Před nástupem do první třídy je nezbytné, aby se dítě naučilo základní pohybové úkony spojené s ovládáním vlastního těla, které jsou dle odborníků nejen přirozené jeho věku, ale především prospěšné správnému fyzickému vývoji. „Předškolní dítě by rozhodně mělo zvládnout převaly vpravo a vlevo, kotoul vpřed, násobené odrazy snožmo, skoky na jedné noze, skok z místa, jednoduché skoky přes švihadlo, přeskočení překážky, seskoky z vyšší podložky nebo lavičky na měkkou podložku, chůzi na zemi po vyznačené čáře, rovnovážnou polohu na lavičce či nízké kladině, skákání panáka a zvládnutí změny směru či zvládnutí jednoduchého rytmického pohybu,“ vyjmenovává Kristýna Přibylová aktivity, které patří do všeobecné pohybové průpravy.

Jak naučit dítě kotrmelec?

Jak naučit dítě kotrmelec?

  1. Dítě si klekne do podřepu až dřepu a položí si obě ruce na podložku před špičky nohou. V této pozici ho vyzvěte, aby se podívalo na svůj pupík. Následně jednu svou ruku položte na jeho zátylek a druhou na zadeček. Rukou na zadečku překulte dítě přes záda, zatímco rukou položenou na zátylku hlídejte, aby se dítě správně zabalilo, mělo hlavu dobře skloněnou a nedotýkalo se s ní země.
  2. Pokud už dítě tuto fázi zvládá a aktivita ho baví, přejděte k nácviku odpíchnutí se nohama a přetočení vlastními silami. Myslete na to, že hlava by se neměla po celou dobu ani na chvíli dotknout země. Během pohybu vpřed se podložky dotkne nejprve horní část zad a poté dopadne i zbytek zad.
  3. Závěrečná pozice kotrmelce by měla končit v dřepu u menších dětí, u zvednutí snožmo u dětí starších.

Kolik pohybu je pro dítě akorát?

„Dítě předškolního a raného školního věku by mělo mít tři hodiny denně přirozeného pohybu, ať už ve školce, škole, kroužcích, v přírodě, nebo doma s rodiči. U předškolních dětí se pak doporučuje cvičení nebo řízený pohyb dvakrát týdně šedesát minut, a to nejlépe pod dohledem kvalifikovaných instruktorů – jedním z důvodů je zejména zbavení se fixace na již vytvořené špatné pohybové návyky,“ upozorňuje Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen.

Pozor na jednostrannou zátěž v příliš nízkém věku

Chcete mít ze svých ratolestí úspěšné fotbalisty, tenisty či baletky a už od jejich prvních krůčků je vozíte do specializovaných přípravek a na tréninky? Pak neděláte dobře. Svalová a kosterní soustava předškolních dětí totiž ještě není připravena na velkou fyzickou zátěž. Uškodit jim mohou především veškeré aktivity spojené s jednostrannou zátěží, dále silová cvičení, vytrvalostní běhy, dlouhé setrvávání v určitých polohách, extrémní rozsahy pohybů v kloubech anebo doskoky a dopady z neúměrné výšky na tvrdou podložku. Se soutěžním sportem se proto určitě vyplatí počkat do školního věku.

Zdroj: vlasta.cz predskolnivek.cz monkeysgym.cz

Související články