Zatímco na západ od nás psychosomatická medicína pomáhá úspěšně léčit následky pandemie, v Česku není ještě tolik rozšířená a navíc není hrazena ze zdravotního pojištění.

Lékaři, kteří se tímto odvětvím zabývají, přitom upozorňují, že na postcovidovém syndromu se z velké části podílí stres a pocit bezmoci. Výsledkem jsou často psychosomatické poruchy, přitom žádné vyšetření neukazuje na fyzické potíže. V léčbě je pak třeba zaměřit se nejen na biologické, ale také psychologické a sociální složky stonání. Například v Německu je zapojení psychosomatické léčby samozřejmou součástí léčby klasické.

Emocionální prožívání

Změny, které nastávají běžně i po jiných virových onemocněních, než je covid, mohou ovlivňovat i emocionální prožívání a schopnost snášet psychickou i fyzickou zátěž.

“V Česku se psychosomatické léčbě nevěnuje příliš velká pozornost, není dokonce ani hrazena pojišťovnami. Je tedy otázkou, jak účinně dokáže tuzemské zdravotnictví zareagovat právě na očekávatelné důsledky pandemie, které negativně ovlivňují i psychický stav lidí,“ upozorňuje MUDr. Vladislav Chvála, předseda Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP.

Země na západ od nás se přitom shodují, že se vyplatí stále více zapojovat metodu, která umí využívat i léčbu psychologických a sociálních složek nemoci. Koneckonců i samotná WHO definuje zdraví jako stav biologické, psychické i sociální pohody.

Snížení nákladů i potíží

"Po psychosomatické léčbě se výrazně snížily jak pracovní neschopnost, tak i počet návštěv u lékaře a spotřeba medikamentů, čímž se snížily náklady na jednoho pacienta o 65 procent,“ cituje závěry německých studií o zavedení psychosomatické léčby Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD. a pokračuje: „V deseti nejvěrohodnějších výzkumech, na kterých se podílely jak pojišťovny, tak i psychosomatické kliniky, se ukázalo, že se právě psychosomatickou léčbou zmenšila pracovní neschopnost o 67 procent, potřeba kontaktovat lékaře o 40 procent, nemocniční pobyty o 66 procent, užívání léků proti bolesti o 74 procent a užití psychofarmak o 50,5 procent.“

Odborná lékařská společnost pro psychosomatickou medicínu se již léta snaží, aby byla tato léčba dostupná i pro naše občany. „Psychosomatická medicína je uznávanou součástí klasické medicíny, od roku 2013 je to postgraduální obor, máme však pouze 25 atestovaných lékařů a jen málo z nich má vědecko-pedagogické tituly docent či profesor. Problémem je postoj státu, ale i České lékařské komory, protože tento typ léčby zatím odmítají začlenit do systému zdravotního pojištění,“ dodává Vladislav Chvála.

Kontakty na lékaře zabývající se psychosomatickou medicínou najdete na https://www.psychosomatika-cls.cz/pro-verejnost/sit-pracovist/