Africký horoskop vychází z pozorování lidských rysů a vlastností a předával se po staletí z generace na generaci. Díky těmto znakům prý lépe porozumíme sami sobě a dokážeme pak ovládnout i osud.

Baobab (4. 1. – 3. 2.)

Lidé narození ve znamení respektovaného stromu baobab jsou čestní a ohleduplní. Mají také liberální myšlení. O baobabu se říká, že je nepřemožitelný, stejně tak jeho zrozenci. Mají praktický přístup ke všemu, což jim zajišťuje úspěch v téměř všech jejich snahách. Mají dar sebedůvěry a schopnost odolat životním překážkám. Dokážou se rychle rozhodovat. Jsou také bezstarostní, neberou se moc vážně a mají silný smysl pro poctivost. Tihle lidé jsou životní optimisté. Jejich šťastnými měsíci jsou leden a květen, úspěšným dnem čtvrtek.

Bohatství jantaru a stříbra (4. 2. – 5. 3.)

Lidé narození v tomto znamená jsou emotivní a temperamentní, také nervózní a bystří. Jsou též nesnášenliví, pokud jde o jiné názory. Prožívají silné pozitivní i negativní emoce. Mají též velký smysl pro morálku, a pokud je postavíte tváří v tvář pokušení, dokážou odolat. Právě tato jejich schopnost je nadmíru obdivuhodná. Ve svých názorech jsou neochvějní a rozhořčí je vše, co se odchyluje od jejich přesvědčení. Jsou obdařeni rychlým intelektem a dobrou intuicí. Úspěšnými měsíci jsou únor a červen, šťastným dnem pak středa.

Rodina (6. 3. – 4. 4.)

Lidé narození ve znamení rodiny jsou soucitní, laskaví a dobřě fungují jako prostředníci. Jsou zdrženliví, nenároční a nevykazují žádné známky sobectví. Naopak jsou velmi obětaví, jejich představa o úspěšném životě zahrnuje sdílení všeho s ostatními lidmi. Díky své vrozené moudrosti a dobrotě jsou často využíváni jako konzultanti a rádci. Lidé „rodiny“ cítí silnou potřebu dosáhnout aspoň jednoho pozoruhodného činu do konce svého života. Nejúspěšnějšími měsíci jsou březen a červenec, šťastným dnem úterý. Jejich nejlepším smyslem je čich a pozor by si měli dávat na plíce.

Malé služby pro sousedy (5. 4. – 4. 5.)

Je jasné, že ti, kteří se narodili v tomto znamení, jsou přátelští, spolehliví, kreativní a zábavní. Toto znamení se považuje v africkém horoskopu za nejpřínosnější, protože lidé, kteří se v něm narodili, vždy vědí, co mají dělat. Snadno si nacházejí nové přátele. Mají smysl pro humor, který dokážou použít k tomu, aby pomáhali druhým. Skvěle zvládají krizové situace, což zvyšuje jejich spolehlivost a sílu. Pokud je někdo ale kritizuje, mohou se cítit zmatení. Neumí moc říkat „ne“ – to by se měli naučit. Úspěšnými měsíci je duben a srpen, úspěšným dnem sobota. Nejlepším smyslem je sluch, umí skvěle naslouchat.

Tržnice (5. 5. – 4. 6.)

Lidé, kteří si narodili v tomto znamení, jsou optimističtí a mají silné sociální cítění. Někdy mají ale tendenci dramatizovat život a být impulzivní. Když to přeženou, ztrácejí elán a energii. Proto potřebují relaxovat a pohybovat se v harmonickém prostředí. Jsou rychlí a kvůli rychlým rozhodnutím dělají někdy chyby, kterých pak litují. Neměli by plýtvat časem a energií na vztahy, které nemají sílu růst a nemají žádnou budoucnost. Jako velcí dramatici často zveličují negativní situace a skrývají v sobě obavy, ale v depresi nikdy nezůstanou dlouho. Jejich úspěšnými měsíci jsou květen a září, úspěšným dnem neděle. Jejich nejlepším smyslem je hmat. Pozor by si měli dávat na krk a žíly.

Předek (5. 6. – 4. 7.)

Lidé narození ve znamení předka jsou féroví a vnímaví. Mají vůdčí schopnosti a dokážou přesvědčit kohokoli. Mají v sobě velké charisma, které každého okouzlí. Někdy jsou ale také manipulativní, zvláště když chtějí získat to, po čem touží. Jejich sebestřednost je v kombinaci s touhou zapůsobit na ostatní může uvrhnout do tmy a oni začnou ignorovat emoce ostatních. Měli by si více vážit tradic. Na druhou stranu ale v rodině fungují jako lepidlo, které dokáže slepit trhliny způsobené hádkami. Úspěšnými měsíci jsou říjen a červen, úspěšným dnem pondělí. Mají skvělou chuť a opatrní by měli být s hlavou, mohou je trápit migrény.

Soudce (5. 7. – 4. 8.)

