Ledviny jsou poměrně malý orgán, nicméně odvádějí obrovskou práci. Jsou zodpovědné za odstraňování odpadu a přebytečné tekutiny z těla, má se za to, že hrají zásadní roli v dlouhodobé kontrole krevního tlaku, pomáhají regulovat hladinu sodíku. Pomáhají také s aktivací vitaminu D, který ovlivňuje metabolismus vápníku, čímž přispívají ke zdraví a pevnosti kostí. Odhalení poruch těchto činností však nezřídka bývá komplikované.

„Onemocnění ledvin je zrádné tím, že se neprojevuje bolestí, která by člověka upozornila, že se v jeho těle něco děje. Obtíže vyplývající z poruchy ledvin pocítí až ve velmi pokročilém stadiu onemocnění, kdy jejich funkce klesne přibližně na jednu čtvrtinu. To je zrádné. U 40 procent českých pacientů se zjistí onemocnění ledvin až ve chvíli jejich selhání, kdy potřebují dialýzu. Do té doby o své nemoci vůbec neví,“ říká doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D., zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči, vedoucí Dialyzačního a metabolického oddělení IKEM.

Cukrovka – bič na ledviny

Zásadní rizikové faktory pro vznik ledvinového onemocnění jsou známé: nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka… Diabetes patří mezi nejvýznamnější, neboť každý druhý člověk s cukrovkou má nějakým způsobem poškozené ledviny. Experti varují, že řada pacientů neví nejen o tom, že jim správně nefungují ledviny, ale ani o tom, že mají cukrovku.

„Prvním signálem, že ledviny jsou poškozené, může být bílkovina v moči. Tu zpravidla objeví praktický lékař při preventivní prohlídce nebo při sledování nemocných s diabetem. Sice to hned neznamená komplikace a sníženou kvalitu života, ale je to varování, že je nejvyšší čas dostat diabetes, krevní tlak a další nemoci v co největší míře pod kontrolu,“ upozorňuje na komplikace neléčené cukrovky MUDr. Barbora Doležalová, diabetoložka z INTENDIA kliniky.

„Přítomnost bílkoviny v moči znamená zvýšenou prostupnost filtru v ledvinových klubíčkách. U diabetu 2. typu pak po nějaké době v důsledku poškození tohoto filtru dochází i k nedostatečnému očišťování krve a eventuální nutnosti náhrady funkce ledvin dialýzou nebo transplantací,“ vysvětluje prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, přednosta Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Poškození v důsledku diabetu může zajít tak daleko, že ledviny začnou úplně selhávat. „V tom případě nemá pacient jinou možnost než absolvovat transplantaci ledvin, a pokud to není možné, tak je odkázán na dialýzu,“ říká prof. Tesař. Zrádnost choroby podle něj tkví i v tom, že hrozí trvalé poškození ledvin: „Donedávna jsme se domnívali, že poškození je nevratné vždy, ale ukazuje se, že díky moderním lékům lze v úplně počáteční fázi onemocnění následky zvrátit. I proto je klíčové, aby pacient dbal na prevenci, a o diabetu a diabetickém onemocnění ledvin se dozvěděl co nejdříve.“

Pozor na tlak

Podobně jako cukrovka i krevní tlak a onemocnění ledvin bývají úzce propojené, přičemž hypertenze může být jak příčinou, tak i komplikací spojenou s poruchou fungování ledvin. Ani o přítomnosti vysokého krevního tlaku přitom značná část populace netuší. Ten ale časem může poškodit cévy a důležité orgány – například ledviny – pak mohou začít trpět nedostatečným přívodem krve. Vysoký tlak také poškozuje malé filtrační jednotky v ledvinách a ty potom mohou přestat odstraňovat odpadní látky a přebytečné tekutiny z krve. Není proto výjimečné, že dochází k nahromadění přebytečných tekutin v cévách, a tím k ještě většímu zvýšení krevního tlaku. I tady se hraje o čas a brzké odhalení onemocnění, kdy je ještě možnost potížím úspěšně čelit.

„Podívejte se na svou rodinu. Trpí nebo trpěl někdo z příbuzných onemocněním ledvin? Pak existuje vyšší riziko i u vás. Máte nadváhu, cukrovku nebo vysoký krevní tlak? Pak věnujte svým ledvinám pozornost, neboť tyto diagnózy jsou pro jejich budoucí vývoj kritické. Nechte si zkontrolovat ledviny. Vyšetření nebolí a hradí ho zdravotní pojišťovna. Může vám zachránit zdraví i život,“ doporučuje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra, přednosta Kliniky nefrologie, vedoucí Transplantační laboratoře IKEM a předseda České nefrologické společnosti.

Jídelníček na míru ledvinám

Lidé, jejichž ledviny neodstraňují z krve odpadní látky v dostatečné míře, musí stupni poškození přizpůsobit stravování. Jinak by čelili riziku hromadění zplodin metabolismu ve všech tkáních a buňkách, což by mohlo uškodit dalším životně důležitým orgánům. Nejvíce jsou přitom ohroženy srdce a cévy. Dodržování správné diety může postup selhávání ledvin značně zpomalit.

Tempo, jakým k poklesu ledvinových funkcí dochází, je závislé na vyvolávající příčině a přidružených nemocech. Vždy se dá ale přibrzdit vhodným jídelníčkem a životním stylem. „Výskyt chronických onemocnění ledvin má rostoucí trend v celém světě. Počet nemocných se zvyšuje se stárnutím populace, kdy se u více lidí projevují komplikace způsobené civilizačními onemocněními,“ upozorňuje MUDr. Karel Petrů, primář dialyzačního střediska Fresenius Medical Care.

