Jste první žena v čele Sokola. Musela jste někdy mužům něco dokazovat?

Mám-li být upřímná, musela jsem světu mužů přivyknout. Sportovní prostředí se všeobecně týká spíše mužů. A musím pravdivě přiznat, že počátky spolupráce nebyly jednoduché. Ale zvykli jsme si vzájemně na způsob chování, vyjadřování, přístup k věcem – někdy i k velmi nepříjemným problematikám. Dnes ani nevnímám, že jsem žena a že jednám s muži. Prostě jednáme o tématech. I když někdy ženský element může být prospěšný.

V čem konkrétně?

Ženy jsou více otevřené diskusi, nepoloží problém na stůl se slovy, takhle to bude a dál se o tom nebudu bavit. Samozřejmě i já jsem za tu dobu změnila trochu způsob jednání. Ale když chce člověk v nějakém prostředí vyjít, musí se v dobrém slova smyslu i přizpůsobit.

Jaké jsou vaše nejsilnější zbraně, pokud jde o šéfování Sokola? Prý jste systematická, diplomatka a máte skvělou paměť…

Asi ano, to by měli posuzovat jiní. V práci jsem rozhodně systematická a hodně si pamatuji. Bohužel někdy až na škodu a ne vždy je to oceňováno. Souvisí to s tím, že jsem v Sokole dlouho, více než dvacet let, prošla jsem lecčím. Nejsem skokan, začínala jsem od funkcí řadového zaměstnance přes statutární orgány až ke starostce. Mám manažerskou funkci, jsem volená hnutím a jsem i zaměstnanec spolku. Je to dennodenní manažerská práce. Samozřejmě že je třeba do ní vkládat hodně empatie, znát své lidi a mít dobrý pracovní tým kolem sebe. A tenhle tým nyní již mám. Jsem ráda, že se mi povedlo takovou skupinu sestavit, že se našli lidé, kteří posunují činnost Sokola ohromnými kroky dále a že i díky těmto mým spolupracovníkům se posunuji také já jako člověk.

Poslední rok jsme žili s pandemií, jaký ten rok pro Sokol byl? Tělocvičny zavřené… Fungoval taky online?

Ano, samozřejmě. Sokol byl vždycky, a na to jsem neuvěřitelně pyšná, v první linii. (Rozhovor vznikal na jaře 2021 - pozn.redakce). Nečekal, až co bude. Možná tolik nekřičíme, nejsme tolik slyšet, ale uvnitř naší komunity prostě děláme to, co je potřeba. To, čím si procházíme, by nikdo před rokem a půl nečekal, ani nikoho nenapadlo, že může taková situace nastat. Je to dané i tím, že člověk má občas pocit, že může úplně všechno, a pak cosi nad námi nám ukáže, že tomu tak není. A my se s tím musíme vyrovnat, a někdy to hodně bolí. Nicméně Sokol funguje dál, od samého začátku pandemie na jaře loňského roku. Na YouTube máme návodová cvičení, jak správně cvičit, protože správnost cvičení je jeden z nejdůležitějších aspektů pohybu. Také je na každém, aby se donutil začít a odhodlal se cvičit i sám doma. Ty cviky už mají k dnešku přes dva miliony zhlédnutí. Číslo vnímám já osobně jako vizitku, že jsme neusnuli a že to děláme dobře.

Sokol patří mezi největší sportovní organizace, v čem je jeho mimořádnost?

Především v tom, že stojí na třech pilířích – nevýkonnostní sport, sport pro všechny, výkonnostní sport, v němž máme skvělé sportovce, včetně olympioniků, a pak společensko-kulturní aktivity. Poslední oblast se zásadně odlišuje od všech ostatních sportovních organizací. Faktem je, že ta společensko-kulturní část zahrnuje i péči o naše „rodinné stříbro“, tedy dokumenty, předměty, archiv. Oblast nevýkonnostního sportu zahrnuje sporty jako každé jiné, jen nejsme zcela „zapřaženi“ v onom výkonu. Cvičíme, sportujeme pro radost v určitém kolektivu, s lidmi, se kterými se pravidelně stýkáme a kteří vyznávají stejné hodnoty. V tom je jedinečnost, mimořádnost. Kontakt, propojení všech generací. Sokol funguje v celé šíři spektra lidského života, od nejmenších dětí až po seniory. Málokterá sportovní organizace se věnuje tolik seniorům jako my.

