Příklad: Datum narození 7. 7. 1973 sečteme takto: 7+7+1+9+7+3=34; 3+4=7

1

Jednička symbolizuje začátek, východisko, obnovu. Zosobňuje spojení kosmických sil a stvoření.

+ Jedničky jsou sebevědomé, oplývají sebedůvěrou a jsou uvědomělé. Jsou příkladem pro ostatní, mají vůdcovské schopnosti, organizační talent a milují pořádek a čistotu. Jedničky jsou cílevědomé, tvořivé, aktivní, rozhodné jedinečné a upřednostňují nezávislost. Jsou moudré, oplývají inspirací, nápady a silnou vůlí. Vyznačují se pilností, vytrvalostí, odvahou a silou. Jedničky jsou otevřené všemu novému.

- Jedničky mají kontrolu nad ostatními. Jsou perfekcionisté a zuřiví pracovníci plní ctižádosti, síly a svéhlavosti. Jedničky jsou příliš zaměřeny na intelektuálskou stránku věcí a občas jsou až příliš přísné. Mohou být také plaché, osamělé a nejisté. Jedničky jsou často egoistické a ambiciózní, hrdé, netolerantní, zlostné a tvrdohlavé. Je pro ně obtížné dát najevo své pocity. Jedničky často odmítají rady, nejsou flexibilní a odpor snášejí s velkou nelibostí. Jen výjimečně dokážou odpustit.

2

Dvojka je symbolem polarity. Světlo nemůže nikdy existovat beze stínu. Symbolizuje scelování a zároveň odpor. Ztělesňuje spojení s vnitřním světem a poznání dobra a zla.

+ Dvojky jsou senzitivní, intuitivní a na první pohled sebevědomé, mají nadání pro mimosmyslové vnímání, nadání jako médium pro jasnozřivost, senzibilitu. Stejně tak jsou dvojky dobré ve filozofii. Jsou ochotny pomoci, přizpůsobivé, tolerantní, citlivé, taktní, chápavé, ohleduplné, chytré a diplomatické.

- Dvojky jsou plné pochybností, často se jedná o nohsledy, jsou náladové, váhavé, nejisté, zranitelné, citlivé a většinou také pasivní. Často mají chorobnou potřebu pomáhat nebo očekávají vděk za všechno, co dělají. Vzniká u nich s velikou pravděpodobností silná závislost (zejména na alkoholu.)

3

Trojka je číslem léčby, průhlednosti a znovuzrození – z polarity vzniká to třetí. Je to snad to nejdůležitější šťastné číslo.

+ Trojky jsou veselé, velkorysé a plné optimismu. Jsou rády v pohybu – tělesném i duševním. Trojky jsou na cestě duchovního hledání a neustále se ptají proč. Chtějí mít přehled o každém detailu a vyptávají se na všechno. Projevují iniciativu, a mají proto často veliký úspěch. Trojky jsou kreativní a mají fantazii, schopnost vcítit se, jsou iniciativní a rozhodné. Jsou to skuteční umělci života a vyléčení je umožněno kreativitou. Trojky si rády užívají, jsou to estetici a gurmáni. Starají se o svá přátelství.

- Trojky mají sklon k silným emocím, jsou tvrdohlavé, domýšlivé a puntičkářské. Jsou požitkářské a chtějí vždy vyhrát. Trojky mají silnou touhu po uplatnění, ale strach před selháním a závazky. Jsou zbrklé a rychle se nadchnou, ale toto nadšení je brzy opustí. Hodně toho v životě začnou, a tak vzniká strach z rozmělnění jejich potenciálu.

4

Číslo 4 je číslem pořádku. Tvoří jistotu a určuje směr.

+ Čtyřky jsou důvěryhodné a otevřené. Disponují zdravým rozumem a zastávají velkou sílu vůle a přemáhání. Vyznačují se (zejména v práci) smyslem pro odpovědnost, spolehlivost, disciplínu a výdrž. Čtyřky jsou praktické a neštítí se práce. Prosazují teorie v praxi a realizují nápady. Milují přírodu a mají smysl pro tvary a barvy.

