Květen už je tradičně spojován s květinovým dnem organizovaným Ligou proti rakovině v rámci Českého dne proti rakovině. Již podruhé se ovšem kvůli epidemiologické situaci prodej kytiček přesouvá na září. Letošní ročník Českého dne proti rakovině je zaměřen na nádorové onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. Nádory pohlavního ústrojí mužů jsou třetí nejčastější formou rakoviny, léčilo se s ní téměř 49 tisíc klientů VZP a na jejich léčbu bylo vyplaceno přes 1,8 miliardy korun. Mezi časté formy rakoviny také patří nádory močového ústrojí, s nimiž se loni potýkalo 31 tisíc klientů a na jejichž léčbu bylo vyplaceno přes 1,1 miliardy korun.


Prvenství v rakovině ledvin


O prevenci rakoviny kůže a o potřebě kontrol se hovoří již mnoho let a veřejnost již má povědomí o tom, jak se chránit a kde hledat pomoc. Stejně tak se podařilo dostat mnohem větší množství žen na preventivní mamografické vyšetření, které může nemoc odhalit již v počátku. V případě nádorového onemocnění vylučovací soustavy máme v Česku ještě velké mezery.


Co se týče nádorů ledvin, držíme v tomto případě nepěkné první místo v Evropě. Tuto diagnózu si každoročně vyslechne přes 3 000 pacientů. Problém je stejný jako u většiny jiných nádorových onemocnění. V prvních stadiích se u rakoviny ledvin neobjevují žádné viditelné příznaky, i proto je více než polovina případů v časných stadiích odhalena náhodně při sonografickém vyšetření zaměřeném na jiné zdravotní komplikace. Později jsou nejčastější příčinou návštěvy lékaře krev v moči nebo bolest beder.


Nádory ledvin postihují více muže než ženy, osoby starší 50 let a kuřáky. Prevence spočívá podle Národního onkologického programu ČR kromě nekouření také v udržování přiměřené tělesné hmotnosti, půlhodině pohybových aktivit denně a obezřetnosti při užívání potravinových doplňků.


Málo preventivních prohlídek

Problém je, že prevenci pacienti zanedbávají. V loňském roce absolvovalo preventivní prohlídku nejméně pacientů starších 50 let za poslední tři roky. Negativní trend lze přisuzovat pandemii covid-19. I přes výzvy lékařů, aby pacienti nezanedbávali své zdraví a na preventivní vyšetření docházeli, se jich v roce 2020 dostavilo na prohlídku přibližně o 100 tisíc méně než v roce 2019.


Přitom právě při běžné preventivní prohlídce u praktického lékaře, na kterou má člověk nárok nejméně jednou za dva roky, je možné odhalit počínající potíže s ledvinami. Ty se týkají zejména diabetiků. Proto je od roku 2016 součástí prevence také provedení laboratorního vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace. Má se provádět od 50 let věku ve čtyřletých intervalech u pacientů, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi. To jsou choroby, které mohou negativně ovlivňovat funkci ledvin. Rizikovou skupinou jsou také pacienti, kteří mají nemoci ledvin v rodinné anamnéze.


Čím dříve…

Ledviny jsou párový orgán, který je pro lidský organismus životně důležitý. Jejich hlavní funkcí je očištění krve od odpadních látek, které se z těla vylučují močí. Nemocné ledviny nebolí, z tohoto důvodu je prevence velmi důležitá. Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikovaná, tím jednodušší je následná léčba a snižuje se i potenciální riziko přidružených chorob. Začínající nemoc ledvin může odhalit právě laboratorní vyšetření moči a krve. Pokud vznikne podezření na onemocnění ledvin, je pacient předán do urologické anebo nefrologické péče.


Pokud přeci jen dojde k poškození ledvin a selhání jejich činnosti, je životně důležité jejich funkci nahradit. K tomu je určena dialýza. Počet klientů VZP, kteří musí podstupovat tuto metodu ať už v dialyzačních střediscích, nebo ve vlastním sociálním zařízení, se v uplynulých třech letech pohybuje na úrovni šesti tisíc.


Jednou z variant, jak obnovit funkci ledvin, je transplantace. Ledviny jsou vůbec nejčastěji transplantovaný orgán. Tento zákrok ovšem není vhodný pro všechny pacienty s jejich sníženou funkcí či selháním. V České republice v roce 2020 podstoupilo transplantaci ledvin celkem 221 klientů VZP ČR a náklady na jejich léčbu činily 152 milionů korun.


VZP svým klientům doporučuje, aby právě v době pandemie neopomíjeli preventivní vyšetření ledvin. V době výskytu onemocnění covid-19 je prevence onemocnění ledvin velmi důležitá, a to i když klienti nespadají do výše uvedených rizikových skupin a jsou mladší 50 let. Je vhodné dodržovat obecná doporučení pro zdravý životní styl, nezapomínat na dostatečný příjem tekutin a chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři.