O mystické povaze čísel psali do hliněných tabulek již staří Sumerové. Číňané využívali filozofického pojetí čísel jako součásti slavné knihy proměn I-ťing. Z tohoto základu vyrůstá i značná část Konfuciovy filozofie a o čísla se opírá i taoistické náboženství. Spojitost čísel s povahovými rysy člověka, s jeho vnitřním světem i osudem studuje lidstvo už od nepaměti.

Zdroj: Youtube

Čísla v datu narození si sice dokonale pamatujeme celý život, ale jen málokdy se zamyslíme nad tím, jestli v nich existuje nějaký hlubší smysl či souvislosti s životní cestou či energií. Zkusíme se tedy podívat na to, jak mohou čísla působit na náš běžný život i na zásadnější rozhodnutí či celkové směřování životní cesty.

Jak vysvětluje Robin Stein v knize Čísla lásky, datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životním směru. Numerologie nám dává možnost z tohoto data vyčíst informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnout a využít. Numerologie sama o sobě neukazuje budoucnost, spíše odpovídá na otázku, jaké a proč mezi lidmi existují rozdíly.

Zajímavý a ucelený obraz každé osobnosti lze provést sestavením numerologické mřížky, kam se rozepíšou všechna čísla z našeho data narození.

Sestavení numerologické mřížky

K sestavení individuální mřížky potřebujeme nejdříve diagram sestavený do tří řádek a tří sloupců. Vznikne tak čtverec rozdělený do devíti polí, kde má každé číslo své místo.

Umístění čísel

Čísla do mřížky vkládáme od čísla 1 od levého dolního rohu směrem nahoru. Pak doleva. Pokud se v našem datu narození opakuje některé z čísel vícekrát, vpisujeme do určeného pole čísel víc. Naopak pole s čísly, která nám datu narození chybí, necháváme prázdná.

Příklad: Karel Gott se narodil 14. července 1939. Jeho numerologická mřížka by vypadala takhle:

Energie jednotlivých čísel

Podle Robin Stein má každé číslo svůj význam, svou vlastní energii. Jakou formu na sebe bere, ukazuje význam pole, ve kterém se nachází. Podle toho, kolikrát se opakuje, se jeho vlastnosti proměňují, zesilují a někdy nám mohou způsobovat problémy, pokud neumíme tuto energii pozitivně odvést.

Nejdříve si představíme základní charakteristiky jednotlivých polí. Následně si jednotlivá čísla v mřížce rozebereme podrobněji.

Co znamená číslo 1: Slovní vyjadřování

Jedna z věcí, které ovlivňují náš život, je, jak umíme své pocity vyjádřit slovy. Tato vlastnost formuje naše vztahy s druhými lidmi a výrazným způsobem zasahuje i do našeho vnímání světa a sebe samých. Pokud jsme schopní komunikovat otevřeně s okolím a vysvětlit, co cítíme, uvolňuje to naši negativní energii konstruktivním způsobem.

Naopak když nejsme schopní své emoce slovně vyjádřit, často se můžeme cítit okolím nepochopení, vytváříme si pocit neporozumění s okolním světem. To v nás může vytvářet napětí, dokonce se to časem může negativně odrazit i na fyzickém zdraví. Migrény, zažívací potíže, kožní problémy nebo poruchy příjmu potravin bývají často spojené s neschopností vykomunikovat své pocity s lidmi okolo nás. V numerologii je tato schopnost spojována s polem s číslem jedna.

Jedna jednička v mřížce

Lidem s jednou jedničkou se komunikuje velmi obtížně. Drží si své pocity hluboko a vyjadřovat se o nich jim přijde nepřístojné. Jsou často mlčenliví a uzavření. Umějí v sobě schovat hněv, a když se radují, sotva to poznáte.

Hůř se jím chápou i pocity druhých, často vidí svět jen ze svého úhlu pohledu. Přestože v hloubi duše touží po vřelosti, jejich vyjadřovací schopnosti je uzavírají do sebe. Je tu samozřejmě šance, když na sobě budou dlouhodobě pracovat a k někomu pocítí opravdu silnou důvěru, že se naučí více se otevřít, ale raději se na to nespoléhejte. Jejich silná stránka je, že vždy zůstávají sami sebou a nenechají se ovlivňovat okolím.

