Vyhnat děti od počítačů je boj s digitálními mlýny. Ale co když je tomu tak i proto, že jim nabízíte nesprávnou alternativní „zábavu“? In jsou kroužky angličtiny, balet, hudebka, fotbal, tenis nebo golf, i když to obnáší rodičovské taxikaření a děti stráví dojížděním celá odpoledne. Zato chodit do přírody, poznávat ptáky, zvířata i rostliny a sem tam někde přiložit ruku k dílu – to se dnes moc nenosí.

Jaký rodič, takový potomek

Těžko můžete chtít od svých dětí, aby se nadšeně vrhaly do lesů a hájů, když vy sami nevytáhnete paty z domu a nejoblíbenějším odpočinkem je pro vás četba v kavárně. Potvrzuje to i vedoucí turistického oddílu Lacerta v Praze Jan Esser: „Turistické kroužky a oddíly vyžadují větší spolupráci rodičů, například při přípravě víkendových výprav. Často se s námi i na výlety ven vydávají.

Scházíme se každý týden v klubovně, jednou do měsíce vyrážíme na víkendové výpravy za Prahu a v létě na třítýdenní stanový tábor. Chodíme na výlety, hrajeme hry, učíme se tábornictví, pozorujeme přírodu. Veškeré činnosti jsou rozloženy tak, aby si každé dítě našlo, co ho baví. Většina akcí, především letní tábor, je na motivy historických událostí, filmů, knih nebo dle fantazie,“ popisuje Jan Esser, jak turistický oddíl funguje.

Správná parta

„Skaut, Pionýr nebo turistický oddíl nabízí dětem téměř jedinečnou možnost, jak nenásilně a takřka nevědomky získávat mnoho sociálních dovedností, učit se samostatnosti, vzdělávat se v mnoha oborech a především získat přátele na celý život. A to opravdové kamarády, ne ty na druhém konci drátu,“ shodují se oddíloví vedoucí.

„K nám chodí kluci a holky ve věku od 6 do 15 let z různých koutů Prahy, z různých sociálních vrstev. Po skončení základní školy většina z nich odchází, někteří zůstávají v roli tzv. rádců, ze kterých se později stávají vedoucí. Je fakt, že někteří odejdou velmi záhy, když zjistí, že oddíl není to pravé ořechové. Pokud ovšem zapadnou do kolektivu a do činnosti, tak většina vydrží až do věku těch čtrnácti, patnácti let,“ říká Esser.

Trávit pravidelně čas pod širým nebem prospívá zdraví a vytváří pozitivní vztah k přírodě. Ale nejen to. Naučí to děti postarat se samy o sebe, zodpovědnosti k ostatním, spolupráci ve skupině. Starší si bez řečí berou na starost mladší – a to by se mimochodem mohlo hodit, máte-li mladší potomky. Malí táborníci se učí rozdělat oheň, vázat uzly, postavit si pravou zálesáckou chýši. A taky hledat v mapě a najít cestu domů. Kromě odlévání zvířecích stop se tu naučí i ukuchtit oběd z toho, co najdou v přírodě – což by se taky dalo využít, až se vám někdy nebude chtít vařit, co říkáte?

S jakým oddílem do přírody?

TURISTICKÝ ODDÍL Děti se scházejí v klubovně, jezdí na výlety pod stany i pod širák, učí se zálesáckým dovednostem. Mohou běhat i závody, „outdoor running“ je terénní běh kombinovaný s turistickými dovednostmi – překážková dráha, hod míčkem, plížení, odhad vzdálenosti, práce s buzolou a mapou, vázání uzlů, určování dřevin apod. Zkuste www.a-tom.cz.

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK Zasvěcuje děti do tajů přírody a její ochrany. Poznávají život volně žijících zvířat, ale i těch v zoo či domácích mazlíčků. Pozorují přírodní jevy a pracují s mikroskopem. Nejčastěji na školách a při DDM.

ORIENTAČNÍ BĚH Spojuje fyzický výkon se schopností orientace v neznámém terénu. Rozvíjí vytrvalost, cílevědomost, inteligenci a schopnost orientace. Pro běžecké talenty, hubeňoury i děti s nadváhou. Více na www.orientacnibeh.cz.

ENTOMOLOGICKÝ KROUŽEK Je to pravé ořechové pro milovníky brouků, motýlů a hmyzu. Děti je sbírají, preparují, zakládají sbírky. Pozor, dost možná budou chtít pěstovat nějaké ty breberky i doma!

ORNITOLOGICKÝ KROUŽEK Děti chodí do přírody pozorovat a poznávat ptáky (i po hlase). Vyrábějí a instalují krmítka a ptačí budky, odchytávají a kroužkují ptáky.

JEZDECTVÍ Upevňuje správné držení těla, zlepšuje koordinaci a fyzičku. Děti učí respektu k autoritě, jakou je kůň, klidu, soustředěnosti a empatii. Bližší info na www.cjf.cz.

HASIČSKÝ KROUŽEK Hasičský sport zahrnuje hry, běh, gymnastiku, turistiku, atletiku. Hlavní je příprava na hasičské soutěže, děti se učí pravidlům požární ochrany. Je vhodný pro holky i kluky všech věkových kategorií.

VODÁCKÝ ODDÍL Přes rok děti plavou v bazénu, jezdí na víkendové akce, v létě sjíždí řeky na kanoích či na kajacích.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK Malí rybáři studují historii rybníkářství, pravidla rybolovu, chov ryb i ochranu přírody. Učí se poznávat ryby a vodní živočichy. A samozřejmě rybaří! www.rybsvaz.cz

GEOCACHING (KEŠKA) Děti hledají ukryté schránky pomocí GPS navigace. Jak po městech, tak v přírodě. www.geocaching.cz