Co je to mrtvice?

Mozková příhoda může nastat ve dvou případech. Když v mozku praskne céva a krev zaplní okolní prostor, anebo když dojde k zablokování přívodu krve do mozku. Obě varianty brání krvi a kyslíku dostat se do mozkových tkání. Bez kyslíku se pak mozkové buňky a tkáň poškodí a během několika málo minut začnou odumírat. Rychlá pomoc je tedy stěžejní.

VIDEO: Jak rozpoznat mrtvici (cévní mozkovou příhodu)

Zdroj: Youtube

Pro třetinu pacientů mozková mrtvice končí smrtí. V Česku na ni denně zemře 32 lidí, ročně je to téměř 12 000. Až 60 % zasažených pacientů pak skoná do pěti let, 15 % má poruchu řeči, 22 % poruchu chůze, 45 % ochrne na polovinu těla a až polovina je trvale závislá na pomoci. Každý rok je do nemocnic přijato 60 000 lidí s touto diagnózou a praktici registrují 26 000 nemocných. V případě včasného rozpoznání příznaků a rychlého poskytnutí lékařské pomoci by se přitom tato děsivá čísla mohla snížit. Jak rozpoznat symptomy?

Pomůcka pro zapamatování hlavních příznaků je FAST:

Pomůcka pro zapamatování hlavních příznaků je FAST:

Face/tvář - pokleslý koutek a vytékající sliny

Arm/paže - neschopnost udržet předmět, asymetrie pohybu pravé a levé paže

Speech/řeč - neschopnost mluvit nebo obtížné rozumění řeči

Time/čas - co nejrychlejší transport do nemocnice

Objevit se však mohou i příznaky jako:

 • necitlivost nebo slabost v paži, obličeji nebo noze, zejména pak na jedné straně těla
 • zmatenost, dezorientace nebo neschopnost reagovat
 • náhlé změny chování, především zvýšená agitovanost
 • potíže s viděním na jedno nebo obě oči, rozmazané nebo dvojité vidění
 • potíže s chůzí, ztráta rovnováhy nebo koordinace, závrať
 • silná, náhlá bolest hlavy s neznámou příčinou
 • nevolnost a zvracení

Pokud některý z těchto příznaků u sebe nebo u někoho jiného zaregistrujete, urychleně volejte rychlou záchrannou službu. V těchto chvílích nejde o minuty, ale o vteřiny. Jen díky včasné pomoci je možné se vyhnout poškození mozku, dlouhodobé invaliditě nebo dokonce smrti.

Rizikové faktory mrtvice

Strava

Náchylnější k mrtvici může být člověk vinou nevyvážené a nezdravé stravy s vysokým obsahem soli, nasycených tuků a cholesterolu.

Nečinnost

Riziko mrtvice zvyšuje také nedostatek pohybu. Doporučuje se proto, aby dospělý člověk absolvoval minimálně 2,5 hodiny aerobního cvičení týdně. Pokud neradi sportujete, v rámci prevence zapojte do svého rozvrhu alespoň několik rychlých procházek každý den.

Velké množství alkoholu

Nijak nám nepomáhá ani alkohol. Jeho nadměrná konzumace totiž zvyšuje krevní tlak. Zvýšit ale může i hladinu triglyceridů, což by následně mohlo vést k ateroskleróze, neboli zúžení krevních cév.

Užívání tabáku

Hrozbou je i tabák, který v jakékoli formě poškozuje krevní cévy a srdce, nikotin pak zvyšuje krevní tlak.

Osobní zázemí

Některé rizikové faktory ale bohužel ovlivnit nemůžeme. Jsou to například:

 • Rodinná historie

Riziko mrtvice je v některých rodinách vyšší kvůli genetickým predispozicím. Zdědit můžeme třeba vysoký krevní tlak.

 • Pohlaví

Podle CDC jsou mozkové příhody častější u žen.

 • Stáří

Čím jsme starší, tím je pravděpodobnost mrtvice větší.

 • Rasa a etnikum

Nejohroženější skupinou jsou Afroameričané, domorodci z Aljašky a američtí indiáni.

Zdroj: vlasta.cz Stroke: Symptoms, Causes, Treatment, Types & More (healthline.com) Česká televize

Související články