Sokolské hodnoty měly vždy velkou váhu. Lze je nějak zakomponovat do života 21. století?

To jsem ráda, že jste mi tuhle otázku položila. V roce 2019 jsme měli sjezd, kde jsme představili nový programový dokument Sokol 2030, ve kterém říkáme, co chceme se Sokolem udělat, jak ho modernizovat a kam ho chceme dostat. Prvotní výstupy jsou vidět ihned. Máme nový web, vlastní písmo Tyrš a Fügner, které dělal velmi známý typograf Vojtěch Říha. Komplexní rebranding tvořilo studio Dynamo Design. Myslím, že máme na co být hrdí. Zabýváme se více současností. Historie je jedna stránka spolku, vážíme si jí, uchováváme ji v hluboké úctě, ale současná doba a budoucnost, to je náš směr. V našem spolku chybělo jakési moderní shrnutí toho, oč se snažíme. Přejeme si hodnoty, které vyznáváme, sdělovat současnou mluvou, tedy je transformovat do řeči 21. století.

Sokol je tady sto šedesát let. Jak zvýšit jeho atraktivitu?

Chceme nabídnout zajímavá odvětví sportu, vytvářet podmínky, tedy odpovídající infrastrukturu, nabízet zajímavou činnost, to je alfa a omega. Například v Jihlavě se zdálo, že se ztrácí zájem o gymnastiku. Tamní sokolové našli způsob a propojili gymnastiku s parkúrem. A najednou měli zase plno. Jednoduše, spojovat zdánlivě nespojitelné.

Vadí vám, když někdo ještě dnes řekne, že Sokol je upažování v trenýrkách?

Na to jsem přímo alergická! Sokol nejsou jen prostná. Mezi širokou veřejností přežívá cokoliv. Když se někdo o něco nezajímá, žije ve své představě, často mylné. Kdo chce, tak zjistí, že to tak dávno není. Sport pro všechny znamená, že provozujeme všechna odvětví sportu, ale v nevýkonnostní podobě. Vždyť ne všichni mají dispozice fyzické, aby dosáhli na nejvyšší mety, aby mohli soutěžit. Někteří zase preferují spíše studium. Mnohem důležitější je, že sport dělají, že se hýbou. Vrcholový sport je náročný a je třeba mnoho předpokladů. A když někdo nechce sport dělat vrcholově, jsme tady pro něj my. Ale současně je tu Sokol i pro to, aby vytvářel základnu pro talenty, kteří se pak mohou dále rozvíjet a případně se přesunout do výkonnostního sportu.

Jak jste se vy dostala do Sokola? Chodila jste tam cvičit?

Můj dědeček byl náčelníkem v Sokole. Já sama, jakožto hyperaktivní dítě, jsem dělala různé sporty a prošla jsem jich vícero. Dodnes sportuji, i když nyní již velmi omezeně.

Prý jezdíte na inline bruslích a střílíte…

Střelba pro mě znamená soustředění a vypuštění všeho z hlavy, a to mi dělá dobře. A na těch bruslích jezdím ráda po rovinkách, dívám se kolem sebe... Mám taky ráda turistiku, člověk si při tom v hlavě srovná spoustu myšlenek.

Nemohu nezmínit symbol Sokola, Tyršův dům… Nádherná budova. Považujete péči o ni za odkaz předků, na který se nesmí zapomenout?

Jednoznačně ano. To, co dokázali naši předkové, vystavět tenhle skvost českého sportu, to je úžasné. Musíme o něj pečovat a v současnosti jsou opravdu nutné zásadní opravy. Začali jsme se rozhlížet, s kým spolupracovat, a jsme vděční, že je to i pan architekt Josef Pleskot. I pro něj je to velká výzva. Už teď máme model a je připravené, co bychom si přáli. Pracujeme na definitivní podobě. Ale je to běh na dlouhou trať, výzva pro všechny.

V roce 2024 bude další všesokolský slet, už se připravujete? Není brzo?

