VIDEO: Skutečné příběhy stalkingu - z pozice oběti i predátora!

Zdroj: Youtube

Stalking. Jistě jste tento termín už slyšeli. Vyznačuje se opakovaným a stupňovaným systematickým pronásledováním a obtěžováním, které může mít hned několik podob. Stalker svou oběť například bombarduje zprávami, emaily, telefonáty, nebo posílá nevyžádané dárky. Krom toho má dokonalý přehled o jejích každodenních povinnostech a je tak schopen si na ni, i přes její zjevný nesouhlas, kdekoli a kdykoli počíhat.

Související články

Kdo se se stalkingem setkává nejčastěji?

Nejčastějšími oběťmi jsou expartneři, jejichž druhá polovička (dle statistik jsou to častěji muži) se nesmířila s rozchodem, anebo platonicky zamilovaní či jinak láskou zhrzení jedinci. Výjimkou však nejsou ani celebrity a jiné veřejně známé osobnosti, na které se „pověsí“ fanoušek zahleděný do jejich života.

Kdy už jde o trestný čin?

1. Pokud je obtěžování dlouhodobé

Aby se případem začala zabývat policie a řešila ho jako stalking, který byl do trestního zákoníku vtělen jako trestný čin nebezpečného pronásledování a narušování soukromí od 1. 1. 2010, musí chování pachatele trvat minimálně jeden měsíc. Přitom se neklade důraz na stupňování jeho činů.

Související články

Zajímavost!

Zajímavost!

V USA je stalking uznán trestným činem již od roku 1990.

2. Pokud oběť začne mít strach o život

Nezřídka se stává, že stalkeři svým obětem vyhrožují ublížením na zdraví, či zmrzačením nebo jinou újmou na jejich rodině. Pokud tedy člověk začne mít strach o život, je situace alarmující a dotyčný by ji měl začít neodkladně řešit.

Jak čelit stalkingu?

  • Chování stalkera neignorujte, ale jasně se proti němu vymezte – ústně se svědky nebo třeba písemně doporučeným psaním.
  • Rozhodně s ním dlouze nevyjednávejte.
  • Pokud by přesto ve svém jednání pokračoval, na řadu přichází ignorace, pomoc odborné poradny, podání trestního oznámení a v případě pocitu bezprostředního ohrožení kontaktování policie.

Zdroj: vlasta.cz Stalking: The difference between healthy behavior and harassment – University Health Services – UW–Madison (wisc.edu) 40/2009 Sb. Trestní zákoník (zakonyprolidi.cz)