Klasickou sklerózu si spojujeme spíše se seniorským věkem. Roztroušenou sklerózou, které pacienti říkají „ereska“, naopak trpí spousta mladých lidí. Průměrný věk, ve kterém se dříve zcela zdravý a silný člověk dozví tuhle diagnózu, je 29,5 roku. Toto zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, v němž se uplatňují tzv. autoagresivní imunitní mechanismy, kdy imunitní systém bojuje proti některým molekulám vlastního nervového systému, jako by to byl nepřítel, je bohužel v dnešní době nevyléčitelné. Ovšem díky pokroku medicíny a farmakologie s ním lze řadu let vést normální život. Důležité je rozpoznat nemoc co nejdříve a začít ji včas léčit.

Jak se nemoc projevuje?

Projevy roztroušené sklerózy se liší případ od případu. Záleží na tom, jaké konkrétní místo v mozku a míše utrpělo poškození neuronů. V důsledku tohoto poškození nemohou být správně přenášeny signály mezi mozkem a zbytkem těla. „Roztroušená skleróza se projevuje poruchami zraku, motorickými problémy, poruchami chůze, poruchami koordinace pohybu, dvojitým viděním, poruchami citlivosti, poruchami svěračových funkcí. Často ji provází únava a úzkost nebo deprese. Spouštěčem nemoci může být infekce nebo velký stres,“ říká prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., neuroložka z pražského centra při VFN. Kromě rozdílných projevů nemoci je u lidí s roztroušenou sklerózou také velmi individuální samotný průběh onemocnění. V některých případech je jeho vývoj pomalejší a přechod do další fáze trvá řadu let. U jiných má však rychlý spád a může vyústit v invaliditu, přičemž mnoho nezmění ani ta nejmodernější léčba, která je dnes k dispozici. Roztroušená skleróza je v současné době celosvětově nejčastějším progresivním neurologickým onemocněním u mladých dospělých.

Je třeba zahájit léčbu včas

První fáze roztroušené sklerózy se nazývá relaps-remitentní a je nejlépe ovlivnitelná léčbou. Jde o její nejčastější formu, u které se střídají ataky, kdy pacient projevy nemoci pociťuje, a klidová období, kdy se cítí být často v pořádku. K dispozici je léčba akutní, která se využívá při každém projevu onemocnění, a dlouhodobá, jež se snaží zpomalit celkový průběh nemoci, zmírnit počet projevů a předejít invaliditě. V České republice funguje síť 15 neurologických center se specializací na roztroušenou sklerózu, kde se odborníci starají až o 22 tisíc pacientů. Unikátní je také nařízení vlády, podle kterého musí být nově diagnostikovaným pacientům podána léčba nejpozději do čtyř týdnů od její indikace, což významně přispívá k včasnému podchycení nemoci.

Příčiny vzniku nejasné

Jako samostatné onemocnění byla roztroušená skleróza poprvé popsána v roce 1860. Přesto o příčinách jejího vzniku nemají lékaři stále zcela jasno. Roli určitě hrají genetické dispozice. Blízcí příbuzní pacienta s roztroušenou sklerózou nesou riziko 1 : 100 až 1 : 50, že se u nich choroba vyvine. U jednovaječných dvojčat je pravděpodobnost dokonce 1 : 3! Asi 80 procent nemocných však nemá nejbližší příbuzné s touto chorobou, takže nejde o striktně dědičnou chorobu. Kromě genetické dispozice je dalším rizikovým faktorem Epsteina-Barrové virus, kouření, obezita, nedostatek vitaminu D, a dokonce prý i roční období narození. Až čtyřikrát častěji trpí tímto onemocněním ženy. Z dosavadních studií vyplývá, že se „ereska“ vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách.

Medicína nikdy nespí

Dobrou zprávou pro všechny nemocné je fakt, že v současné době jde o nejdynamičtěji se vyvíjející odvětví neurologie, kdy každý rok přibývají nové moderní léky, které jsou velmi účinné a postiženým mohou zásadně změnit život. To s sebou nese i velké možnosti pro lékaře – mohou vybrat pacientům lék, jenž je pro ně nejvhodnější. Díky těmto možnostem se daří nemoc účinně brzdit a mírnit tak i její dopady na životy jedinců s touto diagnózou. Někteří pacienti mohou dosáhnout stavu relativního klidu onemocnění, kdy nejsou omezeni v základních životních aktivitách a mohou vést plnohodnotný život. Jde o to minimalizovat rizikové faktory, které jsou ovlivnitelné, pracovat na své psychické i fyzické kondici. Pravidelné cvičení ovlivňuje pozitivně imunitní systém. Je také třeba pečovat o svůj mozek, omezit příjem alkoholu, přestat kouřit a upravit váhu. Velká část odpovědnosti za to, jak se pacientovi bude dařit, proto leží na něm. V posledních pětadvaceti letech se možnosti léčby dramaticky zlepšily, roztroušená skleróza sama o sobě většinou nevede ke smrti, život pacienta ztěžuje komplikacemi a zhoršující se invaliditou až v posledních stadiích nemoci.

Rozsviťme Českou republiku

Rozsviťme Českou republiku

V pondělí 30. května se u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy koná v Kateřinské zahradě v Praze akce s názvem Rozsviťme Českou republiku.

Půl hodiny před polednem začnou pacienti trpící roztroušenou sklerózou sázet slunečnice jako symbol jejich propojení s rodinami, přáteli, lékaři a dalšími.

„Dlouhodobě se snažíme rozšířit povědomí o roztroušené skleróze a novým pacientům ukázat, že na svou nemoc nejsou sami. Tématem letošního ročníku je proto propojení. Květiny také symbolizují naději. S očekáváním pozorujeme, jak se neustále vyvíjí léčba RS, a tím se pacientům otevírají dveře do lepší budoucnosti,“ říká Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který akci pořádá. Na akci se kromě sázení slunečnic mohou lidé zúčastnit i odborných přednášek zaměřených na léčbu RS a dozvědět se také o nejnovějších metodách rehabilitačních cvičení.

Více informací na www.nfimpuls.cz