- Čtyřky mají sklon ke smutku a depresím. Rády trpí, utápějí se v sebelítosti a mají tendenci k žárlivosti. Čtyřky jsou svázány přemýšlením nad bezpečím a vlastním strachem. Často jsou závislé na tom, co říkají nebo si myslí ostatní. Lámou si hlavu nad věcmi, které se mohou stát, a tak vznikají v jejich životě velká omezení. Čtyřky jsou konzervativní, často mívají problémy s penězi, milují drama a jsou často rebelové.

Čtyřky by se měly pokusit přinést do své práce více spirituality. Důvěřujte svému cíli a sledujte činnost, která vám dělá radost a rozdávejte lásku.

5

Pětka je číslem svobody. Symbolizuje komunikaci, otevřenost a toleranci. Pětka spojuje duchovní a lidské.

+ Pětky mají radost ze změny. Disponují výraznou touhou po svobodě, milují cestování a dobrodružství. Pětky mají velké nadání, jsou inteligentní a nestálé. Mají vrozenou víru a obrovskou sebedůvěru. Pětky jsou všestranně nadané a velmi obratné ve společenském chování a komunikačních dovednostech. Užívají si život svými pěti smysly a milují tělesný kontakt. Pětky mají sílu víry a výraznou lásku k pořádku – to jim dává harmonii a uzdravení.

- Strach z vnitřní prázdnoty je motivací pro mnohé, proto pětky sbírají vědění a materiální věci, aby toto zdánlivé vakuum znovu naplnily. Protože se pětky nevracejí do minulosti a nedokážou se otočit za svým stínem, potřebují stále nové způsoby rozptýlení, aby se nemusely zabývat svým duševním životem.

Pětky jsou egoistické, impulzivní a jen těžko dokážou říkat ne. Mají tendenci k povrchnosti, neúnavnosti a chamtivosti. Pětky mají často negativní myšlenky a malou výdrž. Nedokážou najít a vyjádřit opravdovou hlubokou lásku. Touha po blízkosti a odstupu je u nich asi stejně tak velká. Chybí jim struktura v životě.

6

Šestka je číslem dokonalosti. Spojuje zemi s nebem a může tak léčit protiklady. Šestka vyzařuje svobodu, harmonii a spravedlnost.

+ Pro šestku jsou rodina a láska jako opravdový lék. Vyzařují domácí vibrace s velkými sociálními i rodinnými energiemi. Šestky si přejí domov a rodinný život. Láska a soucit jsou jejich nejvyššími duchovními hodnotami. Harmonie a estetika by měly převážit v každodenním životě a také ho obohatit. Romantika a naplněná sexualita povzbuzují jejich bytí.

- Šestky jsou často žárlivé, uchvacující a svéhlavé. Mají výraznou snahu o moc a jsou vysloveně konzervativní. Jsou autoritativní, diktátorské, kritické, rády posuzují a odsuzují.

Nechtějí se dopustit žádné chyby, a proto často hledají obětního beránka. Jsou bojácné, nejisté, opatrné, nedůvěřivé, plné pochybností o sobě samých a chtějí vidět vše černé na bílém. Šestky rády bojují a milují konfrontace. Chtěly by vždy jednat správně a dělají si přitom často zbytečné starosti o budoucnost.

7

Sedmička je číslem mystiky, magie a bohatství života. Je symbolem moudrosti. Je číslem duchovní zralosti. Naplněný život a neobvyklé zážitky jsou zaručeny.

+ Sedmičky mají prastarou důvěru v život. Jsou plné optimismu, radosti a štěstí, vyzařují vitalitu a kreativitu. Stále hledají individualitu. Sedmičky jsou inteligentní, intuitivní, duchovní a moudré. Zajímají se o náboženství, filozofii a metafyziku. Sedmičky uvažují do všech detailů, jsou založeny domácky a prakticky. Jsou tajemné a zádumčivé, v duchovním světě jsou to média a často osoby obdařené jasnozřivostí. Sedmičky milují klid a meditaci. Často hledí do sebe, naslouchají svému vnitřnímu hlasu a nacházejí tak řešení pro život.