Dvě jedničky v mřížce

Tady naopak komunikace s okolím neznamená žádný problém! Lidé se dvěma jedničkami umějí nejen říct, co potřebují, vyjádřit své pocity jak slovně, tak písemně, ale když je něco dojímá nebo tíží, nebojí se i rozplakat. Naopak opravdu nemají rádi, když chtějí něco říct a vy je nepustíte ke slovu. Probrat to, co cítí, je pro ně velmi důležité.

Tito lidé jsou ochotní k diskusi, umějí se na problémy podívat i z pohledu druhého. Nebývají tvrdohlaví a dokážou uznat, pokud budete mít dobré argumenty, vaší pravdu.

Tři jedničky v mřížce

Přestože lidé se třemi jedničkami mají tendenci své city skrývat, většinou to v komunikaci bývají mistři. Jak se jednou dostanou ke slovu, budete je jen těžko zastavovat. Dozvíte se spoustu informací, většinou zábavnou formou, a dokonce můžete získat pocit, že jsou vám o sobě ochotni toho spoustu říct.

Aby nedošlo k mýlce. Soukromí a své pocity si dobře střeží. A tak i když se rozpovídají o hodně osobních věcech, nikdy si nemůžete být jistí, že vám opravdu otevírají to, co hluboko cítí. Často používají slova jako clonu, aby nemuseli jít se svými skutečnými emocemi na povrch. Bývají velmi citliví, nechtějí nikomu ubližovat, ale pokud nejsou vnitřně připravení, vidí svět jen ze svého úhlu pohledu a se vším se potřebují nejdřív srovnat sami v sobě. Když ale cítí lásku a bezpečí, umějí se otevřít.

Čtyři a víc jedniček v mřížce

S počtem jedniček stoupá i emoční napětí. Tito lidé jsou opravdu velmi citliví a bojí se, že nic z toho, co vyjádří, nemůže popsat hloubku citů, které prožívají. Často se snaží svoje emoce potlačovat, což v některých případech může vést ve výsledku k agresivitě a výbuchům vzteku.

Utápějí se v emocích, které nejsou schopní a možná ani ochotní ukázat. Mají problémy se uvolnit, někdy tato vlastnost vede k závislosti na návykových látkách a alkoholu. Přestože navenek umějí s okolím komunikovat velmi dobře a často bavit celou společnost, pocity, které prožívají uvnitř, je mohou velmi trápit a mohou se cítit osamělí a nepochopení.

Co znamená číslo 2: Intuice

Jsou situace, ve kterých se musíme rozhodovat rychle, není čas promýšlet správná řešení. Pak spoléháme na intuici. Lidé s dvojkou v numerologické mřížce tuto schopnost mají. Umějí se dívat kolem sebe a chápat svět v souvislostech. Mají rádi klid a snadněji se učí rozpoznávat, co je v životě důležité a co ne.

Asi jste zaregistrovali, že se v současné době často mluví o tom, jak jiné jsou děti, které se narodily do nového milénia. Že si mnohem víc věří, jdou za svým cílem a umějí pojmenovat svět kolem sebe mnohdy lépe než jejich rodiče. Možná je to tím, že se narodily s dvojkou v datu narození, která se týká právě schopnosti využívat svou intuici. Pro orientaci v dnešním světě, kdy je potřeba často vybírat z nepřeberného množství možností, se tato schopnost opravdu hodí.

Lidé, kteří mají dvojek víc, si však se svou intuicí nemusejí vždy umět poradit, mohou být roztěkaní a špatně udržují pozornost.

Jedna dvojka v mřížce

Ti, kteří mají v mřížce jednu dvojku, se často spoléhají na svůj vnitřní hlas. Bývají citliví, intuitivní a laskaví a záměrně nikdy nikomu neubližují. Mají důvěru sami k sobě a ve své rozhodnutí, proto bývají klidní a vyrovnaní. Někdy si mohou věřit až natolik, že bývají paličatí a může být komplikované je přesvědčit o své pravdě.

Dvě dvojky v mřížce

U majitelů dvou dvojek v datu narození můžeme očekávat opravdu silně vyvinutou schopnost intuice. Jsou empatičtí a umějí se vžít do situace druhého. Bývají dobrými přáteli, na které se můžete spolehnout. Rádi a ochotně vám pomohou, pokud řešíte jakýkoliv problém.

