Sobectví nemusí být hanlivé slovo, i když tak zní. Sobecký bývá člověk, který se soustředí jen sám na sebe, aniž by ho napadlo, že existují i jiní lidé. Na druhém konci spektra pak stojí lidé, kteří by zase nejraději jen pomáhali druhým. Ani jedno z toho není zdravé. Popírání vlastních potřeb je znepokojující a může být stejně nebezpečné jako sobectví v druhém extrému.

Za určitých okolností je ale nezbytné, abychom se naučili být pozitivně sobečtí a mysleli sami na sebe. Bob Rosen, autor motivačních bestsellerů a specialista na osobnostní rozvoj, říká, že je naší přirozeností postarat se nejprve o své vlastní potřeby. A podle psychologů se z nás díky pozitivnímu sobectví může stát lepší člověk. Potvrzuje to i vztahová koučka Jana Řehulková. „Podstatou a základem pozitivního sobectví je fakt, že pokud máme pomáhat druhým a pečovat o ně, musíme se primárně postarat sami o sebe. Ráda tuhle myšlenku přirovnávám k situaci v letadle. Když poklesne hladina kyslíku na palubě, každý cestující musí nejprve nasadit a upevnit masku sobě, pak teprve může pomáhat ostatním, včetně těch nejbližších. K čemu by bylo, kdybychom začali zachraňovat druhé a sami se mezi tím udusili?“

Proč je fajn být sobec

Být sobecký může znamenat dvě různé věci. Jak říká klinická psychiatrička Melisa Deuter z University of Texas, výklad je dvojí: „Jeden znamená, že jste bezohledný vůči ostatním, druhý že přebíráte odpovědnost za plnění svých osobních, emočních a fyzických potřeb, a to je důležitou součástí dospělosti.“ Být pozitivně sobecký není nic, za co bychom se museli stydět. „Nejde o sobectví na úkor druhých, které ubližuje, ale o životní nutnost pečovat a starat se o sebe, být v pohodě a pak můžeme pomáhat a být platní i ostatním. Je to vlastně takové sobectví s respektem. Začíná u uvědomění si své vlastní hodnoty a sebeúcty. Jenom ten, kdo je vnitřně šťastný a naplněný, může rozdávat štěstí a radost ostatním,“ říká Jana Řehulková. Ostatně, i dalajláma radí, abychom všechno to, co si přejeme pro své blízké, zajistili a dopřáli i sobě.

Zdravá míra

Pravidlem pozitivního sobectví je nesrovnávat svůj život s životy ostatních, nesoupeřit a neškodit. K tomu je ale potřeba taky zdravá míra sebelásky. „Krásně se o sebe starat, pečovat a občas se rozmazlovat. Připustit si, že sami sobě jsme tím nejlepším kamarádem, a kdo už by se o nás měl hezky postarat než my sami. Kvalitní jídlo, spánek, zdravý pohyb, pobyt v přírodě, péče o vlastní zdraví. To všechno bychom si měli nejen dopřát, ale přistupovat k tomu zodpovědně. Stejně tak zaměstnání a práce, které vykonáváme, by měly být v souladu s naším vnitřním nastavením, přesvědčením a hodnotami, abychom za cenu výdělku neznásilňovali sami sebe a byli sami se sebou v harmonii,“ říká Jana Řehulková. V neposlední řadě je ale také důležité nastavit s pozitivním sobectvím vlastní hranice, které bychom neměli nikomu dovolit překračovat a posouvat. „Tak jako my respektujeme druhé, zasloužíme si, aby oni respektovali nás. A není důvod nechávat si v životě lidi, kteří nás nerespektují a naše hranice opakovaně překračují. Hlídejme si čas jen pro sebe, máme na něj plné právo. Stejně tak posvátné by mělo být ale i naše soukromí, místo, kde žijeme a do něhož vpustíme jen ty, které tam opravdu chceme mít,“ dodává koučka.

Hlavní výhody pozitivního sobectví

  • Budete zdravější: Sobečtí lidé mají tendenci se o sebe více starat, místo aby investovali příliš mnoho energie do potřeb druhých. Bob Rosen říká, že silné fyzické zdraví je běžnou vlastností dobrých vůdců. „Místo toho, aby trávili veškerý čas v práci, vybírají si čas i sami pro sebe. Cvičí, kvalitně se stravují, cestují.“
  • Sobečtí lidé jsou sebevědomější: Různé studie ukázaly, že když budete jednat ve vlastním zájmu, může vám to poskytnout výhody i v kariéře. „Pozitivní sobci jsou sebevědomější a méně často se vzdávají svých cílů. Nekompromisně jdou za tím, co chtějí, a nebojí se ani požádat o zvýšení platu či povýšení,“ říká Melissa Deuter. Sobečtí lidé mají snahu uspět, ale být velkým šéfem má často vyšší cíl – starat se o ostatní lidi. Ovšem pokud se nemůžou postarat sami o sebe, nemohou se postarat o ostatní. „Být pozitivní sobec je zásadní,“ říká Bob Rosen.
  • Mají lepší vztahy: Když se dokážete chovat sobecky, lidé s vámi budou hůře manipulovat nebo vás zneužívat. „Stanovení hranic znamená vědět, kde končíte vy jako osoba a kde začíná osoba druhá. Pokud neumíte myslet sami na sebe, můžete mít problém říkat ne,“ tvrdí Melissa Deuter. Chcete-li být tedy zdravý člověk, musíte být sobecký. A chcete-li mít zdravý vztah, pozitivní sobectví je zcela primární.
  • Budete šťastnější: Sobečtí lidé tráví čas aktivitami, které dělají rádi. „Máte-li dobře vyvinutý smysl pro to, kdo jste, co vás baví, a schopnost to sdělit ostatním, budete šťastnější,“ tvrdí psychiatrička Deuter. Postavit sami sebe na první místo není negativní vlastnost, je vaší povinností postarat se o sebe a získat to, co potřebujete.

Manuál pro uštvané ženy

JANA ŘEHULKOVÁ, certifikovaná koučka a vztahová poradkyně, www.janarehulkova.cz

Ve své poradně se dnes a denně setkávám s unavenými, přepracovanými, uštvanými a vyčerpanými ženami, které neustále naplňují něčí očekávání a plní řadu rolí a nároků, které jsou na ně kladeny. Chtějí být výkonné v práci, mít perfektní stav domácnosti, být skvělé mámy a dokonalé partnerky. Taky chtějí dobře vypadat a zdokonalovat se. Srovnávání s ostatními moc nepomáhá, zvláště s tím, co je k vidění na sociálních sítích. Často se stává, že cestou při naplňování očekávání ostatních ztratí samy sebe. Proto je důležité si občas připomenout, kdo jsem já, jaké jsou moje potřeby, co od života očekávám, jaké jsou moje plány a představy a jaké sny si chci plnit. A uvědomit si, že čas se nezastaví, nepočká na nás, než zajistíme a zabezpečíme komfort a pohodlný život svým blízkým, ale že musíme myslet i na sebe. Abychom neztratily radost ze společného soužití, byly režisérkami a scenáristkami vlastního života, a především se obsadily do hlavní role a byly hvězdou tohoto filmu. A nejen komparzem v příbězích ostatních.