Zdroj: Youtube

Rovina inspirace

Chybějící čísla v datu narození 3-6-9

Tato rovina se neobjevovala celé minulé století. Vzhledem k tomu, že s sebou přináší obrovské mentální schopnosti posílené silným emocionálním nábojem, mají její majitelé potenciál k tomu své vrozené nadání přeměnit v obdivuhodná díla. Takže se máme na co těšit. Tito lidé mají schopnost propojit své pocity a vize s myšlením a záměry. Proto při jejich realizaci pracují tak, jako kdyby se propojili s širším vědomím a moudrostí celého vesmíru.

Výsledky jejich úsilí pak můžou obohatit nejen je samotné a jejich okolí, ale v některých případech i celé lidstvo.

Vzhledem k vyšším cílům, které si tito lidé kladou, můžou mít pocit, že je komunikace s okolím zdržuje, a tak se uzavírají do sebe, jsou samotářští nebo podivínští.

Aby se jim dařilo naplňovat své vize a záměry, je potřeba pracovat na vnitřním zklidnění. Pokud žijí ve vnitřním zmatku, jen těžko můžou své schopnosti rozvinout.

Rovina senzitivity

Chybějící čísla v datu narození 2-5-8

Lidé s prázdnou rovinou senzitivity prožívají své city opravdu velmi hluboce. Tím se stávají zranitelní, což se odráží v jejich jednání. Protože ve fázi, kdy se cítí ublížení, je pro ně komplikované vyjádřit své pocity, drží si je v sobě, a pak když už je pro ně mez neúnosná, vybuchnou jako sopka. Přestože tito lidé bývají velmi srdeční a laskaví a často jsou schopni bavit celou společnost, ve chvíli, kdy se jich dotknete nevhodnou poznámkou, mohou se změnit v zuřícího býka, nebo naopak v netykavku. Často trvá velmi dlouho, než se dotyčný uklidní a vezme vás na milost.

Rovina postřehu

Chybějící čísla v datu narození 1-4-7

Zatímco rovina inspirace se neobjevila u žádného člověka v datu narození 100 let, tato rovina spolu s rovinou rozvoje chyběla lidstvu celých tisíc let. Proto to, co lidstvu přináší, lze pozorovat u mladých dospělých a dětí.

Lidé s touto rovinou bývají zruční a mentálně pohotoví a nepřikládají příliš váhu hmotným statkům a penězům. Zaměřují se spíše na duchovní stránky života a filozofické otázky světa.

Mají rychlý úsudek a dokážou chápat informace v hlubších souvislostech. Všímají si věcí, které jsou pro mnohé z nás v podstatě neviditelné.

Budoucnost ukáže, co lidstvu majitelé těchto nových rovin přinesou.

Rovina Saturnu

Chybějící čísla v datu narození 4-5-6

V astrologii je Saturn velký učitel, který prostřednictvím stálých změn a nepřízně osudu učí trpělivosti a vytrvalosti.

A stejně tak jako on i tato rovina svým majitelům uděluje celoživotně lekce, aby se mohli poučit z chyb a posunout ve svém duchovním vývoji.

Tyto lekce na sebe často berou podobu velmi těžkých a tvrdých životních zkoušek jak v oblasti vztahů, financí i zdraví. Majitelé této roviny se budou ve svém životě učit vyrovnávat se ztrátami, nejistotou, ale i slávou a mocí. Jak magnetem jsou vtahováni do složitých situací, které se jim navrch mohou opakovat stále dokola, jako by čekaly, až se z nich majitel roviny Saturnu poučí a posune se ve svém duchovním vývoji o krok dál.

Řada těchto lidí zažívá problémy už od dětství, často jsou odloučeni od jednoho nebo obou rodičů nebo jsou vychováváni necitlivými a nezralými osobnostmi, takže necítí lásku a podporu. Aby si pak nenesli pocit nespravedlnosti, potřebují se naučit svým rodičům odpustit.

I nadále v životě pak můžou prožívat například nepovedená manželství, finanční krachy a profesní neúspěchy.

Pokud jsou však otevření změnám a jsou ochotní za svůj život přebrat plnou zodpovědnost bez toho, aby hledali vinu u druhých, mohou je tyto lekce neuvěřitelně duchovně posunout.

Pro tyto lidi je velice důležité milovat a být milován. Láska a podpora jim může pomoci lépe si poradit s překážkami osudu.

Rovina oddanosti věci

Chybějící čísla v datu narození 7-8-9

Tato rovina, která se ve dvacátém prvním století objevuje po sto letech, definuje své majitele tím, že jsou schopní své zájmy a cíle obětovat ve prospěch celku. Mohou být vůdčími osobnostmi ve svých oborech a rozumí věcem v hlubších souvislostech. Často svému bádání a objevům zasvětí celý život.

Rovina vize

Chybějící čísla v datu narození 3-5-7

Lidé s touto rovinou mají schopnost vidět dopředu v míře mnohem větší, než by spousta z nás považovala za normální, píše Robin Stein v knize Čísla lásky. Přestože většina majitelů této roviny o své schopnosti vůbec neví, intuitivně ji ve svém životě využívá. Tito lidé mají často předtuchy a velmi živé sny, které je dobré nebrat na lehkou váhu.

Řada z nich je velmi statečná a neoblomná ve svých vnitřních přesvědčeních a ideálech, což nemusí být na první pohled patrné, ale mnohdy se projeví až v kritických situacích. Pak jednají zcela v souladu se svým rozhodnutím a nenechají se zviklat ani tváří v tvář nebezpečí. Velmi na svých přesvědčeních a pravdách lpí a všechno ostatní často staví na druhé místo. V cestě za svým cílem se příliš se nezabývají jakýmikoliv pochybnostmi.

Bohužel se tak děje i v případě, že jejich záměry nejsou pro okolí nebo pro ně samé přínosem. Pak je jen malá šance, že se nechají přesvědčit o jejich škodlivosti.

Rovina rozvoje

Chybějící čísla v datu narození 1-5-9

Stejně jako prázdná rovina postřehu se i tato objevuje v tomto tisíciletí v podstatě jako úplná novinka.

Robin Stein definuje rozvoj jako pozvolný vzestupný vývoj, detailní propracovávání podrobností, vylepšování, přeměnu z latentního, zárodečného nebo nezralého stadia do stadia zřetelnosti, aktivity a ucelenosti.

Tato rovina člověka osvobozuje od osobních ambicí a cílů, přináší možnost zcela se oprostit od egoistického přístupu k životu a postavit ho na vzájemné spolupráci mezi lidmi.

Nové volné roviny jednadvacátého století vesměs směřují k posunu myšlení lidí k jinému, komplexnějšímu, svobodnějšímu a snad i mírumilovnějšímu přístupu k okolnímu světu.

A tak můžeme doufat, i vzhledem k současnému celkem dramatickému dění ve světě, že nové generace budou stavět své životní cíle a ideály nejen na prospěchu jednotlivce, ale i celého světa a lidstva.

ZDROJ: časopis Vlasta, Wüstová Editha, Schieferleová Sabine: Velká kniha numerologie, Grada Publishing, 2012, Stein Robin: Čísla lásky, Chvojkovo nakladatelství, 1998

Související články