Účelem studie, která přinesla tyto výsledky, bylo zjistit, jaký vliv má kvalita vztahu na biologický věk partnerů. To je ten věk, který vykazují vaše orgány bez ohledu na to, kolik let ve skutečnosti chodíte po tomto světě. Určitě jste si nějaký podobný test už dělali online. Bývají to spíše testy pro zábavu, ale otázky v nich zařazené pravdivě naznačují, že tělo můžeme mít mnohem více nebo také méně zhuntované, než odpovídá našemu datu narození. A jak se ukázalo, tak na tento skutečný věk nemá vliv jen káva, stres, alkohol, sedavé zaměstnání a množství zkonzumovaných dortů, ale i vztah, ve kterém žijeme.

Pro účely zmíněné studie, kterou vedl psycholog Kyle Bourassa na Duke University v Severní Karolíně, zkoumali vědci po dvě desetiletí téměř tisíc párů z Nového Zélandu. Věkově se pohybovaly mezi 26 a 45 lety. A právě na nich bylo zjištěno, že šťastné páry vykazovaly menší míru „opotřebení organismu“ – měřilo se to fyzickými znaky, jako stárnutí obličeje, body mass index, sportovní výkony nebo počet bílých krvinek.

Menší nemocnost

Partneři v pohodových vztazích měli výrazně nižší nemocnost a mnohem menší pravděpodobnost předčasného úmrtí. A naopak: nešťastné partnerství působí na zdraví hůř než kouření nebo nedostatek pohybu.

Aby mohli vědci přesně určit vliv šťastného vztahu na zdraví, rozdělili účastníky studie do čtyř kategorií: 1. pozitivní vztahy, 2. slabé vztahy, 3. vztahy se sklonem k násilí a 4. slabé vztahy se sklonem k násilí.

Rozdíl mezi první a čtvrtou skupinou byl počítán ve stárnutí podle biologického věku téměř tři roky za dobu trvání studie. Takže ti nešťastní byli fyzicky o celé tři roky starší než ti spokojení. Což je ve věku kolem padesátky celkem signifikantní rozdíl. A pokud byste měli pocit, že násilí se ve vztazích zase tak často nevyskytuje a zahrnout ho do škály spokojenosti vztahu je hloupost, pak se pletete. Výsledky studie říkají, že „více než polovina účastníků se za dvacet let výzkumu setkala s nějakou formou domácího násilí“. A to je neuvěřitelně vysoké číslo.

Nevěra vliv na spokojenost nemá

Zajímavé naopak je, že na spokojenost vztahu neměla vliv nevěra. Spokojené a nespokojené páry si byly úplně stejně nevěrné.

Když se vrátíme k myšlence z úvodu, co z takového výzkumu vyplývá pro lidi, kteří nežijí ve vztahu, je to jednoduché. Šťastně svobodní budou bez pochyby opět zdravější a víc fit než nešťastně svobodní. Ať už žijete v jakékoliv životní konfiguraci, pomyslete na ty tři roky, které můžete a nemusíte nasbírat za dobu dvaceti let jaksi navíc. O tři roky šedivější vlasy, o tři roky zhuntovanější nervy a trávení, tři roky působení gravitace navíc. To už stojí za to, prostě si ten šťastný život vydupat.