Hlavní charakteristickou soudců je realismus, uzemnění a charisma. Tito lidé jsou také laskaví, inovativní a duchovně založení. Mají schopnost rychle se rozhodovat. Soudci svou okouzlující osobností inspirují ostatní lidi ve všech oblastech života. Jsou empatičtí vůči ostatním a pomáhají jim, aby o sobě přestali pochybovat. Respektují práva druhých a tím se stávají populárními. Pro ostatní jsou jako magnet. Nemají v sobě žádnou falešnou víru, protože jsou realističtí. Dobře rozumějí svým silným i slabým stránkám. Umějí rychle přijmout rozhodnutí, a to i pod tlakem. Proto jsou skvělí vedoucí pracovníci. Kromě toho chtějí, aby vše bylo spravedlivé a čestné. Mnohem bližší je jim duchovní svět. Úspěšnými měsíci jsou červenec a listopad, úspěšným dnem úterý. Nejlepším smyslem je hmat a citliví jsou na ledviny.

Ořech (5. 8. – 3. 9.)

Lidé narození v tomto znamení jsou nejšťastnější a taky nejoptimističtější. Jsou velmi energičtí, odvážní a smyslní. Někdy bývají nestabilní, když převládne jejich temperament. Snaží se v životě ochutnat vše, co za ochutnání stojí. Jejich duch je velmi svobodný a neustále hledají způsob, jak udělat život ještě napínavější a méně konvenční. Díky své dobrodružné povaze bývají někdy nepříjemní vůči lidem, kteří jsou méně akční a odvážní. Přitahují je mocná a silná znamení. Úspěšnými měsíci jsou srpen a prosince, úspěšným dnem středa. Mají velmi vyvinutou chuť a citlivými částmi těla jsou sexuální orgány.

Cestovatel (4. 9. – 3. 10.)

Lidé narození ve znamení cestovatele mají komplikovanou povahu a není snadné jim porozumět. Podle afrického horoskopu jsou to všestranní lidé s otevřenou myslí, kteří se zajímají o vše. Pro cestovatele je těžké věřit vlastní intuici, ale i tak se dokážou v životě vnitřně obohatit. Jako složité bytosti někdy bývají příliš citliví, až je to jim samotným nepříjemné. Na druhou stranu může jít ale o pozitivní fakt, protože se dokážou radovat z toho, když dorazí do cíle, cítit smutek, když ho opouštějí, ale cítit také naději, že je zase něco nového čeká. Šťastným dnem je čtvrtek, úspěšnými měsíci září a leden. Nejlepším smyslem je zrak, pozor by si měli dát na chodidla a klouby.

Vzdálenost (4. 10. – 3. 11.)

Lidé patřící k tomuto znamení se rodí s vnitřní sílou. Řídí se svými instinkty, jsou kreativní a spontánní, ale taky netrpěliví a náchylní k úzkostem. Netrpělivost a fobie ze závazků způsobují, že lidé v tomto znamení žijí výstředním a spontánním životním stylem, který je vedený čistě instinktem. Jejich vnitřní síla však zajišťuje, že jakmile se rozhodnou k nějakému závazku, dokážou být trpěliví a svůj slib dodržet. Lidé tohoto znamení se stávají často spisovateli, básníky či revolucionáři. Nejúspěšnějšími měsíci jsou říjen a únor, šťastným dnem pátek. Nejlepším smyslem je sluch a opatrní by měli být na srdce.

Dítě světa (4. 11. – 3. 12.)

Lidé narození v tomto znamení jsou celoživotními dětmi. Jsou jemní a velkorysí, jejich povaha působí jako magnet dobré vůle a oddanosti. Laskavost a pohoda spojené s vnitřní silou jim přitahují do života dobré příležitosti a štěstí. Pozor by si měli dávat jen na občasnou pýchu, která naopak přitahuje neštěstí. Vyzařuje z nich pozitivní energie, díky které jsou populární v sociálních kruzích. Jsou z nich výteční přátelé. Neupadají snadno do depresí a vědí, jak si pořádně užívat v harmonii. Nejúspěšnějšími měsíci jsou listopad a březen, šťastným dnem sobota. Nejlepší smyslem je chuť a citlivé mají vnitřní orgány.

Sklizeň a sýpka (4. 12. – 3. 1.)

Lidé patřící k tomuto znamení jsou velkorysí, loajální a trochu neopatrní. Podle afrického horoskopu patří k těm nejšťastnějším, a to díky jejich pracovitosti a energičnosti. Někdy bývají přehnaně veselí a optimističtí, ale jsou vždy připraveni k akci. Jejich povaha automaticky přitahuje pozornost, což jim dává zavádějící pocit bezpečí. V jejich osudu je napsáno, že se narodili proto, aby byli úspěšní a aby svoje schopnosti dokázali využít ve svůj prospěch – k získání bohatství i moudrosti. Nesmí se ale nechat zaslepit falešným pocitem bezpečí, jinak naplno svůj potenciál nevyužijí. V životě se mohou setkat s mnoha překážkami, které by je mohly odradit, obzvláště v lásce musí být opatrní. Věřit by měli intuici, která je povede správným směrem. Šťastnými měsíci jsou prosinec a duben, úspěšným dnem úterý. Nejlepším smyslem je sluch a pozor by si měli dávat na pokožku a kosti.