerezignovat ani v případě, že dosavadní léčba nebyla zcela úspěšná.

Proč je migréna považovaná za stigma?

Myslím, že hlavním problémem je nepochopení a frustrace. Zejména nepochopení okolí, které ne vždy pokládá migrénu za závažné tělesné onemocnění. A naše společná frustrace ze skutečnosti, že nad migrénou nelze zvítězit jednou provždy. S migrénou je potřeba bojovat každý den, celý rok, v dlouhodobém horizontu.

Existují v léčbě nějaké nové metody či postupy?

V České republice jsou od roku 2020 hrazeny pojišťovnami léčebné přípravky na bázi monoklonálních protilátek. Tuto takzvanou biologickou léčbu znají i pacienti s jinými diagnózami. Tyto léčebné přípravky jsou účinné a bezpečné. Jejich předpis je vázán na centra, která se léčbě pacientů s bolestí hlavy věnují. Důležité je tedy vyhledat některé z těchto center, která se nacházejí v daném regionu.

ZDROJ: časopis Vlasta, www.emhalliance.org

Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy I. neurologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU v Brně, www.migrenabrno.cz