Naučit se hospodařit s penězi není zas tak složité. Stačí k tomu jen trochu času a přemýšlení. A pak ještě tužka, papír a kalkulačka. „Alespoň jednou za měsíc si vyčleňte celý večer a sedněte si k počtům. Vydělané peníze je třeba utrácet kontrolovaně,“ říká Kateřina Hrudníková. Ta je manažerkou programu Abeceda rodinných financí, v jehož rámci se konají po celé republice bezplatné semináře na téma, jak hospodařit s penězi a předejít dluhům.

Zaprvé si sepište a sečtěte všechny čisté příjmy domácnosti. Vytvořte si seznam čistých měsíčních příjmů všech členů domácnosti – mzda/plat, dávky, příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu... Příjmy za delší období přepočítejte na příjmy za měsíc.

Zadruhé sepište seznam všech měsíčních výdajů domácnosti. Nejdříve se věnujte pevným výdajům, které máte smluvně podložené – nájemné, elektřina, voda, plyn, odpad, poplatky za televizi a rozhlas, splátky úvěrů, bankovní poplatky, pravidelné spoření...

Výdaje hrazené čtvrtletně či pololetně opět přepočítejte na měsíční sumu. K tomu přidejte seznam kolísajících výdajů za nákupy potravin, drogerie, léků, oblečení, knih, časopisů. Dále za služby – čistírna, kadeřník…, za dopravu – pohonné hmoty či jízdné, parkovací karta, povinné ručení. A nezapomeňte na výdaje na děti, dárky, zábavu, kulturu.

Nešvindlujte

„Buďte pozorní a nezapočítejte některou položku dvakrát, to se občas stává. Zaokrouhlujte spíše nahoru, tím vytváříte rezervu. Buďte k sobě upřímní, nad ničím nemávejte rukou,“ radí Kateřina Hrudníková.A nezapomínejte na koníčky.
Potřebujete je pro svůj život stejně jako bydlení. Pokud máte rozpočet napnutý, snižte tuto částku na přechodné období až do stabilizace vaší finanční situace.

Na závěr pak porovnejte rozdíl mezi příjmy a výdaji. Zjistíte snadno, jaký typ rozpočtu obhospodařujete. Pokud jsou příjmy větší než výdaje, máte přebytkový rozpočet a je dobré si dělat úspory. Můžete si uspořit třeba na dovolenou nebo na nějakou novou věc do domácnosti, po které toužíte už léta. Vypočtenou výši úspor se naučte pravidelně odkládat stejně, jako platíte výdaje na bydlení. Nečekejte až na konec měsíce, zda nějaké peníze tzv. zbudou. Rezervy tvořte pravidelně. Pokud ovšem jsou příjmy nižší než výdaje, jste v deficitním rozpočtu. A pak nezbývá nic jiného než některé položky z rozpočtu zcela vyškrtnout. Potřebujete se dostat do plusu.

Zapisujte vše

Nemáte-li přehled, za co utrácíte, čeká vás trochu více práce. Zapisujte všechny výdaje po dobu minimálně jednoho měsíce. K tomu, aby údaje odrážely skutečnost, se musí jednat o typický průměrný měsíc. Takže si uschovejte účtenky z pokladen, potvrzení z bankomatů, došlé faktury, částky za obědy a útratu v práci. Kupte si třeba malý školní sešitek, noste ho s sebou a výdaje zapisujte ihned, nebo použijte diář, buď klasický papírový, nebo v mobilu.

Do správy rodinných financí zapojte všechny členy domácnosti. Kupte si třeba pěknou krabici a do té všichni účtenky vkládejte, ať je máte pohromadě. Zpočátku sčítejte vše jednou za týden. Časem vám však bude stačit měsíční sledování. Přes měsíční rodinný rozpočet se brzy dostanete k ročnímu a dlouhodobému sledování finančních cílů a snů.

ZDROJ: časopis Vlasta, abecedarodinnychfinanci.cz pracezeny.cz