Jsou citliví a bývají dobří milenci. Přestože jsou pro opačné pohlaví velmi přitažliví, oni sami snadno dokážou navazovat přátelství, aniž by přitom mysleli na vztah a sex.

Tři a více dvojek v mřížce

Jak už se ukázalo u vysokého počtu jedniček, i u dvojek může vzrůstající počet čísel v poli přinášet problémy.

Lidé se třemi a více dvojkami mohou mít intuitivní vnímání tak silně vyvinuté, že se v jejich životě začíná stávat překážkou.

V dnešní době, kdy je svět zahlcen informacemi, se můžou dostat do situací, se kterými si nebudou umět poradit. Je důležité, aby přemíru energie dokázali ventilovat pozitivním způsobem.

Co znamená číslo 3: Pojmová představivost

Zatímco lidé s dvojkou v datu narození jsou schopní vnímat věci emocionálně, majitelé trojek mají mentální postřeh a umějí myslet v pojmech. Dokážou snadno pojmenovat věci kolem sebe, pracovat s myšlenkami. Tito lidé mají schopnost logického uvažování, jsou inteligentní a mají bohatou představivost.

Jedna trojka v mřížce

Lidé s jednou trojkou mají velmi často velmi dobře vyvinuté logické myšlení. Mívají originální řešení situací a věci promýšlejí do hloubky. Umějí to velmi dobře využít v praxi. Na druhou stranu se můžou do svých složitých úvah zamotat a řešit problémy až neuvěřitelně komplikovaně. Často bývají nekonvenční, jak ve stylu oblékání, tak v chování.

Dvě trojky v mřížce

Schopnost dedukce se zde ještě navyšuje. Všechny své činy nejdřív logicky promýšlejí, než se do nich vrhnou. Jsou vynalézaví a tvořiví, což může mít za následek, že se naučí své povinnosti přehazovat na druhé. Oblékají se nekonvenčně a často jim chybí sebekázeň. Chtějí se za každou cenu odlišovat od ostatních. Často tráví čas ve vlastním světě mimo realitu, jsou duchem nepřítomní. Ale nudit se s nimi nebudete.

Tři a více trojek v mřížce

Stejně jako u jiných polí, kde se nashromáždí více čísel, i u trojky platí, že se energie tohoto čísla znásobí tak, že to nositeli může přinášet určité obtíže.

Tři a více trojek vytvářejí mimořádnou hladinu mentální energie a je potřeba, aby našli způsob, jak jí ventilovat ze sebe ven. Jinak začnou trpět stresem, nervovými problémy, což se může projevit i na fyzické úrovni v podobě migrén, nespavosti nebo třeba alergiemi.

Protože jsou trojky mnohostranně nadané, mohou hledat vybití energie jak ve sportech a tanci, tak i například v malování, hudbě nebo rukodělných pracích. Často jsou spokojeni, jen když se můžou zabývat několika věcmi najednou. Proto ve svém životě občas vytvářejí pěkný zmatek, bývají nerealističtí a nepraktičtí. Pokud jim budete umět pomoci uspořádat si život, stanete se pro ně velmi důležitými.

Co znamená číslo 4: Zručnost a asertivita

Čtyřkám pod rukama doslova všechno kvete. Ať už se rozhodnou opravit poličku, založit záhon, nebo namalovat obraz, všechno se jim daří. Mívají přesný odhad pro proporce a jsou šťastní, když si najdou práci, ve které můžou své schopnosti zúročit.

Někdy však tolik touží po dokonalosti, že tím dokážou trápit sebe i své okolí. A přestože v oblasti, o kterou se zajímají, umějí být neuvěřitelně precizní a puntičkářští, záležitosti, které je nezajímají a neumějí se pro ně nadchnout, jim unikají a mají v nich často velký zmatek.

Jedna čtyřka v mřížce

Lidé s jednou čtyřkou bývají velmi praktičtí, rádi žijí v zaběhnutých strukturách, velké změny a rozháraný život jim nesvědčí. Mají dobré organizační schopnosti a jsou manuálně zruční. Občas se jim může stát, že díky své touze po dokonalosti jsou si svými výsledky tak nejistí, že jim nikdy to, co vytvoří, nepřijde dost dobré. A tak své nadání jen těžko rozpoznávají a utápějí se v pocitech méněcennosti.