- Sedmičky mají strach ze selhání a bolesti. Cítí se nepochopené, samy, zdrženlivé, zranitelné a často smutné. Sedmičky jsou neprůhledné, náchylné k iluzím a sebeklamu. Nasazují si masku, aby oklamaly okolí a nemusely ukázat skutečné pocity. Sedmičky milují luxus, mohou být bezuzdné a marnotratné.

8

Osmička značí nekonečno. Je to číslo spravedlnosti, vyrovnání a růstu v lásce.

+ Osmičky mají organizační talent a smysl pro realitu. Mají vysoké nároky na sebe samy a na ostatní a mají pocit zodpovědnosti za svůj obchod a své vlastnictví. S poctivostí se můžou osmičky dostat až na vrchol. Prozíravost jim umožňuje jednat správně. S vytrvalostí se dají překonat všechny překážky a dosáhnout materiálních cílů, uznání a úspěchů. Osmičky jsou odvážné, silné, spolehlivé, schopné se obětovat a mají dobré srdce. Pravda a harmonie jsou pro osmičky velmi důležité. Osmičky milují erotiku, mají slabost pro umění a smysl pro formy a krásu.

- Osmičky mají rády moc a kontrolu nad ostatními. Jsou manipulativní a agresivní, odsuzují a obviňují ostatní. Milují drama a hry. Osmičky jsou hrdé, ctižádostivé, domýšlivé, nepoddajné a často pohodlné. Mají strach z vlastní síly a ze strachu jen nerady přebírají zodpovědnost. Nechtějí dělat žádné chyby, a mají proto také problémy omluvit se a z toho vyplývající těžkosti ve vztazích a v partnerství. Finanční problémy a témata stále doprovázejí jejich každodenní život.

Tvrdá práce a rozvoj na všech úrovních jsou nutné. Osmička je karmické číslo. Pokud vykonají pozitivní, obdrží pozitivní nazpět. Nesmějí ztrácet svůj cíl z dohledu.

9

Devítka symbolizuje transformaci a dosažení vyšší úrovně. Reprezentuje lidi, kteří chtějí pomocí soucitu a nezištnosti přerůst přes sebe samé.

+ Devítky mají nepopiratelnou intuici, pozoruhodnou spiritualitu, mnohostranné nadání (také jako médium) a vysoké morální a etické základy a kvality. V devítce nachází člověk sebelásku, lásku k lidem všeobecně a bezvýhradnou lásku k celému stvoření. Devítky jsou idealistické, trpělivé, tolerantní, velkorysé a otevírají se jim nečekané možnosti. Ukazují velké pochopení pro jednání, předsudky a způsoby pohledu jejich bližních. Devítky ztělesňují flexibilitu, dynamiku a energii. Jsou kontaktní, rády zprostředkovávají a vyzařují velkou spokojenost.

- Devítky jsou egocentričtí snílci ovlivnění soucitem a sebelítostí. Jsou rozmazlené a rády odsuzují ostatní. Mají strach ze závazku a obávají se zásadních rozhodnutí – proto se jim, pokud je to možné, vyhýbají. Jsou netrpělivé, lehkomyslné a občas útočné a agresivní. Jsou na jedné straně pohodlné, na druhé straně ale také neúnavné. Mnoho aktivit je pro devítky vyčerpávajících. Pozor na závislosti! Mají tendenci k rezignaci a často potlačují vztek, který se potom objeví v nejméně vhodnou chvíli. Devítky by si měly dát pozor na to, aby dokončily projekty, které začaly.

ZDROJ: časopis Vlasta, Wüstová Editha, Schieferleová Sabine: Velká kniha numerologie, Grada Publishing, 2012, Stein Robin: Čísla lásky, Chvojkovo nakladatelství, 1998

Související články