Zdroj: Youtube

Rovina empatie

čísla v datu narození 3-6-9

Pokud se ve vašem čísle narození objevila kombinace čísel 3-6-9, posílila mentální energii empatie. Ta s sebou přináší soucit s ostatními, pochopení pro jejich jednání a opravdovou účast. Dovedete se vžít do pocitů druhých a máte touhu jim pomoci.

Mimo to jsou osoby s rovinou empatie přirozeně inteligentní a v oborech, pro které mají nadání, mohou dosahovat vysoké úrovně vzdělání.

Ve škole často zlobí, nedávají pozor a standardní výuka je nebaví a k vědomostem, o které se zajímají, si často přicházejí sami vlastními cestami.

Větší počet trojek dává člověku nadání v mnoha směrech a sklon k výstřednostem.

Je-li v rovině empatie víc šestek, posilují starostlivost a láskyplnou stránku povahy. Někdy však její nositelé můžou být i poněkud dotěrní.

Více devítek zvyšuje analytické schopnosti a objevitelský potenciál.

Rovina vášně

čísla v datu narození 2-5-8

Ať už se lidé s plnou rovinou 2-5-8 pustí do čehokoliv, dělají to s obrovským zápalem. Když se rozhodnou pro nějaký cíl, jdou za ním hlava nehlava. Pokud si udělají na něco nebo na někoho názor, jen velmi těžko ho pak budou měnit. Mají černobílé vidění světa a věci kolem nich jsou buď skvělé, nebo úplně k ničemu.

Někdy bývají tak zahledění do svého záměru, že už jim nezbývá čas ani energie zabývat se čímkoli jiným kolem sebe, včetně vztahů s blízkými lidmi.

Více dvojek v rovině vášně zvyšuje schopnost intuice a dodává člověku dar pochopení pro druhé.

Větší počet pětek posiluje cílevědomost a nezdolnou sílu jít si za svým cílem, což může být někdy pro nositele této roviny až zničující.

Lidé s větším počtem osmiček mohou dosáhnout v životě velkých věcí. Jejich intelekt a rozumové schopnosti bývají na velmi vysoké úrovni.

Rovina dovednosti

čísla v datu narození 1-4-7

Je to nejfyzičtější a nejsystematičtější rovina ze všech. Její nositelé bývají nejen manuálně zruční, ale umějí velmi dobře pracovat i se svým tělem, takže z nich mohou být skvělí tanečníci a sportovci. Mají v sobě neuvěřitelné množství fyzické energie, kterou se musejí naučit vydávat.

Najdou se mezi nimi i jedinci, kteří si zvolí mentální činnost, ale i tam je potřeba, aby se naučili konstruktivně pracovat se svou obrovskou energií, protože jinak by se mohli začít projevovat agresivně.

Často nejsou příliš ukáznění a rádi pracují na sebe, aby byly zodpovědní za své výsledky jen sami sobě. To však rozhodně nesnižuje jejich výkonnost, práci jsou schopni obětovat cokoliv.

Pokud máte v rovině dovednosti více jedniček, je třeba se naučit vyjádřit své pocity a myšlenky, jinak se může nahromaděná energie obrátit v agresi.

Majitelé více čtyřek bývají velmi zruční a nadaní, někdy však i tvrdí a neústupní.

Větší počet sedmiček přináší do této roviny citlivost a senzitivitu. Pokud ji neumějí její nositelé uvolnit správným směrem, může vést k závislostem na alkoholu, drogách nebo třeba hazardních hrách.

Rovina myšlení

čísla v datu narození 3-2-1

Kombinace těchto čísel přináší nekonečnou schopnost soustředění. Když se majitelé této roviny ponoří do činnosti, která je naplňuje, zcela se odpoutají od svého okolí a mizí ve svém světě. Zatímco lidé s rovinou vášně vypínají emocionálně, v souvislosti s rovinou myšlení jde o vypnutí mentální. To se může projevit tak, že veškeré činnosti, které pro tyto lidi nejsou důležité, dělají automaticky, takže zapomínají, co slíbili, věčně něco ztrácejí a pak hledají. Když vidíte, že se soustředí na něco jiného než na vás, nemá cenu se o čemkoliv domlouvat, vůbec vás nevnímají. V osobních záležitostech nejsou většinou moc sdílní, ale když vám budou vyprávět o svých záměrech, stanou se z nich vynikající řečníci a nikdy jim nebudou chybět slova.

Pokud jste majiteli této roviny, nemusíte se bát jakéhokoliv studia. Schopnost soustředění vám pomůže naučit se všechno, co budete potřebovat.

Lidé s více jedničkami jsou velmi uzavření a neradi mluví o svých pocitech.