Dvě a více čtyřek v mřížce

Neúnavní a pilní jedinci, precizní puntičkáři, kterým nikdy nebude nic dost dobré. Pokud se s takovým člověkem setkáte jako se svým šéfem v práci, budete mít asi velký problém se mu svými výkony zavděčit.

Ale věřte, že na sebe jsou čtyřky ještě přísnější než na svoje okolí. Člověk s více čtyřkami bývá svou prací posedlý, dokáže dřít nekonečně dlouho a intenzivně, dokud práci, kterou si vytyčil, nedokončí. Navrch může trpět frustrací, protože mu jeho vlastní výkon není nikdy dost dobrý.

Touha po dokonalosti se promítá i do jejich vztahů. Bývají popudliví, pokud není po jejich. Dokážou své pravdy omílat donekonečna a proti nim musí stát opravdu silný partner, aby tlak, který z nositelů čtyřek vyzařuje, ustál.

Někdy se v nich nahromadí energie tak, že mohou vybuchnout vzteky. Pak často říkají věci, které by rádi vzali, když se uklidní, zpátky.

Co znamená číslo 5: Emocionální hloubka a zaujetí

Pětka v mřížce zaručuje svému majiteli nezdolnou vůli k uskutečňování svých cílů a ohromnou cílevědomost. Tito lidé jsou schopní dosáhnout v podstatě všeho, co si vymyslí a přijmou za své.

Pevné odhodlání, se kterým se do věcí vrhají, je často i stimulem pro jejich okolí, které dokážou pro své nápady strhnout. Navrch jsou tito lidé velmi citově založení, takže jejich ctižádost nepramení z povrchních tužeb. Mají v sobě velkou emocionální hloubku, takže jdou za cíli, kterým opravdu věří. Přestože často bývají pro své okolí okouzlující, při ztrátě emocionální kontroly se mohou změnit v podrážděné, náladové a egocentrické jedince.

Jedna pětka v mřížce

Přestože bývají lidé s jednou pětkou často na první pohled nenápadní a leckdy i tišší, když se rozhovoří o svých cílech a předmětech touhy, stávají se z nich zapálení a energičtí jedinci. O svých plánech dokážou mluvit celé hodiny, ale nejsou to jen plané řeči. Je jedno, jestli se objektem jejich touhy stane žena, práce, nebo cesta na konec světa. S neuvěřitelnou vůlí půjdou za svým cílem, dokud si svůj sen nesplní.

Pokud však své odhodlání namíří nesprávným směrem, mohou být nesmírně destruktivní a se stejně nezdolnou silou si ničit zdraví alkoholem, drogami nebo cigaretami.

Dvě a více pětek v mřížce

Hladinu energie, kterou díky zmnoženým pětkám tito lidé disponují, je potřeba důsledně držet pod kontrolou. Jinak můžou trpět neovladatelnými záchvaty vzteku, být neskutečně panovační a podráždění. Vzniká zde i nebezpečí vážných zdravotních problémů.

Pokud se jim však podaří zacházet se svou energií ukázněně a naučí se jí ventilovat sportem, výlety do přírody nebo zálibami, máme před sebou nejvytrvalejší a nejhouževnatější lidi z celé mřížky.

Co znamená číslo 6: Láska ke kráse, domovu a rodině

Lidé se šestkou v mřížce jsou velmi emocionální a senzitivní. Domov je pro ně nadevše důležitý a jsou mistry ve vytváření pohody a útulného prostoru. Jsou empatičtí a mají velmi dobrý odhad na lidi. Potřebují ve svém životě harmonii a jsou velmi romantičtí. Z duše nenávidí hádky a stres. Pokud nežijí v souladu a řádu, může se to negativně odrazit na jejich zdraví. Rodina je pro ně vším a často udržují úzký kontakt se svými rodiči i v pozdním věku.

Jedna šestka v mřížce

Nejlépe se jim daří v harmonickém prostředí, mezi lidmi, kteří je mají rádi a dokážou je ocenit. Pak jsou pro druhé ochotni udělat v podstatě všechno. O rodinnou pohodu dokážou pečovat s láskou a hlavně skvěle. Ať už jde o výchovu dětí, nebo domácí práce, jsou v tom opravdoví mistři.

