Kvůli nemocem srdce a cév zamře polovina žen a dvě pětiny mužů, přitom zdraví oběhové soustavy máme do velké míry ve svých rukou. Týká se to hlavně kouření, vysoké hladiny škodlivého cholesterolu a vysokého krevního tlaku, který mimo jiné snižuje pružnost cév, způsobuje aterosklerózu, zhoršuje funkci orgánů, jako je srdce, ale třeba i ledviny.

Pokud vaše cévy ztrácí pružnost, snižuje se s tím i schopnost organismu reagovat na výkyvy tlaku během dne, které jsou přitom normální, například při nějaké stresující situaci. Pružná céva se takovému výkyvu tlaku snadno přizpůsobí a situace nepředstavuje pro organismus žádné nebezpečí.

Spoléhat se na měření u lékaře může být zavádějící

Odhalit, že právě my máme vysoký krevní tlak není těžké, i když nebolí a dlouho se neprojevuje ani nijak jinak. Stačí k tomu změření, které už je dávno součástí mnoha lékařských vyšetření.

„Metoda měření tlaku v ordinaci byla až donedávna považována za zlatý standard a také za směrodatné vyšetření při nasazení a úpravě antihypertenzní léčby. Dnes už víme, že jedno měření je málo. Těsnější vztah k poškození orgánů, a tedy i prognóze má čtyřiadvacetihodinové monitorování krevního tlaku, a ještě lepší je týdenní průměr domácí monitorace krevního tlaku,“ vysvětluje lékařka Eva Kociánová, z I. interní kliniky kardiologické olomoucké fakultní nemocnice.

Také při úpravách léčby může být měření tlaku pouze v ordinaci zavádějící. Studie ukazují, že z něj lze vyvozovat nesprávné závěry a že se tak stává skoro u třetiny pacientů. Závažnost hypertenze pak lékař buď podcení, léčba je nedostatečná a hrozí poškození cév a orgánů, anebo naopak přecení, a pak zase po nasazení nebo navýšení léčby hrozí, že klak nepříjemně klesne.

Měřte se i doma, chtějí lékaři

Z tohoto důvodu stále častěji lékaři po svých pacientech chtějí, aby jim sepsali týdenní údaje z domácího měření taku – není to samozřejmě nutné dělat neustále, ale při zjišťování toho, jak na tom tedy s tlakem jste a ladění léčby ano. Tlak se měří vždy dvakrát denně ve stejnou hodinu, například ráno před užitím léků a večer před večeří, při měření by měl být člověk v klidu a sedět.

Před vyšetřením se nemá provádět fyzická námaha, kouřit, během vyšetření není vhodné mluvit. Změřte se vždy dvakrát za sebou, takže dvakrát ráno, dvakrát večer, celkem osmadvacetkrát za týden – z těchto údajů vypočítejte průměr, který by měl být nižší než 135/85 mm Hg. Pokud to tak není, je třeba výsledek konzultovat s ošetřujícím lékařem.

U pacientů, kteří už léčbu mají a jejich problémy s tlakem jsou pod kontrolou, stačí intenzivnější týdenní měření jen jednou za měsíc až dva. Je samozřejmě záhodno používat validovaný tonometr a dbát na správné nasazení a utažení manžety.

Zvýšený krevní tlak je prokázaný rizikový faktor rozvoje ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, cerebrovaskulárních onemocnění, ischemické choroby dolních končetin, chronické renální insuficience a fibrilace síní.

Zdroj:www.krevnitlak.cz

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/diagnosis-treatment/drc-20373417