Všichni máme sny

Dospělí i kojenci sní asi dvě hodiny během noci, a to dokonce i ti, kteří tvrdí, že ne. Vědci zjistili, že lidé mají ve skutečnosti každou noc obvykle několik snů, z nichž každý trvá 5 až 20 minut. Pokud tedy dobře počítáme, během života strávíme sněním v průměru šest let.

Většinu snů zapomeneme

Krátce po probuzení rychle zapomeneme až 95 procent všech snů. Podle jedné teorie to je proto, že změny v mozku, k nimž dochází během spánku, nepodporují zpracování a ukládání informací, které jsou potřebné pro formování paměti. Mozkové skeny spících osob ukázaly, že čelní laloky – oblast, která hraje klíčovou roli při formování paměti – jsou během REM fáze, při níž dochází ke snění, neaktivní.

Ne všechny sny jsou barevné

Zatímco většina lidí uvádí, že jsou jejich sny barevné, existuje malé procento lidí, kteří tvrdí, že sní pouze černobíle. Ve studiích, které se týkaly této oblasti snění, lidé po probuzení uvedli, že nejčastější barvy, které ve snech viděli, byly pastelové.

Muži a ženy sní odlišně

Vědci zjistili určité rozdíly mezi muži a ženami, pokud jde o obsah jejich snů. V několika studiích muži uváděli, že sní výrazně častěji například o zbraních než ženy, zatímco sny o oblečení měly ženy častěji než muži. Další studie ukázala, že sny mužů mají tendenci mít agresivnější obsah a jsou spojeny s fyzickou aktivitou, zatímco sny žen obsahují více odmítání a více konverzace. Sny žen mají tendenci být delší a obsahovat více osob. Pokud jde o osoby, které se obvykle objevují ve snech, muži sní o jiných mužích dvakrát častěji než o ženách, zatímco ženy mají tendenci snít o obou pohlavích stejně.

Sny mají pravděpodobně i zvířata

Mnoho lidí si myslí, že když spící pes vrtí ocasem nebo hýbe nohama, zdají se mu sny. I když je těžké s jistotou říct, zda tomu tak skutečně je, vědci věří, že je to pravděpodobné. Stejně jako lidé, i zvířata procházejí fázemi spánku, které zahrnují cykly spánku REM, což je fáze, kdy se zdají sny.

Je možné ovládat své sny

Takzvané lucidní sny jsou sny, v nichž si uvědomujeme, že sníme, i když stále spíme. Lucidní snění je považováno za kombinovaný stav vědomí a REM spánku, během kterého můžeme řídit nebo ovládat obsah snů. Přibližně polovina všech lidí si pamatuje, že zažila alespoň jeden případ lucidního snění, a někteří jedinci jsou schopni mít lucidní sny docela často.

Negativní emoce jsou ve snech častější

Za více než čtyřicet let shromáždil výzkumný pracovník Calvin S. Hall přes 50 000 informací o snech vysokoškolských studentů. Jeho výsledky zpřístupnil veřejnosti v průběhu devadesátých let Hallův student William Domhoff. Výzkum odhalil, že během snů prožíváme mnoho emocí. Nejběžnějšími emocemi ve snech jsou úzkost a obecně negativní emoce jsou mnohem častější než ty pozitivní.

Během snění dochází k paralýze

REM spánek je charakterizován ochrnutím svalů. Tento jev je známý jako REM atonie, kdy nejsou motorické neurony stimulovány, takže se tělo nepohybuje. Je to jakási přirozená obrana před případným zraněním během spánku. V některých případech se může tato paralýza přenést do bdělého stavu po dobu až deseti minut, což je stav známý jako spánková paralýza. Odborníci ovšem říkají, že je to naprosto normální a během několika minut se normální svalová kontrola tělu vrátí.