BOROVICE
22. prosince – 21. ledna

Jste velmi houževnatá a hodně vydržíte. Nederete se do popředí, spíš čekáte, až přijde váš čas. Dodržujete svůj vnitřní řád. Jste naoko přísná, ale když si někdo nakloní vaše srdce, získal na celý život přítelkyni, o kterou se může kdykoli opřít.

Jestliže se neseznámíte v mladším věku, můžete mít později potíže s láskou. Ten „pravý“ protějšek totiž hledáte velmi dlouho. V případě, že ho nenajdete, zůstáváte raději sama. Kompromisy nejsou nic pro vás.


SLIVOŇ
22. ledna – 19. února

Jste velmi přátelská, přinášíte druhým radost a někdy myslíte spíš na ně než na sebe. Obklopujete se kvalitními lidmi, takže nezůstáváte nikdy sama. Jste skromná, nepotřebujete hrát prim, i když pozornost svých blízkých máte ráda.

Jste idealistka a myslíte na to, jak prospět a být užitečná pro blaho celku. Zásadně neměníte své zvyky. Pokud nikdo nezískal vaše srdce v mládí, žijete pravděpodobně sama. Máte ale hodně přátel, a to z širokého společenského spektra.


VĚJÍŘ
20. února – 21. března

Jste upřímně laskavá a jemná. Svoji tvář a povahu však trochu skrýváte, bojíte se totiž nepochopení a ublížení – proto je vaším znakem právě vějíř, který vás chrání. Býváte velmi citlivá a zranitelná. Dokážete se vžívat do trápení druhých a umíte naslouchat.

Většinou máte velké množství přátel a známých, kteří se vám svěřují a očekávají od vás radu a pomoc. Buďte ale opatrná, aby vás snaha pomáhat nepřivedla do problémů, konkrétně do časové, finanční a psychické tísně. Velice důležité je pro vás naučit se říkat „ne“!


LAMPION
22. března – 20. dubna

Doslova záříte! Máte v sobě dostatek energie, jste spontánní, hravá a dokážete druhé strhnout na svoji stranu. Jestliže jste pozitivně orientovaná, přináší vaše společnost, přátelství a láska neocenitelnou pomoc.

V opačném případě jste nebezpečnou protivnicí a manipulátorkou. Máte hodně síly a energie, ovšem je pro vás důležité směřovat ji správným směrem, tedy určitě ne do takových vztahů, pracovních projektů nebo koníčků, které vám nic nepřinášejí.


KOSATEC
21. dubna – 21. května

Víte, co chcete, a za svým cílem neomylně míříte. Jde to sice pomalu, ale jste houževnatá a vaše snažení nakonec slaví úspěch a obvykle přináší kýžený výsledek. Abyste byla klidná a vyrovnaná, potřebujete hojnost.

Nejde o přepych a luxus, ale o dostatek financí, a to nejen pro sebe, ale i pro vaše blízké. Jste elegantní, na první pohled přitažlivá a pro opačné pohlaví žádoucí. Uznáváte vysoké morální hodnoty a jste velmi spolehlivá.


SAKURA
22. května – 21. června

Působíte zajímavě a dokážete druhé okamžitě okouzlit. Jste nevtíravá, ale zároveň odvážná. Máte v sobě dostatek pokory přiznat svoje chyby. Ve společnosti jste vyhledávaná pro svoji družnost a schopnost nezkazit žádnou zábavu.

Potřebujete pevné domácí zázemí, klidný přístav, kam se můžete kdykoli vrátit a nabrat sílu. Vaše tělesná konstituce je pravděpodobně křehčí, většinou nepracujete manuálně, spíš využíváte svých obchodních a intelektuálních vloh.


PSTRUH
22. června – 21. července

Úskalími života doslova „proplouváte“. Máte v sobě skrytý oceán citů, ale emoce projevujete jen těžko. Z nevyhovujících vztahů jste schopna vyklouznout stejně jako ryba z nepevné sítě. Milujete volnost, zároveň ale potřebujete zázemí, místo, kam se můžete ze širého světa s důvěrou vracet.

Dokážete druhé učinit šťastnými. Potřebujete od nich ale pocítit lásku, jinak plujete životem osaměle. Často se chytíte do sítí smutku, lítosti a odevzdanosti.


TŘI STRUNY
22. července – 21. srpna

Dostala jste do vínku množství darů, které se během svého života musíte naučit objevovat, rozvíjet a využívat. Jste zábavná, společenská a nezkazíte žádnou legraci.

Problémem může být skutečnost, že chcete za každou cenu hrát hlavní part a nesnesete podřízenou roli. Jste velmi společenská, takže vám nedělá problém získat pozornost a přátelství. Těžší je pro vás udržet si zájem a nadšení pro cokoli.


CIKÁDA
22. srpna – 22. září

V tomto jemném a příjemném znamení se často plodí neprůbojní jedinci. Ráda stojíte spíše v pozadí dění. Nadevše upřednostňujete harmonické a čisté prostředí, kde můžete klidně pracovat nebo se věnovat svým koníčkům, přátelům a rodině.

Jste velmi pracovitá, mnohdy raději převezmete cizí závazky na svá bedra, jen aby výsledek vyzněl podle vašeho očekávání. Protože jste velmi citlivá, vyhýbáte se styku s veřejností a žijete spíš ve svém vlastním světě.


DIVOKÝ JETEL
23. září – 22. října

S vámi se tedy lidé opravdu nenudí! Jste svobodomyslná a pro druhé nesmírně přitažlivá. Většinou dobře znáte hodnotu věcí a druhým dokážete poradit. Míváte spousty přátel, kteří se k vám uchylují se svými problémy a žádají o radu nebo pomoc.

Vy nezištně pomůžete, což však s sebou nese nebezpečí, že v určitých chvílích zapomenete sama na sebe. Získat si vaše srdce je těžké a ještě těžší je si ho udržet. Přátelům dokážete odpustit mnoho, partnerům však nic. Žijete podle svých vlastních pravidel a společenská klišé vás nechávají chladnou.


JAVOROVÝ LIST
23. října – 22. listopadu

Ve svých rozhodnutích jste stálá. Máte spíš samotářskou a hloubavou povahu. Zabýváte se důležitými tématy, třeba ochranou přírody a rovnoprávností. Máte silně vyvinutý smysl pro spravedlnost, okolí se na vás může spolehnout, že je nezklamete.

Jste velká humanistka a ráda inspirujete. Vaše emoce jsou silné a není radno si s nimi zahrávat. V případě, že vám někdo ublíží, se dokážete nepříjemně ohradit. Na zklamání a zrady neumíte zapomenout, to pak neznáte slitování.


HEDVÁBÍ
23. listopadu – 21. prosince

Jste jemná i pevná, taky nestranná a nemáte přehnaně kritickou a hodnotící mysl. Prostě přijímáte život takový, jaký je. Jste dost vidět a slyšet, takže o vaší přítomnosti všichni okamžitě vědí. Jste rozená vůdčí osobnost, vyzařujete zvláštní charisma.

Pro leckoho máte neodolatelné kouzlo. Většinou se vám ve všem daří, tedy v práci i ve vztazích. Máte tendenci v každé situaci ochraňovat a pomáhat.