Výživa a produktivita práce

Výše uvedené tvrzení by se dalo krásně obrátit. Pracujeme tak, jak jíme. To znamená, že strava má mnohem důležitější dopad na pracovní výkon a produktivitu než si většina z nás uvědomuje. Není žádné tajemství, že náš trávicí systém spotřebovává energii, aby mohl efektivně fungovat. Proto má smysl věnovat zvýšenou pozornost tomu, co jíte, když se snažíte podat co nejlepší pracovní výkony. Jíst až moc nebo jíst nesprávné potraviny během pracovního dne může vaší produktivitě vážně uškodit.

Sacharidy mohou zabíjet produktivitu

Sacharidy jsou nezbytnou součástí zdravé výživy, ale ne vždy jich potřebujeme tolik, kolik jich přijímáme. Pokud jde o pracovní den, mnohé studie prokázaly, že nadbytek sacharidů může doslova zabít produktivitu práce. Potraviny bohaté na sacharidy způsobují, že tělo produkuje spoustu inzulinu, který „zaplavuje“ mozek hormony, jako je serotonin a tryptofan. A tryptofan je spánkový hormon, který je nejčastěji spojován se slovem „zdřímnutí“. Když ho máme přebytek, chce se nám spát. Večer je to dobře, ovšem během dne, kdy musíme pracovat, už to taková sláva není.

Nízká hladina cukru v krvi = nízká sebekontrola

Schopnost vytrvat u nějakého konkrétního pracovního úkolu je přímo spojená s vůlí. Nedávné studie naznačují, že schopnost odolávat pokušení a dělat v určité chvíli právě jen tu věc, kterou musíme, souvisí s hladinou glukózy v těle. Pokud máme velmi nízkou hladinu cukru v krvi, cítíme se unavení a hůře se soustředíme. K nízké hladině cukru dochází tehdy, když téměř nejíme. Nedávno publikovaná studie v Personality and Psychology Review dokonce uvádí, že „glukóza poskytuje energii téměř pro všechny mozkové činnosti a je pravděpodobné, že zvláště sebeovládání je závislé na glukóze“. Jinými slovy, budeme-li mít nízkou hladinu cukru v krvi, nebudeme mít silnou vůli pokračovat v plnění pracovního úkolu.