Vůbec není pochyb o tom, že rozvod je pro děti devastující záležitost. Mimo jiné i proto, že si z něj odnesou pokřivený obraz partnerství, na kterém pak staví svoje romantické naděje i strachy. V některých případech se ovšem děti nejen dobře přizpůsobí nové situaci, ale dokonce si díky těmto prožitkům pak dokáží zařídit zdravý a spokojený vztah pro sebe. Jakkoliv nepravděpodobně to zní.

Psycholog David Mahl zpovídal pro svou vědeckou práci zveřejněnou v časopise Psychology Today (zde) osmadvacet vysokoškolských studentů pocházejících z rozpadlých rodin a ptal se jich, jak rozvod jejich rodičů ovlivnil jejich vztahy, a zjistil, že se jeho respondenti dělili na tři skupiny. Ti, kterým říkal „kopírovači“, opakovali dysfunčkní vzorce chování z manželství svých rodičů a platili za to konflikty ve svých vztazích. Takzvaní „bojovníci“ byli opatrní, moc nikomu nevěřili a nevěděli, co přesně od partnera chtějí a očekávají. Což je sice občas dovedlo do spokojeného vztahu, ale přes mnohá úskalí a komunikační omyly. Ale byla tu ještě třetí skupina, Mahl jim říkal „smíření“, ti se aktivně snažili poučit z chyb svých rodičů a jejich vztahy byly pak úspěšnější.

Zůstaňte si blízcí

Příslušnost k jednotlivé skupině vyplývala z toho, jaké vztahy měli mladí lidé se svými rodiči po jejich rozvodu. Kopírovači měli ke svým rodičům docela blízko, ale moc nechápali, co se mezi nimi vlastně stalo a jaké problémy v manželství měli. Nikdy s nimi o to nemluvili, možná proto, že je chtěli chránit.

Bojovníci se svým rodičům po rozvodu vzdálili, protože od nich neměli žádnou podporu ani vysvětlení. Proto si nakonec sami nebyli jistí, podle čeho se řídit ve vlastních vztazích. Rodiče prostě usoudili, že to není věcí jejich dětí a že by se prostě měly smířit se situací bez vysvětlení.

Smíření si zůstali s rodiči blízcí a jejich rodiče také ve většině případů navázali nové, spokojené vztahy. Tento pozitivní vzor pomohl smířeným v jejich milostném životě nastavit zdravé hranice a vybudovat funkční vztah.

Neopakují chyby

Doktor Mahl ze svého výzkumu vyvodil, že rozvod rodičů tedy může za určitých okolností dětem pomoci být v dospělosti šťastní, ale jenom tehdy, pokud je rodiče, oba rodiče, během rozvodu a po něm podporují a jsou si s nimi blízcí. „Rodiče by měli svým dětem vysvětlit, co se s jejich manželstvím stalo – samozřejmě adekvátně jejich aktuálnímu věku,“ říká psycholog. „Sníží se tak riziko, že děti chyby svých rodičů zopakují. Nakonec je tedy zase jako obvykle klíč v komunikaci.“

Hledat na rozvodu dobré stránky je nevděčná práce, ale je potřeba přiznat, že se tu a tam najdou. Takže pokud existuje způsob, jak zařídit nejen dětem, ale i sobě lepší budoucnost, měli bychom ho vyzkoušet. Pokud hrozí, že z vašich dětí budou Kopírovači, začněte jim lépe vysvětlovat, co se doma děje – protože před traumatem je paradoxně lépe ochráníte, když nebudou mít pocit nejistoty a bezmoci. A jestli se bojíte, že byste do života mohli vyslat Bojovníky, uvědomte si, že váš rozvod je i záležitostí vašich dětí, a pokud budou teď lépe vědět, co se děje, budou to lépe vědět i ve vlastních vztazích.