Před nástupem do první třídy je nezbytné, aby se dítě naučilo základní pohybové úkony spojené s ovládáním vlastního těla, které jsou dle odborníků nejen přirozené jeho věku, ale především prospěšné správnému fyzickému vývoji. „Předškolní dítě by rozhodně mělo zvládnout převaly vpravo a vlevo, kotoul vpřed, násobené odrazy snožmo, skoky na jedné noze, skok z místa, jednoduché skoky přes švihadlo, přeskočení překážky, seskoky z vyšší podložky nebo lavičky na měkkou podložku, chůzi na zemi po vyznačené čáře, rovnovážnou polohu na lavičce či nízké kladině, skákání panáka a zvládnutí změny směru či zvládnutí jednoduchého rytmického pohybu,“ vyjmenovává Kristýna Přibylová aktivity, které patří do všeobecné pohybové průpravy.

Jak naučit dítě kotrmelec?

  1. Dítě si klekne do podřepu až dřepu a položí si obě ruce na podložku před špičky nohou. V této pozici ho vyzvěte, aby se podívalo na svůj pupík. Následně jednu svou ruku položte na jeho zátylek a druhou na zadeček. Rukou na zadečku překulte dítě přes záda, zatímco rukou položenou na zátylku hlídejte, aby se dítě správně zabalilo, mělo hlavu dobře skloněnou a nedotýkalo se s ní země.
  2. Pokud už dítě tuto fázi zvládá a aktivita ho baví, přejděte k nácviku odpíchnutí se nohama a přetočení vlastními silami. Myslete na to, že hlava by se neměla po celou dobu ani na chvíli dotknout země. Během pohybu vpřed se podložky dotkne nejprve horní část zad a poté dopadne i zbytek zad.
  3. Závěrečná pozice kotrmelce by měla končit v dřepu u menších dětí, u zvednutí snožmo u dětí starších.

Kolik pohybu je pro dítě akorát?

„Dítě předškolního a raného školního věku by mělo mít tři hodiny denně přirozeného pohybu, ať už ve školce, škole, kroužcích, v přírodě, nebo doma s rodiči. U předškolních dětí se pak doporučuje cvičení nebo řízený pohyb dvakrát týdně šedesát minut, a to nejlépe pod dohledem kvalifikovaných instruktorů – jedním z důvodů je zejména zbavení se fixace na již vytvořené špatné pohybové návyky,“ upozorňuje Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen.

Pozor na jednostrannou zátěž v příliš nízkém věku

Chcete mít ze svých ratolestí úspěšné fotbalisty, tenisty či baletky a už od jejich prvních krůčků je vozíte do specializovaných přípravek a na tréninky? Pak neděláte dobře. Svalová a kosterní soustava předškolních dětí totiž ještě není připravena na velkou fyzickou zátěž. Uškodit jim mohou především veškeré aktivity spojené s jednostrannou zátěží, dále silová cvičení, vytrvalostní běhy, dlouhé setrvávání v určitých polohách, extrémní rozsahy pohybů v kloubech anebo doskoky a dopady z neúměrné výšky na tvrdou podložku. Se soutěžním sportem se proto určitě vyplatí počkat do školního věku.

Zdroj: vlasta.cz predskolnivek.cz monkeysgym.cz

Související články