Vícečetné dvojky přidávají citlivost a chápavost, proto se zvyšuje i šance, že se nechají vytrhnout ze svého světa a občas budou vnímat i okolí. S množstvím trojek přibývá i nápadů, které by tito lidé rádi realizovali. Ne vždycky jsou to však nápady úplně praktické.

Rovina vytrvalosti

čísla v datu narození 4-5-6

Jak už její název naznačuje, jedinci s čísly 4-5-6 v datu narození jdou odhodlaně za svým cílem a nenechají se zbrzdit ani těmi nejtěžšími překážkami. Jsou ochotni vydržet diskomfort a různé životní těžkosti, dokud nedokážou dosáhnout toho, co si umanuli. Když se jim to nedaří, můžou se cítit zklamaní a frustrovaní.

Ne vždy si své síly jsou vědomi, a tak mnohdy trvá dlouho, než zjistí, jak silní a schopní opravdu jsou.

Tato rovina s sebou nese i velkou dávku upřímnosti, takže tito lidé jednají přímočaře a otevřeně a za své činy umějí převzít odpovědnost.

Více čtyřek v rovině vytrvalosti může přinášet zarputilost a nesmlouvavost, více pětek zas posiluje citovou hloubku a rozhodnost.

Majitelé dvou a více šestek často pochybují o svých kvalitách, a tak může být jejich cesta za sebepoznáním složitější a jejich vnitřní nejistota hlubší než u ostatních.

Rovina energie

čísla v datu narození 7-8-9

Sedmička, osmička a devítka jsou čísla s nejvyšší hladinou energie, takže majitelé této roviny jsou trochu jako časované bomby. Můžou být neuvěřitelně činorodí, potřebují neustálou fyzickou nebo mentální činnost.

Nemají příliš rádi rutinní práce, pravidla je omezují a zákazy nesnášejí. Leda by si je nastavili sami, ale i ty, pokud to tak cítí, bez okolků porušují.

Mají smysl pro humor, někdy jsou až trochu ztřeštění.

V některých případech se tato energie pojí i se zvýšenou citlivostí, což se může odrazit nejen v povaze, ale i v problémech se zdravím. Špatně snášejí znečištěné ovzduší, štípnutí hmyzem, konzervační přísady nebo třeba antibiotika a trpívají alergiemi.

Víceré sedmičky přidávají na citlivosti a tito lidé mohou být sentimentální.

Majitelé více osmiček bývají díky přemíře energie zbrklí a roztržití.

Lidé s více devítkami se do svých nekonečných úvah občas tak zamotají, že skoro nemají čas na nic jiného než promýšlet do detailu co se svým životem dál.

Rovina pochopení

čísla v datu narození 3-5-7

Pochopení, jak ho definuje Robin Stein v knize Čísla lásky, je myšlenkové prohlédnutí a porozumění. Lidem s rovinou pochopení není vlastní jen síla pronikavé myšlenkové bystrosti, ale i hluboký cit pro hudbu a rytmus.

Stejně jako i ostatní roviny, které obsahují trojku, produkuje velmi společenské jedince, kteří milují život, zajímají se řadu nejrůznějších oborů a rádi se smějí. A vzhledem k tomu, že obsahuje i sedmičku, je to nejvíc orientovaná rovina na lidi okolo ze všech. Vztahy jsou pro její majitele nesmírně důležité a trpí, když jim v životě nevycházejí, jak by si přáli.

Pro svou vnitřní sílu a účast a pochopení druhých bývají ve společnosti velmi oblíbení.

Přestože lidé s touto rovinou bývají hodně citově založení, odolnost čísla pět jim propůjčuje sílu a nejsou tolik zranitelní.

Rovina odhodlání

čísla v datu narození 1-5-9

Tato rovina svým majitelům propůjčuje vrozenou podnikavost a houževnatost.

Tito lidé dokážou být neuvěřitelně umanutí a tvrdohlaví, obzvlášť pokud mají v datu narození jen jednu jedničku. Když si něco usmyslí, nic a nikdo je nezastaví.

S vyšším počtem jedniček se pak povaha majitelů roviny odhodlání stává jemnější, citovější a poddajnější. Ale vzhledem k číslu 5 si i tyto osoby zachovávají vysokou míru odolnosti.

Devítka, obzvlášť když se v rovině vyskytuje vícekrát, dodává analytické schopnosti, originalitu a touhu po nalezení a dosažení životních ideálů.

Emocionální energie této roviny je tak silná, že je potřeba naučit se ji konstruktivně uvolňovat, aby nezpůsobovala problémy.

ZDROJ: časopis Vlasta, Wüstová Editha, Schieferleová Sabine: Velká kniha numerologie, Grada Publishing, 2012, Stein Robin: Čísla lásky, Chvojkovo nakladatelství, 1998