Často mívám pocit, že za selský rozum se schovává spíše lidská blbost. Bohužel. Lenost cokoli si ověřit, nastudovat, dát do souvislostí.

A selský rozum si zatím pěkně lebedí a nahrazuje vědou podložená fakta. Jak to s tím zdravým selským rozumem vlastně ve skutečnosti je? Kdy je dobrým pomocníkem, a kdy je naopak na škodu?

Selský rozum versus inteligence

Zdravý selský rozum je pojem, který se pojí s velkou mírou praktičnosti, ale nemusí se ani vylučovat s inteligencí a intelektuálním přístupem. „Podle selského rozumu víme, co a jak funguje, ale nepotřebujeme nutně vědět, proč to tak je,“ říká koučka Jana Řehulková. Je to tedy forma praktického rozhodování a schopnosti představit si důsledky něčeho, co děláme. Podle Roberta Ringera, amerického autora motivačních knih, nám právě zdravý rozum zabraňuje dělat iracionální chyby a usnadňuje rozhodování, jak máme ve finále jednat. Co to znamená? Třeba to, když se podíváme doleva a doprava, než přejdeme silnici, nebo když utíkáme na zahradu pro pověšené prádlo, protože začalo pršet, nebo sfoukneme zapálenou svíčku, když odcházíme z domu. „S inteligencí pochopíte důvod, proč prší, ale selský rozum vám řekne, že je lepší zůstat v dešti doma nebo si vzít deštník,“ vysvětluje Robert Ringer. Ale ani to není pro každého běžné, se selským rozumem se nerodíme, ale rozvíjíme ho životními zkušenostmi.

Zdravý rozum v práci

Koučka a psycholožka Denise Taylor říká, že je zcela přirozené, že chceme pracovat s lidmi, kteří projevují zdravý rozum. „Usnadňuje nám to život. Zdravý rozum je vlastnost, kterou hledá většina šéfů, protože zajišťuje, že zaměstnanci budou dodržovat firemní hodnoty a morálku. A to bez neustálého vedení nadřízených,“ říká Denise. Takže ano, v těchto případech je selský rozum v pořádku. Umíte-li ho na pracovišti použít, pak znáte bezpečnostní rizika a budete se jim umět vyhnout. Díky němu se dokážete sami rozhodnout, aniž byste museli žádat o radu ostatní. Mimo jiné selský rozum ovlivňuje pracovní návyky i ohleduplnost ke kolegům. Naučit se ho tedy v zaměstnání používat, je velmi prospěšné a stojí za to, na tom zapracovat.

Lepší zdravý rozum než univerzita

Podle průzkumu, který prováděla agentura Censuswide v roce 2018, vyplývá, že až 79 % Britů oceňuje zdravý rozum před vysokým IQ, zatímco 70 % věří, že mít zdravý selský rozum je důležitější než mít vysokoškolský diplom. Dokonce 69 % Britů by nikdy nezaměstnalo někoho, kdo nepoužívá zdravý rozum, a pětina zaměstnanců přiznává, že jejich pracovní morálku narušují chyby kolegů s nedostatkem zdravého rozumu.

V životě a ve vztazích

Více než dvě třetiny Britů věří, že zdravý rozum je u potenciálního partnera důležitější než hezký vzhled, téměř padesát procent Britů by nechodilo s někým, kdo postrádá zdravý rozum, a dvacet procent by kvůli jeho nedostatku opustilo partnera. Jak říká Denise Taylor, pokud totiž partnerovi selský rozum chybí, může si pak ten druhý připadat jako jeho matka nebo pečovatelka. Neustále mu musí připomínat, aby udělal něco, co většina lidí dělá snadno a zcela přirozeně – vysypat koš, zamknout dveře, vypnout troubu. Dá se to sice trénovat, ale je to těžký boj. Zdravý rozum se rovná životní moudrosti a akademické porozumění konkrétním oblastem života rovná se znalostem. „Jednoduše řečeno, zdravý rozum se scvrkává na správné pochopení toho, jak život funguje, což vyžaduje, aby se člověk učil svými zkušenostmi a nedělal si iluze o příčinách, které vedou k následkům,“ dodává odbornice. Jinými slovy, lidé, kteří používají zdravý selský rozum znají rozdíl mezi odpovědným a nezodpovědným jednáním.

Bohužel v poslední době si řada lidí plete zdravý selský rozum s vlastními výmysly. Velmi citelně se to projevilo v posledních dvou letech pandemie. „V souvislosti s covidem se názory jednotlivců a skupin, zastánců zdravého selského rozumu, dostaly téměř na úroveň expertně podložených vědeckých důkazů,“ říká Jana Řehulková. On je totiž velký rozdíl, jestli se zdravým selským rozumem máme dlouhodobým pozorováním jasno v tom, že když vlaštovky lítají nízko, bude pršet, že když mrzne, v době, kdy kvetou stromy, znamená to minimální úrodu, že když je ráno rosa… Anebo zdravým selským rozumem hodnotíme vývoj očkovacích vakcín, členství v EU, válečný konflikt, informační technologie či jadernou fyziku. „V poradně často slýchám, že podle zdravého rozumu je žena přece logicky povinná uspokojit potřeby muže, protože to tak bylo odjakživa. Takže zdravý selský rozum jako nástroj zkušeností a praktičnosti je určitě skvělá věc, ale je třeba rozpoznat, kde jej použít a kde je naopak potřeba řídit se fakty, hledat jiná data, vědecky podložená, kdy je třeba studovat a vědět, zkoumat a objevovat, prokazovat a dokazovat,“ varuje před unáhlenými závěry koučka Jana Řehulková. Až tedy zase někdy příště uslyšíte „prosím tě, na to ti stačí selský rozum“, zpozorněte a sami si vyhodnoťte, zda to tak je. Protože pokud ignorujete doložená fakta, svůj intelekt a necháte mluvit pouze emoce, můžete se tvrdě zmýlit a narazit. Jak totiž říká Robert Ringer, veškerý zdravý rozum je k ničemu, pokud člověk nemá dostatek informací, aby jej uměl uplatnit.

Jana Řehulková

certifikovaná koučka a vztahová poradkyně

Intelektuálním přístupem dojdeme k závěrům vědeckým dokazováním, podle selského rozumu můžeme někdy ke stejnému závěru dospět na základě opakované zkušenosti. Selský rozum tedy nelze uplatňovat při událostech a jevech, se kterými dosud žádnou zkušenost nemáme. Protože pokud se v takových situacích oháníme zdravým selským rozumem, může dojít ke zkresleným závěrům, chybným domněnkám či předčasnému zobecňování. A protože je selský rozum využitelný pouze tam, kde je možné opakované pozorování a empirická zkušenost, blokuje často změny a pokrok, protože podle zdravého selského rozumu není důvod měnit to, co funguje desetiletí, či dokonce po generace.

ZDROJ: časopis Vlasta, www.janarehulkova.cz, Robert Ringer: Looking Out for #1, New York: Skyhorse Publishing, 2013, https://www.amazingpeople.co.uk/importance-common-sense/

Související články