Vědecké studie prokázaly, že preference domácích mazlíčků odhalují o osobnosti člověka opravdu mnohé. Například studie, kterou prováděli odborníci na Carroll University, došla k závěru, že skutečně existují rozdíly mezi lidmi, kteří milují psy, a těmi, kteří dávají přednost kočkám. A také potvrzuje, že preference domácího mazlíčka je v podstatě odrazem naší osobnosti.

Docentka psychologie Denise Guastello věří, že „je možné, že si lidé vybírají domácí mazlíčky na základě své osobnosti“. Studie z roku 2019 zaměřená na 600 vysokoškolských studentů, která se týkala zvířecích preferencí, si kladla za cíl zjistit, jaké vlastnosti považují účastníci za nejatraktivnější u svých domácích mazlíčků a jaké se shodují s vlastnostmi, které mají oni sami. Jak dopadla?

Pejskaři versus kočkaři

Z celkového počtu dotazovaných 60 procent preferovalo psy, pouze 11 procent uvedlo, že dávají přednost kočkám, dalších 29 procent pak, že miluje kočky i psy nebo nedává přednost ani jednou z těchto dvou zvířat.

A nejkontroverznější aspekt této studie? Zjištění ukázala, že majitelé domácích mazlíčků, kteří dávají přednost kočkám, získali více bodů v IQ testech! V podstatě tedy naznačují, že „kočičí lidé“ jsou chytřejší než „psí lidé“.

Zatímco tento nový důkaz může vyvolat střet zájmů mezi milovníky koček a psů, tato studie především uznala pozitivní vlastnosti pro všechny milovníky domácích mazlíčků. Rozdíly v osobnostech v podstatě kopírovaly povahové rysy jejich mazlíčků.

Například milovníci psů sami sebe popisovali jako aktivní, nadšené a přátelské, zatímco milovníci koček sami sebe shledávali jako zdrženlivější, vnímavější a citlivější. To vlastně ale dává smysl s ohledem na skutečnost, že kočky jsou obecně spíše domácím zvířetem, zatímco psi jsou spíše venkovním zvířetem, s nímž se chodí „na procházku“.

Psí lidé plánovači, kočičí větší citlivky

Ačkoli účastníky této studie byli pouze studenti univerzity, i předchozí studie měly podobné závěry. V roce 2010 studie University of Texas zkoumala 4565 jedinců a rozdělila je do čtyř kategorií: kočičí lidé, psí lidé, ani jeden, oba. Po 44 osobnostních otázkách výzkum odhalil: „Psí lidé byli obecně o 15 procent extrovertnější, o 13 procent příjemnější a o 11 procent svědomitější než kočičí lidé, kteří byli o 12 procent víc neurotičtí a o 11 procent emotivnější.“

To znamená, že milovníci psů jsou disciplinovanější a mají sklon být „plánovači“ ve srovnání se svými kočičími lidmi. Osobnostní rysy spojené s konkrétním mazlíčkem by mohly pomoci předpovědět vaši úroveň kompatibility s potenciálními milenci a přáteli, díky čemuž by pro vás mohlo být mnohem snazší navázat kontakt s budoucím „panem dokonalým“ nebo „paní dokonalou“.