To se týká žen i mužů. Mají cit pro vytvoření útulného domova, kde se všichni cítí dobře. Při zařizování jsou vynalézaví, mají dobrou představivost a fantazii. Pokud k tomu mají příležitost, může se u nich objevit umělecké nadání. Mívají velmi dobrou paměť, lehce si zapamatují nejen to, co je zajímá, ale bohužel i když jím někdo ublíží, a pak těžce odpouštějí. Když kolem sebe necítí lásku a vřelost nebo žijí ve stresu, stávají se velmi úzkostlivými.

Dvě a více šestek v mřížce

Jsou to citliví a lehce zranitelní jedinci. Často trpí malou sebedůvěrou a bývají poměrně dost úzkostliví. Ale rozhodně si tyto vlastnosti nepleťme se slabostí! Lidé se dvěma a více šestkami dokážou najít krásu prakticky ve všem a mají spousty vnitřní síly. Jsou šťastní, pokud mají možnost žít v harmonii a klidu. Ale když se ocitnou bez opory okolí, mají obrovskou vnitřní sílu, která je vede k zajištění si života podle jejich představ.

Co znamená číslo 7: Pochopení a účast

Čím více sedmiček lidé v datu narození mají, tím mají větší potřebu se do všeho zapojit. Rádi navazují kontakty s druhými lidmi a jde jim to skvěle. Jsou velmi empatičtí, umějí se vcítit do druhých a chápat jejich potřeby a mají silně vyvinutý cit pro spravedlnost. Těžko bychom hledali osobu s číslem sedm, která by byla sobecká, bezohledná nebo neupřímná. Zároveň si tito lidé potřebují všechno vyzkoušet na vlastní kůži, a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Když se pro něco rozhodnou, nenechají si to rozmluvit.

Jedna sedmička v mřížce

Lidé s jednou sedmičkou v mřížce mají potřebu neustálé činnosti. Mají rádi pohyb, a protože jsou společenští, je pro ně ideální, když svou aktivitu můžou sdílet s někým dalším, partnerem nebo přáteli. Jsou schopni k hlubšímu poznání světa i sebe sama dojít jen vlastní zkušeností, proto si všechno v životě potřebují vyzkoušet, přestože se tím mohou dostat do střetů a problémů. Jsou velmi empatiční a mají velký smysl pro spravedlnost. Mnozí si vyberou práci, při které mohou pomáhat druhým.

Sedmička je jedním z nejcitlivějších čísel, lehce se jich můžete dotknout nevhodnou poznámkou.

Dvě a více sedmiček v mřížce

Motorem lidí se dvěma a více sedmičkami je neúnavná péče o druhé. Někdy i na úkor vlastního zdraví. Proto je potřeba, aby si tito lidé připomínali, že je třeba myslet na sebe a na odpočinek. Jsou velmi senzitivní a empatičtí a mnoho z nich má i léčitelské schopnosti. Často se zajímají o duchovno, okultní vědy, numerologii a astrologii.

Bývá pro ně problém si od věcí, kterými se zabývají, udržet odstup a vzhledem k jejich citlivosti mají tendence brát si všechno osobně. Není těžké se jich necitlivou poznámkou dotknout, pak se stáhnou do sebe, většinou nejsou schopni vyjádřit své emoce a může trvat dlouho, než zjistíte, co se stalo.

Co znamená číslo 8: Logika a intelekt

Osmička je jedním z nejzdatnějších čísel, která člověk může mít, protože s sebou nenese jen mentální energii a schopnost racionálního uvažování, ale dodává mysli i bystrost a přesnost. Lidé s osmičkou v datu narození mají smysl pro detail a vysoce vyvinuté logické myšlení.

Navíc je osmička karmické číslo, takže pokud jeho nositel udělá něco proti svému vnitřnímu přesvědčení, velmi brzy se jeho rozhodnutí může obrátit proti němu. Mentální síla osmičky je tak silná, že tito lidé nemají nikde stání, pokud ji nezaměří na nějakou činnost.

Jedna osmička v mřížce

Lidé s jednou osmičkou mají výraznou schopnost odhadu, vynikající smysl pro humor a postřeh pro detaily. Mají také výrazné vůdcovské vlastnosti. Ale nejpodstatnější hodnotou osmičky je touha po rovnováze. A to jak ve vnějším slova smyslu (proto se snaží se jí kolem sebe nastolit vždy ve všech situacích), tak i v sobě samých. Neustále přehodnocují svůj život, hledají na sobě chyby a snaží se je řešit.

Je ale velmi snadné je z jejich rovnováhy vyvést. Pak ale nepočítejte s tím, že budou sedět v koutě a přemýšlet o tom, spíš svojí frustraci a rozčilení dají dost viditelně najevo. Proto je lepší se jim klidit z cesty, než díky svému vyvinutému intelektu přijdou na to, co je tak rozčílilo, a budou se umět na celou věc podívat z nadhledu. Což se určitě brzy stane.

Dvě a více osmiček v mřížce

Zodpovědní, houževnatí, vysoce inteligentní, nezávislí se smyslem pro zodpovědnost. Takoví jsou majitelé vícero osmiček. Pokud se tito lidé rozhodnout své vlastnosti a schopnosti využít pro dobrý a užitečný cíl, dosáhnou v životě velkých úspěchů. Dokážou se vyrovnat s jakoukoliv překážkou a najdeme mezi nimi i spoustu slavných jmen.

O to horší pak můžou být, pokud se vydají na nesprávnou cestu. Pak se z nich mohou stát zdatní manipulátoři, bezohlední surovci, nebo dokonce diktátoři.

Co znamená číslo 9: Analytické schopnosti

Pokud jste doteď váhali, jestli není numerologie jen hra s čísly, energetický význam devítky by vás mohl přesvědčit. Kdy jindy se v dějinách svět měnil takovou rychlostí jako v minulém století, ve kterém se všichni narodili alespoň s jednou devítkou v datu narození?

Toto číslo v sobě nese nejen schopnost rozumových úvah, ale i duchovní porozumění a odpovědnost vůči světu. Devítka v sobě v podstatě zahrnuje zkušenosti všech předešlých čísel, proto je její mentální i duchovní energie velmi silná.

Jedna devítka v mřížce

Každý, kdo se narodil s číslem devět v numerologické mřížce, má potenciál pochopit skutečnou podstatu jakéhokoliv jevu. Je to číslo hledající pravdu, chápající potřeby druhých a toužící po hlubším smyslu života.

Ti, kteří se rozhodnou nalezené ideály uplatňovat i v praxi, nemají jednoduchý úkol. Je třeba spousta trpělivosti a porozumění k sobě i okolí, aby mohli vidět svět jako prostor plný lásky, po čemž vnitřně touží.

Dvě a více devítek v mřížce

Lidé s vícečetnými devítkami jsou nekoneční idealisté a věční hledači pravdy. Mají vysokou úroveň inteligence a také vysokou hladinu mentální energie. Shromažďují informace o všem, co je zajímá, a umějí je dobře třídit a analyzovat. Někdy je jejich potřeba všechno promýšlet tak silná, že se mohou do svých úvah zamotat a pak se nechat svými myšlenkami ovládat. Pokud nenajdou způsob, jak tyto stavy uvolňovat, vyvolává to v nich napětí, mohou trpět bolestmi hlavy a nespavostí. Bývá jim těžké porozumět, protože se často nevyznají ve svých myšlenkových pochodech ani oni sami.

Jejich celoživotním úkolem je hledání pravdy a souvislostí a rádi přebírají zodpovědnost i za lidi okolo sebe. Proto také bývají zodpovědní v partnerství a rodičovství, můžete se na ně v jakékoliv situaci spolehnout.

Chybějící čísla v mřížce

Prázdná pole můžeme chápat jako lekce, které nám život přináší. Pokud v našem datu narození chybí některá čísla, nejspíš budeme mít i nedostatek mentální energie, kterou ztělesňují. Náš úkol je se vlastnostem, které nám chybějí, trpělivě učit.

1

Zatímco v minulém tisíciletí měli všichni alespoň jednu jedničku v datu narození, od roku 2000 bude spoustě lidem chybět. Může jim to přinést komplikace v oblasti sdílení svých vnitřních pocitů a komunikace.

Ale naštěstí všudypřítomná dvojka s sebou přináší intuitivní chápání a vnímavost k potřebám druhým, takže by to nemusel být zas až takový problém.

