Nedávný výzkum zjistil, že oči jsou skutečně oknem do duše, protože z pohledu lze získat o člověku mnoho adekvátních informací. Podle studie Reading the Mind in the Eye test, kterou prováděli odborníci z Cambridge University v Británii, mají lidé schopnost rozpoznávat vnitřní stav jiné osoby prostřednictvím pohledu do očí. Lidské oči tvoří most mezi námi a ostatními lidmi tím, že poskytují přímý vstup k vnitřnímu stavu jiné osoby. Tento fenomén je však jedinečný a je vlastní jen lidem.

Z očí poznáte lháře

Když umíte číst z očí, můžete mimo jiné zjistit, zda vám někdo lže nebo je k vám naopak upřímný. Podle studie z Univeristy of Utah byli účastníci výzkumu požádáni, aby ukradli peníze a zatajili to. Později vědci analyzovali dvě skupiny – původní, která ukradla peníze, a druhou, která žádné peníze neukradla. Vědci následně zjistili, že ty účastníky, kteří kradli a lhali o krádeži, nakonec prozradila dilatace očí (rozšíření zorniček). Vaše oči vás tedy o lži prozradí, aniž o tom víte.

Směr, kterým se někdo dívá

Ve schopnosti číst z očí nám pomohou nejvíc pohyby očí a směr pohledu našich očí. To pomůže určit, zda někdo lze nebo je upřímný a nemá co skrývat. Pokud se někdo dívá na levou stranu nahoru, naznačuje tím, že si na něco vzpomíná, pohled doprava poukazuje na to, že je daná osoba kreativní, ale taky může takový pohled znamenat lhaní. Pohled vlevo dolů naznačuje pochybnosti, pohled vpravo dolů zase signalizuje, že se člověk pokouší vybavit si konkrétní emoce spojené s minulou zkušeností. Přímý pohled s rozšířenými zorničkami, znamená, že je člověk nadmíru sebevědomý. Pozor, tohle platí v případě praváků, u leváků je to obráceně.

Zakrývání očí, mhouření či nestálý pohled

Pokud si někdo zakrývá oči, znamená to, že se mu nelíbí to, na co se dívá. Zakrývání očí je taky reakce na nepohodlí a silný projev neshody a nedůvěry. Mhouření očí je často způsobeno emocionální nebo fyzickou bolestí. Může taky naznačovat hodnocení toho druhého nebo únavu. Někteří lidé přimhuřují oči, aby naznačili, že se jim vaše společnost nelíbí. Samozřejmě mžourat lidé mohou i za špatných světelných podmínek. Pokud pohled druhého člověka těká ze strany na stranu, signalizuje to nepohodlí a plánovaný únik ze situace. Může to taky znamenat pocit nejistoty v probíhající konverzaci.

Dlouhý oční kontakt a uhýbání

Dlouhý oční kontakt je známou převahy, nesouhlasu a někdy i zastrašování. Je taky považován za indikaci ohrožení a obrany. Takové chování může být i snahou někoho oklamat, protože to může znamenat přehnané sebevědomí a lež. Vyhýbavý oční kontakt je známkou nepohodlí a také silným neverbálním projevem nechuti. Často se to stává, když je někdo někým nebo něčím odpuzován či znechucen. Pohledem taky uhýbají lidé, když se snaží něco skrývat, chtějí vás oklamat nebo vás prostě nemají rádi.