Podvýživu nejčastěji způsobuje nedostatečný přísun základních živin nebo jejich nízká kvalita či pestrost stravy. Data z demografických studií ukazují, že malnutricí může být v České republice ohrožen až jeden ze tří seniorů žijících doma. Mezi varovné signály, že se jedná o podvýživu, potom patří, pokud senior neplánovaně hubne, dlouhodobě nezvládá sníst celé porce jídel, trpí nechutenstvím, ztrácí sílu nebo také pokud je častěji nemocný.

„Podvýživa neboli malnutrice, přispívá ke vzniku imunodeficience, což vede ke snížení odolnosti proti infekcím, k prodlužování pobytu v nemocnici a rekonvalescence, ke zvýšení morbidity a mortality nebo ke zhoršení hojení ran. Dobrý nutriční stav je proto základním předpokladem úspěšné léčby onemocnění a nedodání nutriční podpory v indikovaných případech může negativně ovlivnit celkový průběh onemocnění a úspěšnost jeho vyléčení,“ upozorňuje na negativní důsledky podvýživy Marek Křibík, nutriční terapeut.

V případech, kdy běžná strava nestačí, se nutriční stav seniorů dá zlepšit pomocí nutričních drinků. Jedná se o nápoje obsahující základní živiny a vysoký obsah energie, obohacené o vitamíny a minerální látky potřebné k pokrytí denní potřeby výživy. Nutriční drinky je možné po poradě s lékárníkem zakoupit v lékárně bez receptu, ale může je předepsat i lékař nutricionista a to do další kontrolní návštěvy, nejdéle však na dobu 3 měsíců.

Značka Nutricia zrealizovala studii, na jejímž základě vyplynulo, že při užívání dvou 125ml lahviček enterální výživy denně se u podvyživených pacientů zlepšily hlavní sledované parametry. Pacienti přestávali mít problém vyrazit každý den na procházku, nepotřebovali tolik odpočívat během dne a necítili se tak často slabí. „Značka Nutricia, se svými produkty dětské a klinické výživy, je pro českou veřejnost k dispozici už 30 let. Za tu dobu jsme se setkali už s tisíci případy seniorů, kdy hlavní příčinou zhoršeného zdravotního stavu a celkové kvality života byla právě podvýživa. Pokud jste zpozorovali některý z příznaků podvýživy u sebe nebo u někoho ve svém okolí, neváhejte se obrátit na ošetřujícího lékaře a lékárníka,“ vyzývá Jiří Gajdoš, Head of Healthcare – Adults v Danone.