Bolesti kloubů, ztuhlost, zarudnutí, otok, lokální změna teploty… To vše může poukazovat na onemocnění revmatoidní artritidou, které obvykle postihuje klouby prstů a ruky či kolena, ale i jiné klouby v těle, mnohdy jich zasáhne i více najednou.

Zatímco artróza je nemocí související s opotřebením kloubů, revmatoidní artritida může vzniknout v kterémkoli věku, nejčastěji se však objevuje mezi 35. a 50. rokem. Jde o autoimunitní onemocnění kloubů, které postihuje přibližně 0,5–1 % populace, v České republice to znamená až 100 tisíc pacientů. „Jde o chronické autoimunitní onemocnění charakterizované symetrickým zánětem kloubů nejasné etiologie čili příčiny,“ vysvětluje ortoped MUDr. Róbert Pituch.


Přesný původ onemocnění není doposud zcela znám, velký podíl na jeho propuknutí mívá však genetika. „Dědičná je predispozice k onemocnění a jejímu spuštění. Pak může k revmatoidní artritidě docházet například po proběhnuté infekci, nejčastěji virové,“ upozorňuje MUDr. Pituch, co bývá spouštěcím mechanismem nemoci.


Imunitní porucha


Významnou roli při vzniku revmatoidní artritidy hrají imunitní pochody. „Jedná se o proces, kdy imunitní systém napadá vlastní buňky na podkladě špatného rozpoznání buněk dle jejich povrchových znaků. Nejčastěji napadá buňky kolagenu a způsobuje zbytnění kloubní výstelky a tím poškozuje kloub. Zjednodušeně se jedná o zánětlivý proces v kloubu, provázený otoky, náplní a bolestivostí kloubů, který má kolísavý průběh,“ objasňuje MUDr. Pituch, co se v kloubech děje při revmatoidní artritidě. Dlouhodobě pak může vést až k destrukci a deformitě kloubu.

„K prevenci lze uvést zdravý životní styl. Správné zatížení kloubů, udržování aktivity svalstva a metabolismu kloubu. Podpůrná suplementace pro poškozenou chrupavku je jistě vhodným preventivním prostředkem, ne vzniku, ale samotného průběhu nemoci,“ radí ortoped Pituch.


Revma mají častěji ženy

Revmatem podle statistik trpí častěji ženy, a to 2–3× více než muži. Mezi první projevy artritidy patří typická ranní ztuhlost. K ní se později přidává bolest, prohřátí a otok nejčastěji drobných kloubů končetin, které jsou citlivé na pohmat. Postižené klouby omezují pacienta v pohybu, s postupujícím zánětem se deformují, což může skončit až trvalou invaliditou.


Artritida sice postihuje primárně klouby, může ale zasáhnout i jiné části těla – kůži, oči, plíce nebo ledviny. Významně také zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Je rovněž spojena s vyšší úmrtností a udává se, že nemocným zkracuje život v průměru o 10 let.

Léčí se jen zlomek nemocných

Revmatoidní artritidu nejde vyléčit, včasnou diagnózou lze ale zahájit léčbu, která pomůže zpomalit postup nemoci a zabránit trvalým následkům. Léčba by měla být komplexní a zahrnovat jak farmakologické, tak i nefarmakologické postupy. Mezi ně patří především úprava životního stylu, pravidelné cvičení, které pomůže zachovat pohyblivost kloubů, a vhodné je i používání ortopedických pomůcek. Z farmakologických postupů představují v posledních letech významný přínos v léčbě především biologické léky.

Problém ale je, že i když jsou k dispozici nejnovější léky, stále se v 55 specializovaných centrech pro biologickou léčbu nemocných s revmatoidní artritidou léčí pouze 6–7 potřebných. „To znamená, že více než 90 procent pacientů se pohybuje mimo centra, a na ty se musíme v následujících letech soustředit. Cílem pro nejbližší roky by mělo být navýšení na alespoň 10 procent,“ říká farmakoekonom MUDr. Tomáš Doležal.

Stávající centra jsou přetížena, neberou už nové pacienty, a pokud ano, prodlužují se čekací doby na prohlídky. Ke zlepšení by chtěla přispět i Revma mapa, kterou ve spolupráci s největší českou zdravotní pojišťovnou VZP sestavuje pacientská organizace Revma Liga. „Chceme, aby pacienti nemuseli cestovat desítky kilometrů k nejbližšímu, a navíc přetíženému revmatologovi. Nelíbí se nám ani fakt, že o 80 procentech pacientů s revmatoidní artritidou pořádně nic nevíme, protože nejsou ani v registru, ani ve specializovaných centrech,“ říká Edita Müllerová, předsedkyně Revma Ligy ČR, a připomíná, jak důležité je, aby se pacient dostal do péče odborníka včas. To se ale neděje. Více informací na www.revmaliga.cz.