Kdepak, není brzo. Šestileté období, které mezi slety existuje, má svůj důvod. Pro činovníky jsou to dvě volební období. Většinou jsou první dva až tři roky určené především k rozvoji spolku směrem dovnitř, třetí a čtvrtý rok je již třeba přemýšlet o sletu a poslední rok už je intenzivní příprava sletu. Takže teď již začínáme vypisovat výběrová řízení na skladby…

Ty vybíráte vy?

Kdepak, výběr provádí tým odborníků. Lidé, kteří tomu rozumí. Do této oblasti bych si nedovolila zasahovat. Má role je zcela jiná, zajistit finance, místo konání a celou logistiku. Již teď přemýšlíme o mottu, které by mělo slet provázet. Promýšleli jsme linku, která bude protínat celý slet, obdobně jako v roce 2012, kdy bylo 150. výročí založení spolku, či v roce 2018, kdy bylo 100. výročí samostatnosti naší republiky.

Byla jste u dvou sletů, jaké to je, sledovat z tribuny to nadšení? Vy sama jste někdy cvičila?

Ne, já jsem na sletech necvičila. Ale slety silně prožívám. I mně ukápne slza, tomu se člověk neubrání. Do poslední chvíle je to neuvěřitelné napětí, protože víte, co se má dít, víte, jak má vše vypadat. Vždy je ustaven Sletový tým, v uplynulých dvou sletech jsem v jeho čele stála jako předseda týmu. Velmi dobře tedy vím, jak do sebe vše má zapadnout. Takže do poslední chvíle je člověk napjatý jako tětiva. A když zazní poslední tóny poslední skladby, vše skončí a ozve se potlesk, je to neuvěřitelné štěstí. Všechno ze mě spadne a zůstane ohromná radost a zadostiučinění, že vše mělo smysl.

Nevadí vám, že lidé stále srovnávají slety se spartakiádou?

Vůbec, já jsem v tom tolerantní. Myslím, že nadšení, ať už z důvodů jakýchkoli, bylo všemožně podporováno. Já si ovšem novodobých sletů cením z jiných důvodů. Lidé, kteří tam jsou, to dělají zcela dobrovolně, bez „musu“. Nemají za to ani náhradní volno, ani příplatky a placené dovolené! Naopak, do přípravy a provedení skladeb vkládají všechno, platí si cvičební úbory, ubytování, berou si ve svých zaměstnáních na slet dovolenou. Je to pro ně pocta a radost, a nejen ten samotný týden v Praze, ale i oblastní slety. To, že se dokážou secvičit během čtyř dnů v Praze na obrovském stadionu, to je téměř neuvěřitelné.

Kdo mívá na sletech největší úspěch?

Těžko vybírat, každá skladba je jedinečná, dětské i dospělých. Avšak Věrná garda – naši senioři – sestry a bratři sokolové, k té cítím vždy ohromnou úctu. Na posledním sletu byla řada cvičenců, kterým bylo přes 90 let! A seniorů přes 80 let – těch je spousta. Považují to za čest, že se mohou sletu zúčastnit, a to mě nesmírně dojímá.

HANA MOUČKOVÁ

HANA MOUČKOVÁ

• Nedávno oslavila šedesátiny.

• Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.

• Od roku 1993 pracovala v investorsko-realitním oboru.

• Od roku 1999 byla vedoucí Majetkosprávního oddělení České obce sokolské (ČOS).

• Od roku 2004 je členem statutárního orgánu ČOS.

• V roce 2011 se stala první ženou v čele sokolského hnutí od jeho vzniku v roce 1862.

• V roce 2019 získala medaili I. stupně Za zásluhy o stát v oblasti výchovy.

• Na konci roku 2018 byla vyhlášena osobností ČEŠI ROKU 2018.

• V roce 2019 a 2020 získala ocenění TOP ŽENY ČESKA v oblasti veřejné sféry.

• Jako starostka „dohlíží“ na téměř 1100 tělocvičných jednot, Sokol má přes 160 tisíc členů (57 % dospělých a 43 % mladších 18 let), kteří působí v 5648 oddílech.

• Celkově se o členy stará 8719 trenérů a cvičitelů. Sokolové cvičí v 907 tělocvičnách a na 971 venkovních hřištích.