Nadváha, nedostatek pohybu, poúrazové stavy, hormonální vlivy a stárnutí mohou způsobit bolesti kloubů. Klouby mohou bolet ale i zdravé lidi, zejména dospívající. Rychlý růst totiž může adolescentům způsobit potíže. „Kosti obecně rostou rychleji a ostatní složky jako vazy, šlachy a svaly musejí v této soutěži postupně dotahovat. Pokud se k tomu přidá i časté nadměrné zatížení při sportovních aktivitách, objevuji se potíže s osou páteře, bolestivost kolen a podobně,“ vysvětluje MUDr. Pituch.


Vždy je potřeba začít s úpravou režimu, nastavením vhodné rehabilitace a samozřejmě je zapotřebí aktivní přístup samotného adolescenta, což nebývá často jednoduché. „V těchto případech lze jako podpůrnou terapii doporučit i užívání kolagenových přípravků, ideálně těch přirozené podobě. Většinou doporučujeme tuto terapii pacientům od 12 let věku,“ dodává lékař.

Rizika těhotenství

Adaptace kloubů, páteře a hlavně svalstva, které klouby stabilizuje, na tuto změnu není v některých případech dostatečná. Proto často dochází k přetížení páteře i kloubů nosného skeletu – kyčle, kolena, hlezna a chodidel. „V období blížícího se porodu dochází také k postupnému zvýšení elasticity vaziva, které připravuje matku na porod a průchod dítěte porodními cestami. To se projeví i na kloubech zvýšením jejich nestability. Poporodní období je charakterizováno rozvojem bolestivosti kolen a zápěstí, k čemuž zase vede jednostranné zatížení matky při péči o dítě – nošení, zvedání, časté klekání. A toto zatížení není jistě malé,“ upozorňuje MUDr. Pituch.

Výsledkem je pak bolestivost, rozvoj otoků, tuhnutí a omezení rozsahu pohybu jednotlivých kloubů. Samozřejmě ve výraznější míře u kloubu, který byl již před porodem nějakým způsobem poškozen, například po úrazu, operaci a podobně. I v období těhotenství proto platí, že je potřeba klást důraz na správné složení stravy. Její pestrost a dostatečné množství je důležité pro matku i dítě. „Pro správnou balanci těla je vhodné pravidelné cvičení bez velkého skokového zatížení a se zaměřením na protažení a aktivaci i hlubokých svalů těla. Ideální se mi jeví jóga či přímo těhotenská jóga,“ radí ortoped.

Věk a osteoartróza

S přibývajícím věkem se stupňuje opotřebení kloubů a mění se integrita chrupavky, což se projevuje silnou bolestivostí v pohybu, v pokročilejších stadiích i v klidu. „S rostoucím věkem roste výskyt artrózy, heterogenního degenerativního onemocnění kloubů,“ uvádí Karel Metyš. Již kolem čtyřicátého roku života lidé začínají splácet daň za nezdravý životní styl v podobě špatného jídelníčku, kil navíc, nedostatečného pohybu anebo se na kloubech naopak podepíše nadměrná zátěž.

U diabetiků hrozí dvakrát vyšší riziko artrózy

Rizikovou skupinou jsou v tomto případě diabetici, u kterých je dvakrát vyšší riziko rozvoje artrózy v porovnání s běžnou populací. „Bolestivost kloubů a pohybového systému obecně je způsobena kombinací diabetické angiopatie a neuropatie, tedy poškozením cévního zásobení a nervového zásobení pohybového systému v důsledku diabetu,“ vysvětluje ortoped MUDr. Róbert Pituch.


Kombinace poškození cév a nervů může přispět k rozvoji bolestivých onemocnění pohybového aparátu, mezi která kromě artrózy patří syndrom karpálního tunelu, lupavý prst, zborcení nožní klenby či syndrom zmrzlého ramene. Nejdůležitější prevencí je u diabetiků udržování stabilních hodnot glukózy v krvi a přiměřené tělesné váhy. Kolísající hladiny cukru mohou způsobit poruchu výživy kloubu a jeho poškození. Stejně tak tomu je i v případě zvýšené hmotnosti.


Možnosti léčby jsou v zásadě stejné jako u zdravé populace, pouze je nutné přihlížet k samotnému onemocnění, které může přinášet řadu komplikací, mezi něž patří například zhoršené hojení rány po operačním řešení artrózy. Diabetici také mohou bezpečně užívat většinu doplňků stravy, které prospívají kloubům.

Pozor na zvýšení cukru v krvi

Výjimku představují doplňky stravy obsahující glukosamin sulfát, jejichž užívání může u diabetiků způsobit zvýšení hladiny glukózy v krvi. Před užitím jakéhokoliv doplňku stravy je vhodné poradit se s odborníkem v lékárně, konzultace s diabetologem není většinou nutná.

V léčbě je zcela zásadní úprava váhy, kila navíc totiž nadměrně zatěžují klouby, zejména ty nosné, jako jsou kolena či kyčle. Jejich opotřebení a projevy artrózy se potom mohou projevit i v nižším věku. Proto lékaři pacientům jako prevenci doporučují držet hodnotu BMI na uzdě, a pokud se již začnou bolesti ozývat, je vhodná redukce hmotnosti.

Ve všech případech platí, že pokud dochází k rozvoji bolestivosti, otoku či omezení rozsahu pohybu kloubu, je vhodné navštívit ortopedickou ambulanci. Při vyšetření specialista zhodnotí stav kloubu a lze posoudit závažnost potíží a případně nastavit terapii.