U těchto lidí je zásadní, aby byla diagnóza stanovena co nejdříve a mohla být zahájena konzervativní léčba, jejíž podstatnou součástí je kromě léčby příčin také dieta a úprava životního stylu. V každé fázi onemocnění budou doporučení nefrologa jiná, a proto je nutné s ním dietu pravidelně konzultovat a přizpůsobovat ji laboratorním výsledkům, které ukazují na aktuální schopnost ledvin odstraňovat z krve odpadní látky.

„Jednou ze zásadních změn v jídelníčku je například omezení příjmu bílkovin či soli. To výrazně sníží množství odpadních látek v krvi. Velké množství bílkovin se nachází třeba v mase, ve vejcích, luštěninách nebo v mléčných výrobcích a uzeninách,“ upřesňuje nutriční terapeutka dialyzačních středisek Fresenius Medical Care Dana Sasaková.

Bílkoviny však nejsou jediným problémem. V těle se totiž při snížené funkci ledvin hromadí i některé minerály. Jejich příjem je nutné omezit, jinak by došlo k poruchám rytmu srdce, urychlení procesu aterosklerózy, zadržování vody v těle a mnoha dalším, život ohrožujícím komplikacím. Jde zejména o sodík, draslík a fosfor. V pokročilejších fázích chronického onemocnění ledvin může docházet k tomu, že klesá produkce moči. Pak je na čase ve spolupráci s lékařem snížit i příjem tekutin. V opačném případě hrozí převodnění organismu se všemi negativními důsledky, jakými jsou otoky, vysoký krevní tlak a zátěž pro srdce i cévy.

Globální oteplování škodí i ledvinám

Globální oteplování může vést k epidemii onemocnění ledvin. Takové titulky se v posledních letech objevují v mnoha světových médiích. Chronické onemocnění ledvin spojené s tepelným stresem by se totiž podle odborníků mohlo stát velkou zdravotní hrozbou pro miliony lidí na celém světě. Vše odstartovalo to, že před lety začali ve Střední Americe dramaticky přibývat pacienti s fatálním ledvinovým selháním. Vesměs šlo o zemědělce, kteří pracovali v horku v dlouhých směnách. Záhy byly podobné případy zaznamenány i v jiných částech světa, ať již jde o Jižní Ameriku, Afriku či Indii. Všude začali v abnormálně vysokém počtu umírat zemědělští pracovníci na nevratné selhání ledvin.

Onemocnění označované jako chronické selhání ledvin nejasného původu (zkráceně CKDu) se od konvenční formy chronického onemocnění liší příčinami a vědci po jeho konkrétním původu stále pátrají. Nicméně stále častěji se shodují v tom, že CKDu souvisí s tepelným stresem, který postupně poškozuje ledviny, což může časem vyústit v jejich úplné selhání.

Doktor Ramón García Trabanino, klinický nefrolog a šéf Salvadorského centra hemodialýzy, byl první, kdo si všiml neobvyklého počtu pacientů s chronickým onemocněním ledvin, a to ještě jako student medicíny před více než dvěma desetiletími. „Byli to mladí muži,“ vzpomíná, „a umírali, protože jsme neměli rozpočet ani kapacitu, abychom jim poskytli dialyzační léčbu. Udělali jsme, co jsme mohli, ale stále umírali a stále přicházeli další pacienti.“

Od té doby začal zkoumat podobné epidemie v Mexiku, Nikaragui, Kostarice a Panamě. „Když se podíváte na mapy maximálních teplot v regionu ve Střední Americe, všimnete si, že odpovídají místům, kde zároveň nejčastěji zaznamenáváme přítomnost tohoto onemocnění. Úmrtnost bývá přitom asi desetkrát vyšší, než bychom očekávali. Počet nových pacientů je ohromující.“

Situací se zabývá i profesor Richard Johnson z lékařské fakulty University of Colorado: „Opakující se tepelný stres není zdaleka jen problémem na polích s cukrovou třtinou v teplých oblastech. A obávám se, že zatím v naší společnosti není patřičně zohledněný fakt, jakou roli můžou právě tepelný stres a dehydratace hrát při onemocnění ledvin.“

Odborný magazín Nefrologie nedávno na toto téma publikoval článek, v němž zmiňuje několik studií prokazujících vztah mezi vysokou teplotou a zvýšeným počtem hospitalizací v důsledku selhání ledvin. Během vlny veder, která zasáhla Evropu v srpnu 2003, zemřelo například na celém kontinentu více než 70 000 lidí, přičemž většina z nich byli starší jedinci a došlo u nich k selhání ledvin. „Když je extrémní horko, riziko poškození ledvin začíná být skutečně evidentní,“ tvrdí autor jedné ze studií, dr. Richard Johnson z University of Colorado v Denveru.

ZDROJ: časopis Květy, https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2011/07/10.pdf, https://www.tribune.cz/archiv/lecba-diabetu-2-typu-musi-co-nejdrive-zohlednit-individualni-rizika-pacienta/, https://region.rozhlas.cz/alena-parikova-o-selhani-ledvin-ani-nemusite-vedet-7274222, https://www.info-zdravi.cz/pacient-a-lekar/rozhovor-o-onemocneni-ledvin-s-profesorem-tesarem/,

Související články