Obáváte se některých rozhovorů a pokud telefonujete někomu, koho neznáte, musíte si prvních pár vět napsat na papír, jelikož máte stažené hrdlo a máte strach, abyste se do svého sdělení nezamotali? A co teprve mluvení na veřejnosti! To nás jistojistě straší už od školy, kdy jsme museli přednášet referáty u tabule před celou třídou. Všechny tyto strachy z komunikace jsou však známé a velmi rozšířené. Rozhodně tak nejste sami, komu z trémy naskakují rudé fleky na krku. Jenže u strachu z komunikace to nekončí. Bohužel.

VIDEO: TOP 10 nejpodivnějších fobií slavných! Vsadíme se, že jste o nich ještě neslyšeli!

Zdroj: Youtube

Někteří lidé zažívají opravdová muka. Jsou to jedinci trpící lalofobií, neboli panikou z mluvení. Jde o opravdový strach, který člověku brání mluvit a vyjadřovat se tak, jak si přeje. Úzkostné stavy se dostaví nejen, když je nucen promluvit či odpovědět na otázku cizímu člověku na ulici, ale také svým přátelům či rodině doma u oběda. Jediné, co si v takové chvíli přeje, je utéct a nic neřešit, což postupně vede i k sociální fobii a izolaci.

Okolí nemá pochopení

Přestože je takové chování u fobií běžné, v tomto případě je to poněkud složitější. Bez mluvení totiž nelze vyřešit konflikty a potíže, nelze ani sdělit, co člověka trápí, vše je možné jen a pouze zhoršit. Bez znalosti detailů navíc většinou společnost k „bezdůvodnému“ mlčení nemá pochopení a bere ho jako jakýsi vrtoch či náladovost, čímž se dotyčný do sebe ještě více uzavírá.

Panický záchvat z hovoru

Jestliže se takový člověk nemůže rozhovoru vyhnout a je nucen promluvit, zavalí ho vlna úzkosti, začne mu bušit srdce, potit se, chytat závratě, načež se mohou dostavit až panické ataky. Objevují se také obsedantní myšlenky.

Původ lalofobie

Původ této poruchy bychom pravděpodobně našli v traumatických zážitcích z minulosti, které mohly zasít semínko prvních úzkostí. Právě ty jsou častou příčinou fobií a psychických poruch. Možná se lalofobik v dětství cítil zanedbávaný, možná nebyl vyslyšen nebo dokonce dostal za vyučenou, když něco řekl, třeba právě tehdy všechno začalo. Největší strach lidí trpících lalofobií je totiž to, že je nikdo nebude poslouchat nebo že se jim ostatní budou smát. Fobie tak úzce souvisí i s nízkým sebevědomím.

Léčba lalofobie

Asi všichni chápeme, že bez mluvení to v životě nejde, proto je velmi důležité vyhledat odbornou psychologickou pomoc. K léčbě fobií je nejúčinnější kognitivně-behaviorální terapie, jelikož pracuje se zkresleným myšlením a chováním, ale v tomto případě může hodně pomoci také terapie neuro-lingvistického programování.

Zdroj: vlasta.cz womanmagazine.com

Související články