2

Tito lidé mají vrozenou potřebu spíš se ospravedlňovat a omlouvat své chování než se učit ze svých chyb.

Měli by se zaměřit na intuici a učit se naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

Symbolicky představuje dvojka polaritu, rub a líc. Ten je potřeba naučit se nahlížet a nebrat situace jen ze svého úhlu pohledu.

3

Chybí-li v mřížce trojka, může vám chybět schopnost orientace. Praktické záležitosti, které ostatní umějí vyřešit lusknutím prstu, se můžou jevit jako nepřekonatelné problémy.

Protože vám může chybět i schopnost chápat abstraktní pojmy a logika, naučte se na věci, které děláte, opravdu soustředit a ničím se nerozptylovat.

4

Čtyřka je číslo, které drží člověka nohama na zemi, takže můžete mít sklon jednat příliš emocionálně.

Je také číslo fyzické zručnosti. Pokud vám chybí, můžete se v životě projevovat při manuální činnosti trochu jako nemehlo.

Proto se do ní pouštějte opatrně, učte se pomalými krůčky a nespěchejte na sebe.

5

Majitelé pětky často postrádají vnitřní motor, který by je poháněl k tomu, aby věci dotahovali do konce. Je třeba si hlídat, abyste dokončili jednu věc, než začnete pracovat na další. Stanovujte si realistické cíle.

6

Chybějící šestka negativně ovlivňuje schopnost zapamatovat si, co potřebujete. Proto je potřeba najít si způsoby, které vám s tím pomohou. Pište si seznamy, zkuste různé mnemotechnické pomůcky a metody, jak paměť posilovat. Lidé bez šestek někdy mívají problém i s mezilidskými vztahy, obzvlášť v rodině. Často se stává, že si nerozumějí s jedním nebo oba rodiči. Někdy i celoživotně.

7

Pokud chybí v datu narození sedmička, můžete mít problém s emocionálním spojením s okolním světem. Druhým lidem často nemusíte rozumět a soustřeďujete se příliš na sebe samé. Jakýkoliv druh veřejného vystupování ve vás může vzbuzovat paniku.

Učte se těšit ze své vlastní společnosti, ale na druhou stranu trénujte i komunikaci s okolím.

8

Když máte nutkání skočit do nějaké situace po hlavě, zkuste se třikrát pomalu nadechnout a vydechnout. Zbrklé jednání vám může přivodit spoustu problémů. Proto je pro lidi s chybějící osmičkou důležité, aby se naučili pečlivě zvážit situaci, než začnou jednat. Nemají rádi jednotvárné činnosti a bývají vztahovační. Může se vám stát, že budete v životě čelit situacím, kdy budete nuceni se učit nebrat si věci osobně.

9

Ustane v 21. století pokrok a touha po hlubším poznání? Lidé s absencí devítky se opravdu tolik nesoustředí na sbírání informací, hledání „skutečné pravdy“, řešení všech nedopovězených otázek světa.

Ale vzhledem k tomu, že přichází nová generace, kterou charakterizuje číslo dvě, můžeme se těšit, že se lidstvo spíš než na pokrok a hledání pravdy začne soustředit na lásku a porozumění ve světě.

Nula v datu narození

Jak píše Robin Stein v knize čísla lásky, nula značí duchovno a duchovní pokrok. Pokud máte v datu narození nulu, posiluje sousedním číslům mentální energii a tím zvyšuje jejich působení na náš charakter a chování. Znázorňuje neustálý pohyb, vetší životní sílu a hlubší spojení s vesmírem nebo, chcete-li, s bohem.

Pokud se nachází v datu narození vedle jedničky, posiluje nezávislost a originalitu, vedle dvojky pak zvyšuje schopnost intuice a zvýšenou senzibilitu, vedle trojky mentální vnímavost a inteligenci. A tak můžeme pokračovat i u dalších čísel.

Protože se nyní od roku 2000 rodí celé nové generace, u kterých je dvojka posilována nulou, můžeme doufat, že se v budoucnu projeví větší potřebou harmonie, míru a vzájemné spolupráce mezi lidmi.

ZDROJ: časopis Vlasta, Wüstová Editha, Schieferleová Sabine: Velká kniha numerologie, Grada Publishing, 2012, Stein Robin: Čísla lásky, Chvojkovo nakladatelství, 1998

Související články